Cykl Davida Kolba — opis i zastosowanie modelu Kolba

David Kolb, czyli amerykański teoretyk oraz badacz procesów uczenia się jest twórcą modelu uczenia się przez doświadczenie. Jego koncepcje powstały jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jednak wciąż są aktualne i często wykorzystywane w trakcie szkoleń. Nic w tym dziwnego, gdyż metoda polega na aktywnym przyswajaniu wiedzy przez osoby, które uczestniczą w szkoleniu. Sprawdźcie czym jest cykl Davida Kolba.

Cykl Kolba — co to jest?

Cykl Kolba jest niesamowicie ciekawą, a także efektywną techniką edukacji. Zgodnie z założeniem amerykańskiego teoretyka, aby możliwe było osiągnięcie sukcesu w nauce, konieczne jest przejście czterech kluczowych etapów przyswajania wiedzy. Ich kolejność może być jednak dowolna. Wspomniana metoda pozwala aktywnie przyswajać wiedzę osobom, które uczestniczą w szkoleniach. Zgodnie z nią cykl uczenia się składa się z 4 podstawowych etapów.

  • doświadczenie,
  • refleksja,
  • teoria,
  • praktyka.

Doświadczenie jest sposobem, który wiąże się z aktywnością, a także działaniem. Refleksja pozwala z kolei przeanalizować konkretne doświadczenie. Trener wraz z uczestnikami może przyjrzeć się mu z różnych stron. Można również zastanowić się, co dokładnie się wydarzyło i dlaczego. Na etapie teorii w cyklu kolba wyciągane są wnioski. Jest to także doskonały moment na metodyczne porządkowanie informacji, a także tworzenie uogólnień. Ostatnim etapem jest etap praktyczny, czyli wykorzystanie zdobytej wcześniej wiedzy, a także powiązanie sformułowanej teorii z konkretnym działaniem.

Przykłady zastosowania modelu Kolba

Cykl Kolba bardzo często realizowany jest w trakcie różnego rodzaju szkoleń przez osoby, które je prowadzą. Można zastosować go także w trakcie szkoleń na stanowiska pracy, podczas coachingu pracownika, a także w ramach własnego rozwoju zawodowego. Gdy dobrze się przyjrzymy, wykorzystanie mechanizmu cyklu Kolba zauważymy nie tylko podczas szkoleń, ale również w rozwoju dziecka, działalności firmy, a także relacji pomiędzy poszczególnymi państwami. Zdaniem teoretyków, aby doszło do przyswojenia nowej wiedzy, a także umiejętności i postaw, osoby uczące się muszą przejść przez wszystkie 4 etapy.

Cykl Davida Kolba w szkoleniach

W trakcie prowadzonych szkoleń zadaniem trenera jest pomoc wszystkim uczestnikom w przejściu przez etapy opisywanego cyklu. Celem szkolenia może być na przykład podniesienie jakości obsługi klienta. W takiej sytuacji trener sam angażuje się w doświadczenie. Konieczne jest również zaangażowanie i motywacja uczestników. Na etapie obserwacji trener pyta ich między innymi o to, jakie odnieśli wrażenia. Dalszy etap szkolenia to wnioskowanie, czyli łączenie w całość. W tym momencie konieczne jest mocne nawiązanie do doświadczeń uczestników. Wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków bez bazowania na konkretnych doświadczeniach uczących się osób nie pozwala na przejście do dalszego etapu, czyli praktyki bądź też eksperymentowania. Na ostatnim etapie trener zadaje bowiem pytanie, jak można wykorzystać w praktyce wyciągnięte wnioski? Podsumowując, aby można było mówić o cyklu Kolba, konieczne jest przejście zarówno uczestników szkolenia, jak i trenera przez wszystkie 4 etapy.

Przydatnym narzędziem może być dla Was również matryca Eisenhowera, która pozwala radzić sobie z bardzo dużą ilością zadań. Na ten temat na naszym kanale pojawił się film, więc zapraszamy do jego obejrzenia.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia Branża wędliniarska, choć korzystająca z tradycji sięgających wieków, nie unika wpływu nowoczesnego, cyfrowego świata. Zmieniające się trendy konsumenckie, rosnąca konkurencja i dynamiczne otoczenie biznesowe wymagają od producentów wędlin elastyczności i nowoczesnych rozwiązań. W takim kontekście marketing cyfrowy staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój wędliniarni w erze digitalizacji. Z naszych usług skorzystała firma,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania i konkurencyjności w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości, często zmierzyć się muszą z różnorodnymi projektami, takimi jak wdrażanie nowych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy też dostosowywanie się do zmieniających się regulacji i standardów. Sukces w tych przedsięwzięciach zależy w dużej mierze od umiejętności…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, aby odnieść sukces. Jednym z najważniejszych aspektów, którym należy poświęcić uwagę, jest skuteczność procesów sprzedażowych. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem transformacji biznesowej, pozwalając firmom osiągnąć wyższy poziom personalizacji.…
dowiedz się więcej