Warsztat dla managera hotelu

Uczestnik szkolenia “Warsztat dla managera hotelu” zyska umiejętności zarządzania personelem oraz rezerwacjami, lepsze zrozumienie współczesnych trendów i wyzwań w branży hotelarskiej oraz doskonalsze umiejętności komunikacyjne niezbędne do skutecznego zarządzania hotelowym biznesem.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Warsztat dla managera hotelu

Grupa docelowa szkolenia “Warsztat dla managera hotelu” są menedżerowie oraz osoby aspirujące do stanowisk kierowniczych w branży hotelarskiej, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania hotelem.

Idea szkolenia “Warsztat dla managera hotelu” opiera się na dostarczeniu uczestnikom praktycznej wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania hotelem. Poprzez omówienie kluczowych obszarów takich jak zarządzanie personelem, finansami, obsługą klienta i marketingiem, szkolenie ma na celu wyposażyć uczestników w umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w dynamicznym środowisku hotelarskim.

zapisz się na szkolenie już teraz

Warsztat dla managera hotelu – korzyści ze szkolenia

 • Poprawa efektywności działania hotelu: Wzrost umiejętności zarządzania, lepsze zrozumienie rynku oraz doskonalenie obsługi klienta przyczyniają się do zwiększenia efektywności działania hotelu, co korzystnie wpływa na jego wyniki finansowe i reputację.
 • Wzrost konkurencyjności: Poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, zarówno hotel, jak i jego managerowie stają się bardziej konkurencyjni na rynku hotelarskim, co pozwala utrzymać się lub zwiększyć udziały w branży.
 • Kreowanie pozytywnego środowiska pracy: Rozwój umiejętności przywódczych i komunikacyjnych managerów przyczynia się do budowania pozytywnego środowiska pracy w hotelu, co wpływa korzystnie na morale pracowników i atmosferę w miejscu pracy.
 • Zwiększenie satysfakcji gości: Poprawa obsługi oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb gości hotelowych przyczynia się do zwiększenia satysfakcji i lojalności gości, co może prowadzić do większej liczby powracających klientów i pozytywnych opinii online.
 • Długoterminowy rozwój: Inwestycja w rozwój umiejętności managerów i poprawa funkcjonowania hotelu przyczynia się do długoterminowego wzrostu i sukcesu zarówno dla hotelu, jak i dla jego personelu, tworząc solidne fundamenty dla przyszłego rozwoju.

Korzyści dla hotelu

 • Ulepszona efektywność operacyjna: Managerowie, którzy uczestniczą w szkoleniu, mogą zdobyć nowe umiejętności zarządzania i metody pracy, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej hotelu. Lepsze zarządzanie personelem, rezerwacjami i innymi kluczowymi obszarami może przynieść lepsze wyniki finansowe oraz zadowolenie gości.
 • Zwiększona lojalność i zaangażowanie personelu: Poprawione umiejętności komunikacyjne i zarządzania personelem mogą przyczynić się do zwiększenia zaangażowania i motywacji pracowników hotelu. Zadowoleni i zaangażowani pracownicy często świadczą lepszą obsługę, co przekłada się na pozytywne doświadczenia gości i lojalność klientów.
 • Lepsze zrozumienie rynku i gości: Dzięki szkoleniu managerowie mogą lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania gości oraz poznać najnowsze trendy i innowacje w branży hotelarskiej. To pozwala hotelowi dostosować swoją ofertę i działania marketingowe do zmieniających się potrzeb gości, co może przyczynić się do zwiększenia ich liczby i dochodów.
 • Podnoszenie standardów obsługi: Szkolenie może pomóc managerom w doskonaleniu umiejętności obsługi gości i budowaniu pozytywnego doświadczenia gości. Poprawiona obsługa klienta może przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku hotelu i zwiększenia liczby powracających klientów.
 • Innowacyjność i adaptacja do zmian: Szkolenie może zachęcić managerów do poszukiwania nowych rozwiązań i innowacji w zarządzaniu hotelem. Poznanie nowych metod i narzędzi może pomóc hotelowi w adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych i utrzymaniu konkurencyjności.

Korzyści dla managerów hotelu

 • Doskonalenie umiejętności zarządzania: Szkolenie umożliwia managerom rozwój umiejętności zarządzania personelem, operacjami hotelowymi, finansami oraz marketingiem, co pozwala na skuteczniejsze kierowanie działaniami w hotelu.
 • Poszerzenie wiedzy branżowej: Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia zdobycie wiedzy na temat najnowszych trendów, technologii i najlepszych praktyk w branży hotelarskiej, co pozwala managerom na lepsze zrozumienie rynku i podejmowanie bardziej świadomych decyzji.
 • Poprawa umiejętności komunikacyjnych: Szkolenie wspiera rozwój umiejętności komunikacyjnych managerów, co pozwala na skuteczniejsze komunikowanie się z personelem, gośćmi i partnerami biznesowymi, poprawiając jakość obsługi klienta i relacje zewnętrzne.
 • Podnoszenie motywacji i zaangażowania: Udział w szkoleniu może zwiększyć motywację i zaangażowanie managerów poprzez poczucie rozwoju zawodowego oraz zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.
 • Lepsze radzenie sobie ze stresem: Szkolenie może zawierać moduły dotyczące radzenia sobie ze stresem i budowania odporności psychicznej, co jest istotne w dynamicznym środowisku pracy w hotelu.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

Autorytet managera

 • Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem
 • Rola, kompetencje oraz oczekiwania wobec managera
 • Czym jest autorytet managera
 • Jakie działania managera pomagają budować jego autorytet
 • Co niszczy autorytet managera w oczach podwładnych
 • Znaczenie otwartości, dyspozycyjności oraz umiejętności słuchania
 • Reguły jako fundament pracy każdego managera
 • Zespół podążający za managerem – Exposé szefa
 • Wdrożenie reguł szefa w życie
 • Efektywna współpraca międzydziałowa
 • Diagnoza obszarów wspierających i budujących współpracę między działową

Komunikacja managerska

 • Reguły skutecznej komunikacji
 • Przekaz werbalny – jednoznacznie zrozumiały dla obu stron
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji
 • Stres managera i jego konsekwencje
 • Metody radzenia sobie z wysokimi emocjami
 • Zasady udzielania informacji zwrotnej
 • Podstawowe narzędzia feedbacku
 • Skuteczna rozmowa dyscyplinująca
 • Docenienie pracownika a „pochwała”
 • Wydobycie potencjału pracownika – rozmowa coachingowa
Pracownik
 • Etapy rozwoju pracownika pod kątem różnych kryteriów gotowości i dojrzałości
 • Matryca kompetencji członków zespołu
 • Analiza zadań vs etap rozwoju pracownika

 

Przywództwo sytuacyjne
 • Diagnoza preferowanego stylu zarządzania
 • Koncepcja przywództwa sytuacyjnego
 • Efektywne zachowania szefa w stylu S1, S2, S3, S4
 • Uważność lidera na sygnały werbalne i niewerbalne pracownika na R2
 • Największe trudności na S2
 • Warunki skutecznego wykorzystywania przywództwa sytuacyjnego
 • Zasady prawidłowego delegowania zadań zgodne z etapem rozwoju pracownika
 • Klarowność procesów i odpowiedzialności
 • Wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym
 • Angażowanie i motywowanie pracowników
 • Kontrolowanie i egzekwowanie wyznaczonych celów

Psychologia managerska

 • Potencjał drzemiący w typologii osobowości
  • Profil MBTI® managera – znajomość typologii osobowości w budowaniu efektywnej komunikacji
  • Psychologia zarządzania zespołem i pracownikiem
  • Określenie mocnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie zarządzania efektywnością zespołu w oparciu o MBTI®
  • Wykorzystanie potencjału drzemiącego w pracowniku
  • Świadome korzystanie z mocnych stron zespołu bądź pracownika, dzięki profilowi MBTI®
 • Angażowanie i motywowanie pracowników
  • Piramida potrzeb Masłowa vs Q12 Engagement Hierarchy
  • 16 uniwersalnych motywatorów
  • Rodzaje motywacji
  • Główne motywatory pracowników na poszczególnych etapach rozwoju – Model Blancharda
  • Rola motywatorów niematerialnych

Funkcje zarządzania w pracy z zespołem

 • Ustalanie celów zespołowych – SMART
 • Planowanie i organizacja zadań w zespole
 • Skuteczna współpraca mojego zespołu z innymi działami
 • Ustalanie harmonogramu prac
 • Efektywne delegowanie zadań
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych
 • Kontrolowanie i egzekwowanie wyznaczonych celów

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Wykład i prezentacja

Podczas wykładu i prezentacji trener przekazuje teoretyczną wiedzę na temat zarządzania hotelami, najnowszych trendów w branży oraz skutecznych praktyk zarządzania.

2

Studia przypadków

Analiza realnych przypadków z życia hotelu pozwala na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów specyficznych dla branży hotelarskiej.

3

Ćwiczenia praktyczne

Uczestnicy mogą angażować się w różnego rodzaju symulacje, scenariusze i ćwiczenia praktyczne, które pozwalają im na bezpośrednie stosowanie i utrwalanie nowych umiejętności.

4

Dyskusje grupowe

Dyskusje grupowe umożliwiają wymianę poglądów, doświadczeń i najlepszych praktyk między uczestnikami oraz stymulują refleksję nad własnymi metodami zarządzania.

Trenerzy

Angelika Kuczyńska

Ponad 15 lat doświadczenia w sprzedaży, zarządzaniu oraz budowaniu programów rozwojowych. Praktyk biznesu, trener, coach z szerokim doświadczeniem od dużej międzynarodowej korporacji FMCG, administracji publicznej po prowadzenie własnych działalności gospodarczych. Jako praktyk i przedsiębiorca skupia się na wdrażaniu skutecznych narzędzi dających wymierne efekty. Wspiera treningowo i konsultacyjnie firmy od obszarów związanych z kompetencjami menadżerskimi, sprzedażowymi po rozwój kompetencji miękkich. Wspiera przyszłych przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez praktyczne warsztaty obejmujące kwestie podatkowe, organizacyjne oraz zobowiązań wobec aparatów administracji publicznej.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.