Rozwój kompetencji osób zarządzających pracownikami. Akademia Menadżera HR

Rozwój kompetencji osób zarządzających pracownikami. Akademia Menadżera HR

Wielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego, że nawet najbardziej innowacyjny produkt czy też usługi świadczone na wysokim poziomie nie muszą gwarantować sukcesu firmy. Wszędzie tam, gdzie odpowiedzialność za wyniki leży po stronie zespołu ludzi, to oni stanowią największy kapitał. 

Świadomość tego, jak zmienia się rynek pracy oraz to, z jakimi przeszkodami trzeba się mierzyć, pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji. Jest to wyzwanie dla osób zarządzających firmą. Od ich umiejętności zależy ustalanie kierunku rozwoju oraz radzenie sobie z pojawiającymi się trudnościami.

Jakie kompetencje menadżerskie są obecnie wysoko cenione na rynku pracy?

Stanowisko osoby zarządzającej oznacza bardzo różnorodny zakres zadań, jakimi zajmuje się dany specjalista. W zależności od branży oraz tego, ilu pracowników zatrudnia firma, menadżer może skupiać się na funkcjonowaniu jednej dziedziny lub odpowiadać za wiele procesów. W każdym przedsiębiorstwie powinna jednak znaleźć się osoba odpowiedzialna za zarządzanie pracownikami.

Powołany na to stanowisko specjalista jest łącznikiem między właścicielem a kadrą. Ma zatem stały kontakt z całym zespołem i najlepiej zna wszystkie sprawy związane z codziennym wykonywaniem obowiązków. Rola menadżera HR rozpoczyna się już w momencie rekrutacji. Później jego zadaniem jest motywowanie pracowników i odpowiadanie na ich potrzeby.

Dział ten wspiera też realizację strategicznych celów biznesowych firmy. Dzieje się to za sprawą wkładu w podejmowanie istotnych decyzji. Dlatego tak ważne są odpowiednie kompetencje menadżerskie. Powinny one łączyć zarówno wiedzę specyficzną dla danej branży, jak i bardziej ogólne umiejętności, niezbędne do tego, aby dobrze pełnić tę funkcję.

Czym powinien cechować się menadżer HR? 

Jedna z najważniejszych kwestii, która jest codziennością wielu osób zarządzających pracownikami, to elastyczne podejście i umiejętność dostosowania się do sytuacji. Działy personalne są często postrzegane jako te miejsca, w których obowiązują ścisłe procedury. Jednak poza opracowanymi ścieżkami działania i znajomością przepisów warto też wykazać się otwartością. Taka postawa daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że łatwiej jest im funkcjonować w trudniejszych warunkach. 

Kompetencje miękkie są z kolei aspektem, który z jednej strony jest bardzo ważny, z drugiej – bardzo trudny do zdefiniowania. W przypadku osób zarządzających tzw. zasobami ludzkimi ważne są takie cechy jak umiejętność budowania autorytetu czy też zdolność do utrzymywania wysokiej motywacji. Tego typu atuty ujawniają się w działaniu i wdrażanych rozwiązaniach. Z kolei firma zauważa skuteczność menadżera w stabilnej sytuacji i tym, że osiąga założone cele.

Ważną cechą osób zarządzających jest również gotowość do stałego podnoszenia swoich kompetencji. Zmieniająca się sytuacja powoduje, że zdobyta wcześniej wiedza i stosowane rozwiązania mogą nie być już skuteczne. Dlatego tak ważne są regularne szkolenia dla menadżerów HR. Pozwalają one nie tylko zdobyć konkretne umiejętności, ale też zyskać nową perspektywę. Dzięki nim można wdrożyć nowe rozwiązania, a tym samym pokonać wiele pojawiających się problemów.

Wyzwania, przed jakimi stoją przedsiębiorcy zatrudniający pracowników

Często w podsumowaniu kosztów, jakie ponosi firma, zbyt małą wagę przywiązuje się do wydatków związanych z rekrutacją. Przy dużej liczbie pracowników może okazać się, że jest to znaczący procent w całym budżecie. Dlatego też lepsze zarządzanie tym obszarem może wpłynąć na całe funkcjonowanie biznesu. 

Przyłożenie większej wagi do procesu pozyskania kandydatów oraz ich późniejszego wyszkolenia przekłada się na niższy wskaźnik rotacji. Badania pokazują, że osoby dłużej związane z firmą lepiej się z nią identyfikują i są bardziej otwarte na pojawiające się zmiany. Dobrze przygotowany menadżer potrafi sprostać tym wyzwaniom i zbudować zgrany, trwały zespół. 

Ważną kwestią jest też umiejętność utrzymania motywacji. Mimo że firmy często decydują się na wdrożenie systemów premiowych czy innych form wynagradzania pracowników, to nie zawsze okazują się one skuteczne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że każda osoba ma inne potrzeby. Również w tym wypadku sprawdza się elastyczność i testowanie różnych rozwiązań. 

Organizacje coraz częściej wdrażają kafeteryjny system wynagrodzeń lub benefity uzależnione od stanowiska. Osoba, która ma odpowiednie kompetencje menadżerskie, jest bardziej świadoma tego, co jest skuteczne i potrafi dopasować środki do aktualnych wymagań.

Jak skutecznie zarządzać zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy?

Duży kapitał to także świadomość zmieniających się warunków oraz tego, co aktualnie dzieje się na rynku pracy. W ostatnich latach mocno zmieniła się struktura naszego społeczeństwa. Idą za tym zupełnie nowe potrzeby pracowników. Przedsiębiorca, który potrafi im sprostać, ma szansę na to, aby zbudować silny zespół specjalistów. 

Różnice pokoleniowe, napływ innych nacji, kwestie równościowe – to tylko niektóre z zagadnień wpływających na środowisko pracowników i ich pracodawców. Do tego dochodzi też coraz większe zainteresowanie pracą zdalną i postępująca cyfryzacja. Jak skutecznie przygotować się na te zmiany?

Aktualnie informacje o zmieniającym się środowisku pracy porusza Akademia Menadżera HR. To program, którego tematyka skupia się na najważniejszych kwestiach dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi. W przeciwieństwie do ogólnych szkoleń, które najczęściej przygotowują kadrę do pełnienia codziennych zadań, w akademii można poznać skuteczne sposoby radzenia sobie z najnowszymi wyzwaniami. Skierowana jest zarówno do osób zatrudnionych w działach HR., jak i wszystkich tych, którzy na co dzień mają kontakt z pracownikami. 

Inwestycja w szkolenia dla menadżerów jest tak samo ważna, jak wdrażanie nowych technologii czy promocja firmy. Od skuteczności osób zarządzających pracownikami zależy to, jak będzie funkcjonował biznes. Jest to szczególnie istotne przy planowaniu strategii rozwoju na kolejne lata. 

Przeczytaj również:

Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuczna inteligencja w sprzedaży

Sztuczna inteligencja w sprzedaży Sztuczna inteligencja w sprzedaży to niezwykle dynamiczne i innowacyjne pole, które odgrywa coraz większą rolę w dzisiejszym świecie biznesu. AI w sprzedaży odnosi się do wykorzystania zaawansowanych technologii i algorytmów, które umożliwiają firmom analizę danych, prognozowanie, personalizację ofert, automatyzację procesów oraz optymalizację działań sprzedażowych. Dzięki zastosowaniu AI, firmy mają możliwość zrozumienia i reagowania na preferencje klientów w sposób bardziej…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuczna inteligencja w marketingu

Sztuczna inteligencja w marketingu Sztuczna inteligencja w marketingu to nie tylko innowacja, ale również konieczność, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów i pozostać konkurencyjnym na rynku. AI w marketingu umożliwia personalizację i dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów w sposób, który jeszcze niedawno wydawał się niemożliwy. Dzięki precyzyjnym analizom danych, AI potrafi przewidzieć preferencje, zachowania i potrzeby konsumentów. Co pozwala marketerom tworzyć skuteczne strategie reklamowe i oferty…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy stanowi kluczową umiejętność dla efektywnego zarządzania zespołem i tworzenia harmonijnej atmosfery w organizacji. Niezależnie od tego, jak dobrze zorganizowany i zmotywowany jest zespół, konflikty mogą się pojawić. Różnice w poglądach, wartościach, stylach pracy, a także napięcia związane z konkurencją czy ograniczonymi zasobami, są nieuniknione. Istotą rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy jest umiejętność skutecznego…
dowiedz się więcej