Coaching i mentoring - różnice, podobieństwa, wady i zalety

Szkolenie i motywowanie osób jest dziś niezwykle popularne. Mówcy motywacyjni są w stanie gromadzić ogromne tłumy słuchaczy spragnionych tajemnic sukcesu i sposobów na osiągnięcie swoich celów zawodowych i osobistych. Warto jednakże wyraźnie podkreślić, że coaching i mentoring zdecydowanie różnią się pomiędzy sobą, mimo kilku podobieństw. Terminy te bywają często wymieniane jako synonimy, co jest zdecydowanie błędne. Jakie zatem podobieństwa, różnice, wady i zalety znajdujemy w mentoringu i coachingu?

Coaching i mentoring — definicja

Na samym początku należy wyraźnie zaznaczyć, że coaching i mentoring to zdecydowanie nie to samo. Co prawda mają wiele wspólnego, jednakże unifikacja tych dwóch metod szkolenia, to błąd, ponieważ:

  • Mentoring opiera się przede wszystkim na wiedzy, doświadczeniu zawodowemu mentora. Z tego też powodu mentor jest przewodnikiem i opiekunem, który przekazuje wszystko, co przez lata doświadczenia zawodowego udało się mu osiągnąć. Dlatego też mentoring opiera się głównie na budowaniu relacji mistrz-uczeń. Ma ona na celu transfer wiedzy podpartej przykładami pochodzącymi z doświadczenia mentora. Jest to więc rodzaj szkolenia, który w dużej mierze przypomina schemat przekazywania wiedzy znany ze szkół i uczelni. Mentor jest więc wzorem do naśladowania i daje przykład swoim kursantom.
  • Coaching nastawiony jest głównie na rozwój potencjału osobistego, a nie przekazywanie konkretnej wiedzy, czy zawodowego doświadczenia. Coach bardzo często nie jest ekspertem w danej dziedzinie, ponieważ jego zadaniem jest motywowanie i pomoc w odnalezieniu drogi do celu. W coachingu najważniejsze jest stawianie pytań, które pomogą uczestnikowi szkolenia lepiej zrozumieć samego siebie i odnaleźć wewnętrzne źródło motywacji.

Jak doskonale widać, coaching i mentoring różnią się już u podstaw. Pierwszy coaching skupia się głównie na motywowaniu i wyzwalaniu potencjału osobistego. Zaś mentoring główny nacisk stawia przede wszystkim na przekazywanie wiedzy podpartej doświadczeniem mentora.

Główne zalety mentoringu i coachingu

Rozwój zawodowy i osobisty to dziś niezwykle istotna sfera życia, do których przywiązuje się coraz większe znaczenie. Z tego też powodu mentoring i coaching, jako formy wsparcia rozwoju osobistego stały się niezwykle popularne, zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym. Warto wyraźnie zaznaczyć, że zarówno mentoring, jak i coaching mają swoje wady i zalety.

Na początku skupimy się na zaletach obydwu sposobów szkolenia i rozwoju zawodowego. Mentoring to podążanie drogą wyznaczoną przez doświadczonego mentora, który jest ekspertem w danej dziedzinie. Dzięki temu może dzielić się z kursantami własnymi rozwiązaniami, które zostały dokładnie sprawdzone w ciągu lat praktyki zawodowej. Z tego też powodu mentoring jest procesem dydaktycznym, który w głównej mierze opiera się na zbudowaniu relacji pomiędzy kursantami a mentorem.

Jedną z głównych zalet coaching jest natomiast bezpośredni kontakt z kursantami, który wpływa na zmniejszenie dystansu i poczucie zrozumienia. Coach nie jest i w cale nie musi być ekspertem w danej dziedzinie. Jego zadanie to zadawanie odpowiednich pytań i takie prowadzenie konwersacji, które pozwoli kursantom odkryć swoje źródło motywacji.

Wady coachingu i mentoringu

Jeśli chodzi o minusy mentoringu, to na pierwsze miejsce wysuwa się oczywiście bariera, pomiędzy mentorem a kursantami. Chodzi o mentalną barierę, która u wielu ludzi często potrafi przywoływać wspomnienia z lat szkolnych, kiedy nauczyciel wymagał czegoś od uczniów. W tym przypadku wszystko zależne jest od umiejętności pedagogicznych mentora. Jeżeli przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie w sposób pozbawiony przesadnej atencji i wyższości, to kursanci zdecydowanie lepiej przyswajają przekazywaną wiedzę.

W przypadku coachingu wadą może być brak konkretnych rozwiązań i scenariuszy odnośnie do danego problemu. Dzieje się tak z powodu natury samego coachingu, który nastawiony jest na motywowanie, nie zaś na przekazywanie konkretnej dawki wiedzy. W przypadku niektórych branży może być to kłopotliwe, szczególnie jeżeli kursanci nastawieni są na działanie. Warto jednocześnie podkreślić, że w tym przypadku również wszystko zależne jest od umiejętności samego coacha, który powinien być na tyle elastyczny i perswazyjny, aby sukcesywnie motywować swoich odbiorców.

Różnice i podobieństwa Mentoringu i Coachingu

Zarówno coaching, jak i mentoring są metodami rozwoju zawodowego (często także i osobistego), dlatego to właśnie samodoskonalenie jest najważniejszym podobieństwem pomiędzy tymi dwoma podejściami do szkolenia. Co więcej, motywacja i chęć do realizacji własnych celów zawodowych, w przypadku obydwu sposobów rozwoju osobistego jest na bardzo podobnym poziomie. Główną różnicą dzielącą mentoring i coaching jest sposób, w jaki aktywuje się wewnętrzny potencjał uczestników szkolenia. Mentoring stawia na wiedzę i doświadczenie samego mentora. Natomiast coaching opiera się na motywacji, charyzmie, zadawaniu odpowiednich pytań i rozbudzaniu procesów, które pozwolą na samodoskonalenie.

 

Przeczytaj również:

Szkolenia dofinansowane, Wiedza i rozwój

Opracowanie modelu biznesu

Opracowanie modelu biznesu Opracowanie modelu biznesowego jest kompetencją niezbędną do tego, aby firma mogła odnieść sukces. Jako lider branży szkoleniowej uczymy tego zagadnienia od podstaw. Uruchamianie działalności bez jego uwzględnienia nie ma żadnego sensu. Przekonaj się, czym jest model biznesu, a także, w jaki sposób firma korzysta na jego dobrym opracowaniu. Czym jest model biznesu? Model biznesowy jest…
dowiedz się więcej
Blog, Szkolenia dofinansowane

Akademia Menadżera Cyfryzacji — Marketing cyfrowy

Akademia Menadżera Cyfryzacji — Marketing cyfrowy Świat sprzedaży marketingu dynamicznie się zmienia. Klienci przed podjęciem kontaktu z firmą wyszukują informacji na temat przedsiębiorstwa, usług czy produktów w Internecie. Marketing cyfrowy jest działaniem, które pomaga nam w pozyskaniu klientów, bez większego działania z naszej strony. To dlatego ważne jest, by np. strona internetowa zbudowana była szczegółowo, profesjonalnie, a zarazem atrakcyjnie. Szkolenie…
dowiedz się więcej
Szkolenia dofinansowane, Wiedza i rozwój

Sprzedaż w gospodarce cyfrowej

Sprzedaż w gospodarce cyfrowej Wszechobecna cyfryzacja sprawia, że zmieniły się także zwyczaje kupujących. Z tego powodu firmy muszą posiąść nowe kompetencje. Poniżej określimy dokładniej, czym jest sprzedaż w gospodarce cyfrowej i z jakiego powodu tak duży potencjał ma skorzystanie z programu Akademia Menadżera Cyfryzacji. Wybór usług szkoleniowych i doradczych z tego zakresu to doskonałe rozwiązanie dla menedżerów z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przekonaj się dlaczego! Czym…
dowiedz się więcej