Prawo i regulacje dotyczące działalności gastronomicznej

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę na temat obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących działalności gastronomicznej. Pozna procedury i standardy związane z higieną żywności, bezpieczeństwem oraz innymi kwestiami regulowanymi przez prawo. Rozumienie adekwatnych przepisów pozwoli na lepsze zarządzanie ryzykiem związanym z obsługą klientów.

 

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Prawo i regulacje dotyczące działalności gastronomicznej

Grupa docelowa: osoby, które chcą poznać i zrozumieć zasady prawne oraz regulacje dotyczące prowadzenia działalności w dziedzinie gastronomicznej.

Szkolenie jest skierowane do właścicieli restauracji i lokali gastronomicznych oraz osób planujących otwarcie własnego lokalu. Do grupy docelowej należą menedżerowie i inni pracownicy na stanowiskach kierowniczych, którzy zarządzają operacyjnym aspektem lokalu gastronomicznego, a także osoby odpowiedzialne za decyzje strategiczne, które potrzebują wiedzy na temat regulacji prawnych i ich wpływu na biznes. Ze szkolenia niewątpliwie skorzystają także pracownicy obsługujący klientów, a także ci, którzy dbają o zachowanie standardów higieny i bezpieczeństwa.

Idea szkolenia: dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy i zrozumienia przepisów prawnych oraz regulacji, które mają zastosowanie w branży gastronomicznej.

Szkolenie kładzie nacisk  na uświadomienie uczestnikom ich odpowiedzialności i obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem lokalu gastronomicznego oraz zasady utrzymania zgodności z przepisami. Uczestnicy zyskają wiedzę potrzebną do skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z działalnością gastronomiczną. Celem jest umożliwienie właścicielom restauracji, menedżerom i pracownikom gastronomii świadomego i zgodnego z prawem zarządzania operacjami, bezpieczeństwem żywności, higieną oraz innymi aspektami działalności.

Szkolenie pomaga w zrozumieniu, jak przepisy wpływają na codzienną działalność gastronomiczną oraz jakie są obowiązki i odpowiedzialności właścicieli i pracowników w zakresie przestrzegania prawa.

wyślij zapytanie

Prawo i regulacje dotyczące działalności gastronomicznej – korzyści ze szkolenia

 • Zgodność z prawem: Dzięki szkoleniu firma będzie lepiej zrozumiała i przestrzegała obowiązujących przepisów, co zmniejsza ryzyko kar i konfliktów prawnych.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem: Wspólna wiedza pomaga firmie i pracownikom lepiej zarządzać ryzykiem związanym z działalnością gastronomiczną.
 • Minimalizacja ryzyka zatrudnienia: Szkolenie pozwala zrozumieć obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudnienia, co minimalizuje ryzyko sporów z pracownikami i koszty związanego z nimi prawnika.
 • Bezpieczeństwo żywnościowe: Pracownicy będą bardziej świadomi przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, co pomaga unikać problemów zdrowotnych klientów i skandali związanym z zatruciem pokarmowym.
 • Efektywne zarządzanie alkoholem: W przypadku restauracji lub barów, zrozumienie przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu pomaga uniknąć m.in. nielegalnej sprzedaży alkoholu nieletnim oraz konsekwencji prawnych.
 • Zrozumienie procedur: Pracownicy będą wiedzieć, jak postępować zgodnie z przepisami w różnych sytuacjach, co może poprawić efektywność pracy.
 • Rzetelność dokumentacji: Szkolenie pomaga w utrzymaniu dokładnej dokumentacji, co ułatwia monitorowanie finansów i audyty.
 • Rozwój pracowników: Szkolenie może być okazją do rozwoju zawodowego pracowników i poprawy ich kompetencji, co przekłada się na wydajność firmy.
 • Wspólne cele: Dzięki szkoleniu firma i pracownicy mogą lepiej zrozumieć i dążyć do wspólnych celów związanych z przestrzeganiem przepisów.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie zgodności: Zarówno firma, jak i pracownicy będą bardziej zgodni z obowiązującymi przepisami.
 • Poprawa jakości usług: Przestrzeganie przepisów może przekładać się na wyższą jakość usług gastronomicznych.
 • Zwiększenie zaufania: Zarówno pracownicy, jak i klienci mogą mieć większe zaufanie do firmy, która działa zgodnie z prawem.
 • Ochrona renomy: Znajomość przepisów pozwala unikać skandali związanych z naruszeniem prawa, co wpływa na pozytywny wizerunek firmy.
 • Optymalizacja kosztów: Znajomość przepisów podatkowych i regulacji może pomóc firmie w optymalizacji kosztów i unikaniu niepotrzebnych wydatków.
 • Rozwój kultury organizacyjnej: Szkolenie może wpłynąć na kulturę organizacyjną firmy, promując etyczne i legalne działanie.
 • Długoterminowa stabilność: Zrozumienie i przestrzeganie przepisów może przyczynić się do długoterminowej stabilności firmy i zadowolenia pracowników.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie świadomości prawnej: Pracownicy będą lepiej rozumieć swoje prawa i obowiązki, co może pomóc w zabezpieczeniu ich interesów w miejscu pracy.
 • Bezpieczeństwo zawodowe: Zrozumienie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i higieny może zminimalizować ryzyko wypadków i urazów.
 • Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa: Szkolenie może pomóc pracownikom w unikaniu sytuacji, które mogą zagrażać ich zdrowiu, takie jak niewłaściwe obchodzenie się z żywnością.
 • Rozwój kariery: Zdobywanie wiedzy na temat przepisów może pomóc pracownikom w rozwoju kariery w branży gastronomicznej.
 • Unikanie konfliktów z pracodawcą: Zrozumienie przepisów dotyczących zatrudnienia może pomóc pracownikom unikać sporów i konfliktów z pracodawcą.
 • Samodzielność i odpowiedzialność: Szkolenie może zwiększyć samodzielność pracowników w podejmowaniu decyzji zgodnych z przepisami, co może wpływać na poczucie odpowiedzialności i zaangażowania w pracę.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Podstawy prawa gastronomicznego
  • Definicje i zakres obowiązywania przepisów.
  • Rola organów regulacyjnych i kontrolnych.
 • Rejestracja i licencjonowanie
  • Procedury rejestracji i uzyskiwania odpowiednich licencji.
  • Terminy ważności i odnawianie licencji.
 • Higiena i sanitarny przepisy
  • Standardy higieny żywności i obsługi.
  • Procedury mycia i dezynfekcji.
  • Zarządzanie odpadami.
 • Bezpieczeństwo żywnościowe
  • Zasady przechowywania, przygotowywania i serwowania żywności.
  • Zarządzanie alergenami i kontaminacją krzyżową.
 • Regulacje dotyczące alkoholu
  • Procedury uzyskiwania licencji na sprzedaż alkoholu.
  • Ograniczenia dotyczące sprzedaży alkoholu nieletnim i w określonych godzinach.
 • Bezpieczna sprzedaż alkoholu
  • Rozpoznawanie objawów nietrzeźwości.
  • Szkolenie personelu w zakresie odpowiedniej obsługi klientów pijanych.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Sprzedaż i komunikacja online.
 • Trudne sytuacje z klientami.
 • Prawo pracy w gastronomii
  • Umowy o pracę i regulacje zatrudnienia.
  • Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.
 • Relacje z pracownikami
  • Zarządzanie zespołem i konfliktami.
  • Przepisy dotyczące wynagrodzeń i godzin pracy.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład

Metoda ta polega na przekazywaniu wiedzy przez trenera lub eksperta w formie prezentacji. Wykład jest skuteczny w przekazywaniu informacji teoretycznych.

2

Warsztaty

Łączenie wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

3

Studium przypadku

Omawianie konkretnych przypadków i przykładów związanych z tematyką szkolenia. Metoda pozwala uczestnikom uczyć się dzięki analizie błędów i sukcesów innych osób i organizacji.

4

Diagnoza potrzeb rozwojowych

Metoda ta polega na analizie aktualnych narzędzi i sposobów pracy w firmie, a następnie zidentyfikowanie kluczowych obszarów i wyzwań jakie stoją przed organizacją.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.