Warsztat skutecznego managera restauracji

Uczestnik szkolenia “Warsztat skutecznego managera restauracji” zdobędzie praktyczną wiedzę na temat zarządzania zespołem oraz optymalizacji procesów w restauracji. Nauczy się również, jak skutecznie planować i kontrolować koszty, aby maksymalizować zyski.

wyślij zapytanie

Grupa docelowa i idea szkolenia: Warsztat skutecznego managera restauracji

Grupa docelowa szkolenia “Warsztat skutecznego managera restauracji” to managerowie restauracji, właściciele lokali gastronomicznych oraz osoby aspirujące do pełnienia tych ról. Szkolenie jest również odpowiednie dla kierowników zmian i pracowników wyższego szczebla, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania. Dodatkowo, mogą z niego skorzystać osoby odpowiedzialne za marketing i operacje w branży gastronomicznej, pragnące poprawić efektywność działania swojej restauracji.

Idea szkolenia “Warsztat skutecznego managera restauracji” opiera się na przekazaniu uczestnikom praktycznej wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania restauracją. Celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej, poprawa jakości obsługi oraz optymalizacja kosztów, co w efekcie prowadzi do zwiększenia zyskowności lokalu. Szkolenie ma także na celu rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak zarządzanie zespołem i budowanie pozytywnych relacji z klientami.

zapisz się na szkolenie już teraz

Warsztat skutecznego managera restauracji – korzyści ze szkolenia

 • Lepsza reputacja restauracji: Skuteczniejsze zarządzanie i podniesienie standardów obsługi klienta przekładają się na pozytywne opinie i wyższą reputację, co jest korzystne zarówno dla menedżerów, jak i restauracji.
 • Wyższa motywacja zespołu: Lepsze zarządzanie oraz bardziej efektywna komunikacja i motywowanie pracowników prowadzą do zwiększenia zaangażowania całego zespołu, co wpływa na atmosferę w pracy i wydajność restauracji.
 • Zwiększona innowacyjność: Zdobyta wiedza na szkoleniu pozwala wprowadzać nowe, kreatywne rozwiązania zarówno w menu, jak i w procesach operacyjnych, co pomaga wyróżnić restaurację na tle konkurencji.
 • Stabilny rozwój biznesu: Dzięki lepszemu zarządzaniu i optymalizacji procesów, restauracja może stabilnie się rozwijać, co daje menedżerom większe możliwości rozwoju kariery i długoterminową stabilność zatrudnienia.
 • Wzrost dochodów: Efektywne zarządzanie kosztami i operacjami prowadzi do zwiększenia rentowności, co przynosi korzyści finansowe zarówno dla restauracji, jak i dla menedżerów, którzy mogą otrzymać premie lub podwyżki.

Korzyści dla restauracji

 • Zwiększona efektywność operacyjna: Dzięki zdobytej wiedzy menedżerowie będą potrafili lepiej planować i zarządzać zasobami, co prowadzi do płynniejszego funkcjonowania restauracji i skrócenia czasu realizacji zamówień.
 • Optymalizacja kosztów: Uczestnicy nauczą się technik kontroli kosztów, co pozwoli na zmniejszenie marnotrawstwa i zwiększenie marż zysku, co bezpośrednio przekłada się na rentowność lokalu.
 • Poprawa jakości obsługi klienta: Szkolenie pomoże menedżerom rozwijać umiejętności komunikacyjne i zarządzania zespołem, co skutkuje lepszą obsługą klienta i wyższym poziomem satysfakcji gości.
 • Lepsza strategia marketingowa: Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie promować swoją restaurację, co może przyciągnąć nowych klientów i zwiększyć lojalność obecnych.
 • Zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników: Dzięki nowym technikom zarządzania, menedżerowie będą potrafili lepiej motywować i angażować swój zespół, co przekłada się na lepszą atmosferę pracy i wyższą produktywność.

Korzyści dla managerów restauracji

 • Rozwój umiejętności zarządzania: Menedżerowie zdobędą nową wiedzę i narzędzia do skutecznego zarządzania zespołem oraz procesami operacyjnymi, co pozwoli im lepiej kierować restauracją.
 • Zwiększenie efektywności pracy: Dzięki technikom planowania i organizacji pracy, menedżerowie będą mogli skuteczniej zarządzać czasem i zadaniami, co przełoży się na lepsze wyniki operacyjne.
 • Umiejętność optymalizacji kosztów: Menedżerowie nauczą się, jak kontrolować wydatki i minimalizować koszty, co pozwoli im na bardziej efektywne zarządzanie budżetem restauracji.
 • Podniesienie jakości obsługi klienta: Szkolenie dostarczy wiedzy na temat budowania relacji z klientami oraz technik obsługi, co pozwoli menedżerom na podnoszenie standardów w restauracji.
 • Lepsze umiejętności komunikacyjne: Rozwój umiejętności interpersonalnych pomoże menedżerom skuteczniej komunikować się z zespołem, co wpłynie na lepszą współpracę i atmosferę w pracy.
dowiedz się więcej

Program szkolenia

 • Świadomość zadań Managera, Lidera,
 • Odpowiedzialność za ludzi, wyniki, przyszłość,
 • Budowanie roli przełożonego, ustalanie zasad i reguł współpracy z zespołem,
 • Trójkąt odpowiedzialności przełożonego: Wyznaczanie zadań, Kontrola / Motywowanie, Rozliczanie,
 • Klarowny plan celów krótko i długoterminowych,
 • Planowanie i kontrola zasobów,
 • Wybieramy i omawiamy kluczowe kompetencje,
 • Samoświadomość wiedzy i umiejętności,
 • Reguły jako fundament pracy każdego przełożonego,
 • Co daje rozwój osobisty,
 • Słuchanie i uważność podczas rozmów,
 • Pytania jako klucz do właściwej komunikacji,
 • Charakterystyka różnic pomiędzy pracownikami (typologie MBTI),
 • Skuteczna komunikacja z różnymi stylami osobowości pracowników,
 • Techniki wywierania wpływu w rozmowach z podwładnymi,
 • Trening rozmów z pracownikami,
 • Etapy rozwoju pracownika
 • PRACA DOMOWA
  Analiza zespołów. Każdy z uczestników szkolenia dokona analizy wszystkich swoich podwładnych pod kątem kluczowych umiejętności na zajmowanych stanowiskach. Ocena umiejętności zgodnie z omawianym na 1 dniu szkolenia modelem rozwoju pracowników. Tabela będzie podstawą do zarządzania dopasowanego do aktualnego rozwoju każdego z pracowników, właściwego dobierania i stosowania odpowiednich narzędzi i stylów przywództwa.
 • Zarządzanie sytuacyjne w oparciu o metodologię K. Blancharda,
 • Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i zaangażowania pracowników,
 • Metody zarządzania managera
  • Instruktarz,
  • Trening,
  • Wspieranie,
  • Delegowanie,
 • Scenki dotyczące zarządzania podwładnymi,
 • Mocne rozmowy z podwładnymi,
 • Trudne sytuacje przełożonego w praktyce – case study,
 • Jak przełamywać niechęć pracowników do wykonywania zadań,
 • Jak właściwie udzielać informację zwrotną,
 • Asertywne rozmowy z podwładnymi, stawianie granic,
 • Jak budować zaangażowanie i motywację pracowników,
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach,
 • Trening krótkich spotkań z podwładnymi,
 • Czym jest autorytet managera,
 • Jakie działania przełożonego pomagają budować jego autorytet,
 • Co niszczy autorytet przełożonego w oczach podwładnych,
 • Znaczenie otwartości, dyspozycyjności oraz umiejętności słuchania,
 • Czym jest praca zespołowa, siła/synergia zespołu,
 • Klarowność procesów, odpowiedzialności i ocen podwładnych,
 • Konflikt w zespole jako szansa na przyspieszenie rozwoju,

Metody wykorzystywane podczas szkolenia

1

Warsztaty praktyczne

Uczestnicy będą brać udział w interaktywnych ćwiczeniach, symulacjach i studiach przypadków, które pozwolą im na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w realistycznych scenariuszach zarządzania restauracją.

2

Dyskusje grupowe

Uczestnicy będą angażowani w dyskusje grupowe, gdzie będą mogli wymieniać się doświadczeniami, pomysłami i najlepszymi praktykami z innymi, co sprzyja wzajemnemu uczeniu się i inspiracji.

3

Studia przypadków

Analiza rzeczywistych przypadków biznesowych pozwoli uczestnikom zrozumieć, jak zastosować teoretyczne koncepcje w praktyce i jak radzić sobie z typowymi wyzwaniami, które mogą napotkać w swojej pracy.

4

Praca w grupach projektowych

Uczestnicy będą pracować w małych zespołach nad konkretnymi projektami, co pozwoli im na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, rozwijanie umiejętności współpracy i kreatywne rozwiązywanie problemów.

Trenerzy

Paweł Głowacki

Certyfikowany coach praktyk biznesu – EMCC, trener biznesu oraz trener typologii osobowości MBTI. Posiada ponad 24 lata praktycznych doświadczeń w dużej międzynarodowej korporacji FMCG w sprzedaży, logistyce, szkoleniach oraz HR, współzałożyciel prywatnej firmy OZE. Manager zorientowany na budowanie wysoce zaangażowanych i skutecznych zespołów. Praktyk wykorzystujący sprawdzone modele zarządzania i motywowania podwładnych.

Opinie

Współpraca

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze skorzystania z usług firmy Warto Szkolić. Z całą odpowiedzialnością mogę przyznać, że jest to firma godna zaufania. Bardzo mili pracownicy, którzy przeprowadzili nas przez cały proces dotyczący dofinansowania, realizacji i rozliczenia projektu. Najważniejsze jest to, że firma dopasowała się do naszych potrzeb, a szkolenie przerosło nasze oczekiwania.

Szkolenie

Osoby z którymi się kontaktowaliśmy wykazały się profesjonalizmem. Szkolenie było bardzo interesujące, jednak żałuje, że nasza firma wybrała tylko jeden dzień szkoleniowy. Wydaje mi się, że większa ilość dni przyniosłaby jeszcze więcej korzyści, a przekazana wiedza nie musiałaby być tak bardzo skondensowana jak miało to miejsce podczas jednego dnia.

Profesjonalizm Warto Szkolić

Dużym atutem firmy jest jej zaangażowanie w otrzymane zlecenie i to, że dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Szkolenie bardzo podobało się wszystkim pracownikom i na pewno jeszcze skorzystamy z usług szkoleniowych tej firmy.
więcej opinii