Akademia Menadżera MMŚP — kompetencje w zakresie cyfryzacji - nowe dofinansowanie dla pracowników Twojej firmy!

W 2022 roku rusza nabór do najnowszego programu Akademia Menadżera MMŚP- kompetencje w zakresie cyfryzacji! Sprawdź, czy Twoja firma kwalifikuje się do udziału w programie i rozwiń technologię cyfrową w firmie!

Dla kogo dedykowany jest program Akademia Menadżera MMŚP — kompetencje w zakresie cyfryzacji?

Program dedykowany jest dla kadry kierowniczej/menadżerskiej, właścicieli firm oraz osób, które są brane pod uwagę do awansu na stanowisko kierownicze/menadżerskie. Firmy, dla których dedykowany jest program Akademia Menadżera — kompetencje w zakresie cyfryzacji to mikro, małe i średnie firmy z branży usługowej, handlowej oraz produkcyjnej. Warto dodać, że aby wziąć udział w projekcie, trzeba spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej.

Jaki jest cel programu Akademia Menadżera kompetencje w zakresie cyfryzacji?

Celem programu AM MMŚP — kompetencje w zakresie cyfryzacji, jest podniesienie kompetencji kadry menadżerskiej i zarządzającej, która w firmie odpowiada za kwestie związane z cyfryzacją. Osoby biorące udział w programie otrzymają wachlarz kompetencji umożliwiających im efektywne i skuteczne zarządzanie transformacją cyfrową w firmie.

O jaką kwotę możemy się ubiegać w ramach projektu AMC MMŚP ?

Kwota do rozdysponowania wynosi 54 miliony złotych.

Średni koszt wsparcia na jednego pracownika nie może przekroczyć 22,5 tys. zł, a wkład własny wynosi minimum 20% wartości projektu.

Efekty programu Akademia Menadżera MMŚP — kompetencje w zakresie cyfryzacji

Oto kilka przewidywanych efektów uczestnictwa w projekcie Akademia Managera kompetencje w zakresie cyfryzacji wg. PARP:

 • Rozumie zasady prowadzenia biznesu i sposoby budowania przewagi konkurencyjnej
  w gospodarce cyfrowej.
 • Potrafi wskazać kompetencje i obszary organizacji, w których zasadne jest
  wprowadzanie holistycznych zmian wykorzystujących technologie cyfrowe w celu
  zwiększania konkurencyjności firmy i budowania przewagi konkurencyjnej.
 • Potrafi zaprojektować strategię transformacji cyfrowej oraz plan operacjonalizacji
  celów strategicznych.
 • Potrafi zarządzać procesem transformacji cyfrowej w firmie.
 • Potrafi ocenić ryzyko związane z wdrożeniami nowych rozwiązań cyfrowych jak
  również wskazać ryzyka braku ich wprowadzania.
 • Poznał kluczowe technologie kształtujące transformację cyfrową (m.in. Big Data, sztuczna inteligencja (AI, ML, DL), Cloud Computing, 5G, technologie mobilne, IoT, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, druk 3D, inteligentna robotyzacja i automatyzacja procesów i inne) oraz potrafi wskazać korzyści wynikające z ich wdrożenia w firmie.
 • Potrafi zbudować i zarządzać zespołami realizującymi założenia transformacji
  cyfrowej w tym zespołami wirtualnymi lub hybrydowymi czy rozproszonymi.

(źródło: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/grants/documents/96/Zacznik-nr-12_Opis-kompetencji-menederskich-23072021.pdf)

Kompetencje menadżerskie w zakresie cyfryzacji, ujęte w programie Akademia Menadżera MMŚP:

 • Zarządzanie:

– transformacją cyfrową,

– zmianą,

– produktem,

– cyfryzacją w inteligentnej fabryce,

– procesami w transformacji cyfrowej,

– zintegrowanymi danymi.

 • Bezpieczeństwo cyfrowe
 • Przedsiębiorczość technologiczna
 • Sprzedaż w gospodarce cyfrowej
 • Marketing w gospodarce cyfrowej
 • Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
 • Opracowanie modelu biznesowego

(źródło: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/content/article/74021:54-mln-zlotych-na-rozwoj-kompetencji-cyfrowych-dla-obecnych-i-przyszlych-menadzerow)

 

Nasza firma „Warto Szkolić” oferuje pełne wsparcie w zakresie realizacji projektu w ramach programu Akademia Menadżera MMŚP — kompetencje w zakresie cyfryzacji. Możesz na nas liczyć od momentu złożenia Formularza Rejestracyjnego u Operatora, po wykonanie niezbędnej w tym projekcie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa, aż do zakończenia usług szkoleniowych!

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym Kierownikiem Działu Dofinansowań — Agnieszką Beym, telefonicznie pod numerem +48 577 780 677 lub mailowo pod adresem [email protected]

Przeczytaj również:

Szkolenia, Wiedza i rozwój

Jak zarządzać zmianami na rynku pracy?

Jak zarządzać zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy? Współcześni przedsiębiorcy zmagają się z różnymi wyzwaniami. Utrzymanie wysokiej pozycji w branży oraz stały rozwój wymagają elastycznego podejścia. Konieczne jest bowiem wdrażanie nowych rozwiązań i dostosowanie się do tego, co dzieje się na rynku pracy. Często od tego, jak firma radzi sobie z nowymi sytuacjami, zależy, czy jest w stanie się utrzymać. Dowiedz się zatem, na czym polega skuteczne zarządzanie zmianą…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej - relacja ze szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej Prospecting w firmie ogrodniczej, czyli pozyskiwanie potencjalnych klientów, jest kluczowym elementem skutecznej strategii sprzedażowej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę ogrodniczą od lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w tym sektorze, umiejętność skutecznego prospectingu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, gdzie branża ogrodnicza rozwija się w szybkim tempie, umiejętność…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Zarządzanie potencjałem firmy i pracowników. Jak robić to skutecznie?

Zarządzanie potencjałem firmy i pracowników. Jak robić to skutecznie? Każdy biznes to pewien rodzaj relacji. Zależności między pracodawcą a pracownikami mają olbrzymi wpływ na to, jak funkcjonuje cała organizacja. Dlatego też stworzenie zgranego zespołu to element, do którego dąży większość osób zarządzających tzw. zasobami ludzkimi. Świadomość potencjału zatrudnionych pozwala też skutecznie reagować w trudnych sytuacjach i znajdować satysfakcjonujące rozwiązania. Dowiedz się,…
dowiedz się więcej