Cykl Davida Kolba — opis i zastosowanie modelu Kolba

David Kolb, czyli amerykański teoretyk oraz badacz procesów uczenia się jest twórcą modelu uczenia się przez doświadczenie. Jego koncepcje powstały jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jednak wciąż są aktualne i często wykorzystywane w trakcie szkoleń. Nic w tym dziwnego, gdyż metoda polega na aktywnym przyswajaniu wiedzy przez osoby, które uczestniczą w szkoleniu. Sprawdźcie czym jest cykl Davida Kolba.

Cykl Kolba — co to jest?

Cykl Kolba jest niesamowicie ciekawą, a także efektywną techniką edukacji. Zgodnie z założeniem amerykańskiego teoretyka, aby możliwe było osiągnięcie sukcesu w nauce, konieczne jest przejście czterech kluczowych etapów przyswajania wiedzy. Ich kolejność może być jednak dowolna. Wspomniana metoda pozwala aktywnie przyswajać wiedzę osobom, które uczestniczą w szkoleniach. Zgodnie z nią cykl uczenia się składa się z 4 podstawowych etapów.

  • doświadczenie,
  • refleksja,
  • teoria,
  • praktyka.

Doświadczenie jest sposobem, który wiąże się z aktywnością, a także działaniem. Refleksja pozwala z kolei przeanalizować konkretne doświadczenie. Trener wraz z uczestnikami może przyjrzeć się mu z różnych stron. Można również zastanowić się, co dokładnie się wydarzyło i dlaczego. Na etapie teorii w cyklu kolba wyciągane są wnioski. Jest to także doskonały moment na metodyczne porządkowanie informacji, a także tworzenie uogólnień. Ostatnim etapem jest etap praktyczny, czyli wykorzystanie zdobytej wcześniej wiedzy, a także powiązanie sformułowanej teorii z konkretnym działaniem.

Przykłady zastosowania modelu Kolba

Cykl Kolba bardzo często realizowany jest w trakcie różnego rodzaju szkoleń przez osoby, które je prowadzą. Można zastosować go także w trakcie szkoleń na stanowiska pracy, podczas coachingu pracownika, a także w ramach własnego rozwoju zawodowego. Gdy dobrze się przyjrzymy, wykorzystanie mechanizmu cyklu Kolba zauważymy nie tylko podczas szkoleń, ale również w rozwoju dziecka, działalności firmy, a także relacji pomiędzy poszczególnymi państwami. Zdaniem teoretyków, aby doszło do przyswojenia nowej wiedzy, a także umiejętności i postaw, osoby uczące się muszą przejść przez wszystkie 4 etapy.

Cykl Davida Kolba w szkoleniach

W trakcie prowadzonych szkoleń zadaniem trenera jest pomoc wszystkim uczestnikom w przejściu przez etapy opisywanego cyklu. Celem szkolenia może być na przykład podniesienie jakości obsługi klienta. W takiej sytuacji trener sam angażuje się w doświadczenie. Konieczne jest również zaangażowanie i motywacja uczestników. Na etapie obserwacji trener pyta ich między innymi o to, jakie odnieśli wrażenia. Dalszy etap szkolenia to wnioskowanie, czyli łączenie w całość. W tym momencie konieczne jest mocne nawiązanie do doświadczeń uczestników. Wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków bez bazowania na konkretnych doświadczeniach uczących się osób nie pozwala na przejście do dalszego etapu, czyli praktyki bądź też eksperymentowania. Na ostatnim etapie trener zadaje bowiem pytanie, jak można wykorzystać w praktyce wyciągnięte wnioski? Podsumowując, aby można było mówić o cyklu Kolba, konieczne jest przejście zarówno uczestników szkolenia, jak i trenera przez wszystkie 4 etapy.

Przydatnym narzędziem może być dla Was również matryca Eisenhowera, która pozwala radzić sobie z bardzo dużą ilością zadań. Na ten temat na naszym kanale pojawił się film, więc zapraszamy do jego obejrzenia.

Przeczytaj również:

Wiedza i rozwój

Wyznaczanie celów SMART — skuteczna technika i narzędzie

Wyznaczanie celów SMART — skuteczna technika i narzędzie Efektywność osobista odgrywa ogromną rolę nie tylko w biznesie. Jest ona ważna praktycznie na każdej płaszczyźnie. Istnieją na szczęście narzędzia, dzięki którym wyznaczanie celów jest skuteczne. Doskonałym przykładem jest metoda SMART. Jej wykorzystanie pozwala osiągać sukcesy na przykład w sprzedaży, nauce i życiu prywatnym. Sprawdź więcej informacji na ten temat. Efektywność…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Szkolenia sprzedażowe - jak zminimalizować straty i zapasy?

Jak zminimalizować straty i zapasy w sklepie?- szkolenia sprzedażowe W sklepie spożywczym ogromną rolę odgrywa odpowiednie zarządzanie. W grę wchodzą bowiem zagadnienia, takie jak magazynowanie towarów oraz minimalizacja strat. Spore znaczenie ma także odpowiedni dobór marży. W zdobyciu cennej wiedzy pomogą szkolenia sprzedażowe, które prowadzimy. Szkolenia sprzedażowe — zapasy w sklepie spożywczym Zapasy to tak naprawdę pieniądze. Idealnie, gdy na półkach…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Zyskowna restauracja w trudnych czasach? Szkolenia gastronomiczne, menedżerskie i sprzedażowe

Zyskowna restauracja w trudnych czasach? Szkolenia gastronomiczne, menedżerskie i sprzedażowe Sukces w gastronomii zależy dzisiaj od bardzo wielu czynników. Składa się na niego nie tylko praca menedżerów, obsługi oraz kucharzy. Kluczowe jest także wdrożenie odpowiednich rozwiązań technologicznych, które są dostosowane do aktualnych czasów oraz regularne szkolenia. Wiele na ten temat może powiedzieć trener Warto Szkolić i specjalista z zakresu gastronomii — Paweł Gruba Szkolenia…
dowiedz się więcej