Zespół i obsługa kawiarni

Uczestnik szkolenia “Zespół i obsługa kawiarni” zyska wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem pracowników oraz profesjonalnej obsługi klienta w kawiarni. Dzięki temu szkoleniu będzie mógł doskonalić zdolności w zakresie efektywnej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i delegowania zadań, co przyczyni się do poprawy atmosfery pracy oraz jakości obsługi w lokalu.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Zespół i obsługa kawiarni

Grupa docelowa : Szkolenie “Zespół i obsługa kawiarni” dedykowane jest  menadżerom, oraz pracownikom kawiarni, którzy biorą udział w procesie rekrutacji pracowników, a także kierują pracą podległego personelu -różnorodnego pod względem wieku i doświadczenia zawodowego.

Idea szkolenia “Zespół i obsługa kawiarni”:

 • Akcentujemy współpracę – jako główny czynnik scalający zespoły pracowników.
 • Ideą warsztatu szkoleniowego jest wsparcie managerów w zarządzaniu personelem, delegowaniu zadań w oparciu o  talenty i kompetencje poszczególnych pracowników oraz efektywne rozliczanie z wykonania powierzonych obowiązków.
 • Nasz warsztat szkoleniowy ma na celu pomóc uczestnikom w zrozumieniu procesów zmian, jakie zachodzą na rynku pracy, oraz w efektywnym zarządzaniu pracownikami z młodego pokolenia.
 • Przygotowujemy managera do elastycznego  organizowania rekrutacji, poszukiwania pracowników w mediach społecznościowych jeżeli chodzi o pokolenie Y i Z,  oraz poprzez marketing szeptany jeżeli są to pracownicy z  pokolenia X.

Szkolenie ma także na celu zwiększenie aktywnej sprzedaży i zaangażowania wśród pracowników, którzy powinni się utożsamiać z miejscem pracy.

wyślij zapytanie

Zespół i obsługa kawiarni – korzyści ze szkolenia

 • Lepsza retencja pracowników: Organizacja może zyskać większą lojalność pracowników, którzy widzą, że inwestuje się w ich rozwój, co może ograniczyć fluktuację kadry.
 • Wyższa jakość produktów/usług: Skuteczna komunikacja w zespole i zrozumienie potrzeb klientów mogą prowadzić do stałego doskonalenia produktów lub usług oferowanych przez organizację.
 • Zwiększona zdolność do adaptacji: Pracownicy nabędą umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych i potrzeb klientów, co jest kluczowe w dynamicznym środowisku biznesowym.
 • Zwiększone zaufanie klientów: Doskonała obsługa klienta i profesjonalna postawa pracowników przekładają się na większe zaufanie klientów do marki i jej produktów/usług.
 • Efektywniejsze zarządzanie zespołem: Szkolenie może pomóc menedżerom w lepszym zarządzaniu zespołem, co przekłada się na skuteczniejszą koordynację działań i osiąganie celów.
 • Poprawa komunikacji wewnątrzorganizacyjnej: Pracownicy będą bardziej świadomi znaczenia efektywnej komunikacji, co wpłynie na lepszą współpracę między różnymi działami firmy.

Korzyści dla organizacji

 • Lepsza efektywność zespołu: Szkolenie pomoże pracownikom kawiarni zrozumieć, jak efektywnie współpracować, dzięki czemu zadania będą wykonywane szybciej i sprawniej. W rezultacie organizacja osiągnie wyższą produktywność.
 • Poprawa obsługi klienta: Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności komunikacji i obsługi klienta na najwyższym poziomie. To zwiększy zadowolenie gości i może przyczynić się do wzrostu przychodów.
 • Lepsza atmosfera pracy: Szkolenie skupia się również na rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu zaufania w zespole. Dzięki temu organizacja stworzy bardziej harmonijną atmosferę pracy, co korzystnie wpłynie na motywację pracowników.
 • Skuteczne zarządzanie: Uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie zarządzać zespołem i delegować zadania. To pomoże zwiększyć kontrolę nad procesami w kawiarni i zapewni lepszą organizację pracy.
 • Pozytywny wizerunek firmy: Umiejętność wpływania na opinię klientów w internecie jest kluczowa. Szkolenie pomoże organizacji budować pozytywny wizerunek w mediach społecznościowych i recenzjach online, co przyciągnie nowych klientów.
 • Lojalność klientów: Poprawa jakości obsługi klienta może skutkować lojalnością klientów, którzy wracają do kawiarni, a także polecają ją innym.
 • Wzrost zysków: Suma tych korzyści przekłada się na potencjalny wzrost przychodów i zysków organizacji, co stanowi główny cel szkolenia.

Korzyści dla pracowników

 • Rozwinięcie umiejętności zawodowych: Szkolenie pozwala pracownikom doskonalić swoje umiejętności związane z obsługą klienta, zarządzaniem czasem i komunikacją interpersonalną, co może być przydatne w ich karierze zawodowej.
 • Wzrost pewności siebie: Dzięki zdobytej wiedzy i praktycznym umiejętnościom, pracownicy zyskują większą pewność siebie w kontaktach z klientami i współpracy z zespołem.
 • Rozwiązywanie konfliktów: Szkolenie uczy skutecznego rozwiązywania konfliktów, co może pomóc pracownikom radzić sobie z trudnymi sytuacjami nie tylko w pracy, ale także w życiu osobistym.
 • Zrozumienie klientów: Pracownicy nauczą się lepiej rozumieć potrzeby i oczekiwania klientów, co umożliwi im bardziej spersonalizowaną obsługę.
 • Rozwój kariery: Posiadanie umiejętności obsługi klienta i pracy w zespole może pomóc pracownikom awansować w hierarchii organizacji lub znaleźć lepiej płatne stanowisko w przyszłości.
 • Satysfakcja z pracy: Skuteczna obsługa klienta i harmonijna praca w zespole przyczyniają się do zwiększenia satysfakcji z pracy, co może wpłynąć na ogólną jakość życia zawodowego pracowników.
 • Samorozwój: Szkolenie zachęca do stałego rozwoju i doskonalenia umiejętności, co może być motywujące dla pracowników do ciągłego doskonalenia się.
 • Szansa na premie: Jeśli organizacja stosuje system premiowania za doskonałą obsługę klienta lub wyniki w pracy zespołowej, to pracownicy, którzy uczestniczyli w szkoleniu, mogą mieć większe szanse na otrzymanie premii.
wyślij zapytanie

Program szkolenia

 • Wprowadzanie nowych pracowników według zasady 4P
 • Czynniki warunkujące skuteczne działanie zespołu
  • Wspólne cele
  • Wykorzystanie zasobów
  • Zaufanie i rozwiązywanie konfliktów
  • Procedury i kontrola szefa
  • Efektywna komunikacja interpersonalna.
 • Co generuje sytuacje trudne i konfliktowe w zespole złożonym z młodych pracowników ?
  • Podejście do czasu
  • Rozumienie efektywności
  • Przestrzeganie zasad panujących w firmie
  • Poczucie odpowiedzialności
  • Pracownicy innych narodowości- niezrozumienie oczekiwań polskich pracodawców oraz złe lub zbyt krótkie wprowadzenie pracownika w schemat funkcjonowania organizacji.
 • Wpływ managerów na atmosferę w grupie pracowniczej.
  • Na czym polega trudność delegowania?
  • Sposoby rozwijania umiejętności zlecania zadań
  • Co to znaczy asertywna postawa managera?
  • Stosowanie sankcji i bycie konsekwentnym- czy to działa?
 • Jak cię widzą- tak ci płacą. Efekt pierwszego wrażenia
 • Postawa proaktywna w obsłudze klienta. Dlaczego to takie ważne
 • Umiejętności sprzedażowe- mówienie językiem korzyści
 • Techniki sprzedażowe up-selling i cross-selling
 • Badanie potrzeb i finalizacja sprzedaży.
 • Jak wpłynąć na opinię gościa w inernecie?

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków obsługi klienta. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla niedoświadczonych pracowników, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

2

Gry szkoleniowe

Metoda ta polega na symulowaniu sytuacji sprzedażowych i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia, szybkości działania.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Anna Możdżyńska

Jako trenerka pracuje od 2015 r. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Trenera na WSB Poznań. Posiada 18-letni staż pracy w branży hotelarskiej, 22 lata pracy jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny, współwłaścicielka kawiarni w Kołobrzegu 2014-2016. Jest licencjonowanym pilotem wycieczek oraz przewodnikiem turystyczny od 1998r. Certyfikowana trenerka VCC- Treiner in Tour Organizer. W 2019 r. ukończyła szkolenie dla trenerów biznesu „ Kreatywne metody szkoleniowe”. Ukończyła szkolenie z zakresu sprzedaży usług w CENTRUM SPRZEDAŻY Monika Bartkowiak. Od 2020 r współpracuje jako trener i wykładowca z Politechniką Koszalińską – Wydział Ekonomiczny ( kierunek: Turystyka i Rekreacja).

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.