Sprzedaż w hotelu w oparciu o marketing relacyjny

Uczestnik szkolenia “Sprzedaż w hotelu w oparciu o marketing relacyjny” zyska umiejętność wykorzystania strategii marketingu relacyjnego do budowania trwałych relacji z klientami hotelu. Pozna narzędzia pozwalające dostosować ofertę hotelu do oczekiwań gości, co przyczyni się do zwiększenia efektywności sprzedaży.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Sprzedaż w hotelu w oparciu o marketing relacyjny

Grupa docelowa szkolenia “Sprzedaż w hotelu w oparciu o marketing relacyjny” obejmuje pracowników hoteli, menedżerów ds. sprzedaży, personel odpowiedzialny za obsługę klienta oraz osoby zainteresowane rozwijaniem umiejętności z zakresu budowania relacji z klientami w branży hotelarskiej.

Idea szkolenia “Sprzedaż w hotelu w oparciu o marketing relacyjny” skupia się na zapewnieniu uczestnikom praktycznej wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego wykorzystania strategii marketingu relacyjnego w branży hotelarskiej. Celem jest poszerzenie umiejętności w zakresie budowania trwałych relacji z klientami, zwiększania efektywności sprzedażowej oraz doskonalenia technik komunikacji w celu podniesienia poziomu obsługi klienta i wzrostu biznesu hotelowego.

zapisz się na szkolenie już teraz

Sprzedaż w hotelu w oparciu o marketing relacyjny – korzyści ze szkolenia

 • Zwiększenie satysfakcji klientów: Dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb i oczekiwań klientów oraz skutecznym strategiom budowania relacji, zarówno organizacja, jak i pracownicy mogą przyczynić się do zwiększenia satysfakcji gości hotelowych.
 • Poprawa reputacji marki: Konsekwentne stosowanie strategii marketingu relacyjnego może przyczynić się do budowy pozytywnego wizerunku marki hotelu, co przynosi korzyści zarówno w krótkim, jak i długim okresie.
 • Zwiększenie efektywności zespołu: Wspólne uczestnictwo w szkoleniu może spowodować lepsze zrozumienie celów i strategii organizacji, co może wpłynąć na zwiększenie koordynacji działań w zespole i osiąganie lepszych wyników.
 • Kreowanie większej wartości dodanej: Dostarczenie wyższej wartości dla klientów poprzez lepszą obsługę i bardziej spersonalizowane podejście może prowadzić do budowania lojalności oraz generowania dodatkowych dochodów dla organizacji.
 • Kultura organizacyjna oparta na relacjach: Promowanie strategii marketingu relacyjnego może wpłynąć na kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na dbałości o relacje z klientami i koleżeństwo w miejscu pracy, co może przekładać się na pozytywny klimat w firmie.

Korzyści dla organizacji

 • Zwiększenie lojalności klientów: Poznanie strategii marketingu relacyjnego umożliwia hotelom budowanie trwałych relacji z klientami, co może prowadzić do większej lojalności i częstszych powrotów gości.
 • Efektywniejsza sprzedaż: Dostęp do narzędzi i technik marketingu relacyjnego pomaga w lepszym dopasowaniu oferty hotelu do preferencji klientów, co z kolei może przyczynić się do zwiększenia liczby rezerwacji oraz średniej wartości transakcji.
 • Poprawa obsługi klienta: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowania relacji przełoży się na lepsze zrozumienie potrzeb klientów, co umożliwi bardziej spersonalizowaną obsługę i podniesienie jakości doświadczenia gości.
 • Wzrost konkurencyjności: Hotel, który potrafi skutecznie wykorzystać strategie marketingu relacyjnego, może wyróżnić się na tle konkurencji poprzez budowanie silnej więzi z klientami oraz oferowanie bardziej spersonalizowanych usług.
 • Długoterminowy rozwój: Inwestycja w szkolenia z zakresu marketingu relacyjnego przynosi korzyści na dłuższą metę, ponieważ umiejętność budowania trwałych relacji z klientami staje się kluczowym elementem sukcesu organizacji hotelowej na rynku.

Korzyści dla pracowników

 • Zwiększenie pewności siebie: Poznanie skutecznych strategii budowania relacji z klientami może zwiększyć pewność siebie pracowników w obsłudze gości oraz w podejmowaniu decyzji związanych z personalizacją oferty hotelu.
 • Kreatywność i innowacyjność: Świadomość technik marketingowych może pobudzić kreatywność pracowników, zachęcając ich do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w obszarze sprzedaży i komunikacji z klientami.
 • Lepsze relacje w zespole: Wspólne uczestnictwo w szkoleniu może wzmacniać relacje między pracownikami, tworząc atmosferę sprzyjającą wymianie doświadczeń i współpracy w dążeniu do wspólnych celów.
 • Świadomość rynku i trendów: Szkolenie umożliwia zrozumienie zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów w branży hotelarskiej, co pozwala pracownikom być bardziej świadomym i elastycznym w dostosowywaniu się do nowych trendów.
 • Poprawa relacji międzyludzkich: Uczestnictwo w szkoleniu sprzyja doskonaleniu umiejętności interpersonalnych pracowników, co może przekładać się na lepszą komunikację zarówno z klientami, jak i w relacjach z innymi członkami zespołu w miejscu pracy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Znajomość mocnych i słabych stron hotelu- wstępem do sukcesu w sprzedaży.
 • Sprzedaż sugerowana czyli recepcjonista /kelner doradcą Klienta.
 • Język korzyści – Twoja naturalna kompetencja!
 • Schemat efektywnej sprzedaży w 6 krokach.
 • Techniki up-selling i cross-selling – wpływające na zwiększenie pojedynczego rachunku , w kontekście różnorodnych grup Gości i Klientów.
 • Badanie satysfakcji Klienta z zakupu- dlaczego to takie ważne i jak to rozbić?
 • Oczekiwania  i wymagania Gości  w wielopokoleniowym społeczeństwie.
 • Geneza sytuacji trudnych – dlaczego takie sytuacje mają miejsce?
 • Obiekcje, zastrzeżenia oraz krytyka ze strony Gościa-jak sobie poradzić?
 • Reklamacja- dobrze rozpatrzona – szansą na pozyskanie wiernych klientów.
 • Schemat poprawnie rozpatrzonej reklamacji.
 • Narzędzia reklamacyjne akceptowane przez dyrekcję hotelu Centrum.
 • Zalety pracy zespołowej.
 • Twoja rola w grupie- test Belblina na role grupowe w pracy.
 • Motywowanie pracowników – czego oczekują pracownicy w hotelarstwie i gastronomii?
 • Inspiracje z innych hoteli- tak buduje się zaangażowanie pracowników.

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Studium przypadku

Metoda ta polega na omawianiu konkretnych przypadków obsługi klienta. Ta metoda jest szczególnie przydatna dla niedoświadczonych pracowników, którzy mogą uczyć się na błędach i sukcesach innych organizacji.

2

Gry szkoleniowe

Metoda ta polega na symulowaniu sytuacji sprzedażowych i umożliwieniu uczestnikom szkolenia podjęcia decyzji i prześledzenia skutków ich działań. Ta metoda jest skuteczna w rozwijaniu umiejętności podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia, szybkości działania.

3

Warsztaty

Metoda ta polega na łączeniu wykładów, dyskusji i ćwiczeń praktycznych. Warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności praktycznych i interakcję między uczestnikami.

Trenerzy

Anna Możdżyńska

Jako trenerka pracuje od 2015 r. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Trenera na WSB Poznań. Posiada 18-letni staż pracy w branży hotelarskiej, 22 lata pracy jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny, współwłaścicielka kawiarni w Kołobrzegu 2014-2016. Jest licencjonowanym pilotem wycieczek oraz przewodnikiem turystyczny od 1998r. Certyfikowana trenerka VCC- Treiner in Tour Organizer. W 2019 r. ukończyła szkolenie dla trenerów biznesu „ Kreatywne metody szkoleniowe”. Ukończyła szkolenie z zakresu sprzedaży usług w CENTRUM SPRZEDAŻY Monika Bartkowiak. Od 2020 r współpracuje jako trener i wykładowca z Politechniką Koszalińską – Wydział Ekonomiczny ( kierunek: Turystyka i Rekreacja).

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii