Delegowanie zadań i uprawnień - szkolenie pracowników firmy IRGA

Szkolenie pracowników firmy IRGA

Krakowskie przedsiębiorstwo produkcyjne IRGA zajmuje się produkcją różnorakich klawiatur. W ciągu kilku spotkań, pracownicy firmy IRGA przeszli kompleksowe szkolenie przygotowane przez nasz zespół. Cykl szkoleniowy obejmował takie zagadnienia jak: delegowanie zadań i uprawnień, efektywna komunikacja oraz motywowanie pracowników. Serdecznie zapraszamy do lektury naszej relacji!

Akademia Menadżera, czyli kompleksowa analiza potrzeb przedsiębiorstwa

Każda firma wymaga regularnych szkoleń, dlatego tak bardzo istotne jest dokładna analiza potrzeb rozwojowych. Diagnoza pozwala zorientować się w lukach kompetencyjnych kadry menadżerskiej, dzięki czemu można dokładnie ustalić harmonogram programu szkoleń. Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych zostało opracowane w pięciu prostych krokach, które są maksymalnie przystępne dla samego przedsiębiorstwa. Jest to kolejno:

  • I — konsultacja wstępna,
  • II — analiza strategiczna,
  • III — konsultacja strategiczna,
  • IV — opracowanie pełnej analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa,
  • V — zatwierdzenie dokumentu analizy potrzeb.

Głównym celem opracowania analizy potrzeb przedsiębiorstwa jest zwiększenie kompetencji kadry zarządzającej, co bezpośrednio przełoży się na konkurencyjność przedsiębiorstwa.  Analiza potrzeb przedsiębiorstwa została przeprowadzona w ciągu trzech dni – 26,27 i 28 czerwca 2021 roku.

Komunikacja i wykorzystywanie informacji: efektywna komunikacja

Właściwa komunikacja wśród pracowników danego przedsiębiorstwa to zdecydowanie jeden z ważniejszych czynników wpływających na sukces firmy. To właśnie dlatego tak istotne jest szkolenie z zasad komunikacji i właściwego wykorzystywania informacji.

Spotkanie z uczestnikami szkolenia rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia. Po wprowadzeniu został wygłoszony wykład na temat podstawowych zasad efektywnej komunikacji. Następnie odbyła się prezentacja zasad formułowania poprawnej wypowiedzi ustnej i pisemnej, czyli maile, komunikatory i komunikaty pisane. Po prezentacji nastąpiła dyskusja i szczegółowa analiza przykładów komunikatów.

Po krótkiej przerwie nastąpił wykład o głównych zasadach poprawnego pisania — gramatyka, ortografia, interpunkcja. Wykład zakończyła burza mózgów odnośnie aktywnego słuchania i zadawania pytań. Zwieńczeniem tego modułu była analiza przykładów komunikatów o sposobach przekazywania informacji, czyli o tym, jak wypowiadać się w sposób logiczny, zrozumiały i swobodny.

15 minut przerwy pozwoliło uczestnikom na chwilę odpoczynku. Po przerwie rozpoczęły się wykłady i dyskusje na temat potrzeb komunikowanych przez rozmówcę, a także o komunikacji niewerbalnej. Na koniec tego dnia szkolenia, uczestnicy wzięli udział w wykładzie dotyczącym analizy i podsumowania wypowiedzi, czyli parafrazie. Po wykładzie nastąpiły ćwiczenia praktyczne, które miały na celu utrwalenie wiedzy zdobytej przez kursantów podczas szkolenia.

Zarządzanie zespołem — motywowanie pracowników

Motywacja jest niezwykle ważnym elementem w zarządzaniu zespołem. Odpowiednio zmotywowani pracownicy są w stanie osiągać znacznie lepsze efekty, a ich współpraca jest na bardzo rozwinięta, ponieważ motywacja zespołu wpływa także na wspólny workflow.

Dlatego też osoby zajmujące kierownicze stanowiska w firmie IRGA przeszły szkolenie poświęcone skutecznej motywacji pracowników. Po wprowadzeniu do szkolenia został wygłoszony wykład o podstawowych teoriach motywacji. Drugi wykład dotyczył koncepcji zarządzania różnorodnością, w tym zarządzaniu pracownikami w środowisku wielokulturowym. Zasady zarządzania przez cele — to temat trzeciego wykładu, którego wysłuchali uczestnicy, zaś następnie wspólnie przeprowadzili ćwiczenia dotyczące metod i narzędzi finansowych i poza finansowych motywowania pracowników.

Po 15 minutach przerwy uczestnicy wysłuchali wykładu o zasadach tworzenia systemów motywacyjnych. Warto podkreślić, że wykład ten poprzedzony był merytoryczną i owocną dyskusją. Kolejnym punktem szkolenia był ćwiczenia indywidualne na temat sposobów koordynowania i motywowania z innymi obszarami zarządzania zespołem. Kolejne ćwiczenie poprzedzone wykładem dotyczyło metod i narzędzi motywowania uwzględniając potrzeby i możliwości zarówno organizacji, jak i pracowników. Na koniec drugiego modułu uczestnicy wzięli udział w burzy mózgów poprzedzonej wykładem „Określenie i zakomunikowanie pracownikom kryteriów doboru metod i narzędzi motywowania”.

Moduł trzeci rozpoczął się od ćwiczeń w grupach i burzy mózgów na temat sposobów przewidywania zachowań pracowników. Był to jeden z ważniejszych elementów tego szkolenia. Następnie uczestnicy szkolenia wzięli udział w teście wiedzy z zakresu motywacji, metod i narzędzi motywowania. Warsztat obejmujący ćwiczenia z doboru metod i narzędzi motywowania dopasowanych do różnych stanowisk pracy i potrzeb różnych grup pracowników zakończył trzeci moduł szkolenia.

Ostatni moduł tego szkolenia był warsztatem obejmującym ćwiczenia z doboru metod i narzędzi motywowania co do dopasowanych do różnych stanowisk pracy i potrzeb różnych grup pracowników. Następnie rozpoczęło się podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Zarządzanie zespołem — delegowanie zadań i uprawnień

Ostatnie szkolenie także zostało skierowane do pracowników obejmujących kierownicze stanowiska w firmie IRGA. Głównym celem tego szkolenia było ukazanie tego, jak kluczowe jest odpowiednie delegowanie zadań. Odpowiednia ocena czasu, złożoności i stopnia trudności określonego zadania, pozwala na zdecydowaną optymalizację czasu pracy, a co za tym idzie, przekłada się na lepsze wyniki całego zespołu.

Szkolenie rozpoczęło się od wykładu o procedurze delegacji uprawnień. Kolejny wykład ukazywał korzyści i problemy wynikające z delegowania zadań, zaś uczestnicy uczestniczyli następnie w tematycznych ćwiczeniach.

Następnie uczestnicy wzięli udział w burzy mózgów na temat tego, jak prawidłowo oceniać czas, stopień trudności i złożoność wykonania określonego zadania. Kolejnym etapem było case study dotyczące przekazywania uprawnień biorąc pod uwagę kompetencje oraz predyspozycje indywidualne pracownika.

Scenki symulacyjne potrafią doskonale sprawdzić pozyskane informacje w praktyce, dlatego uczestnicy szkolenia wzięli udział w scence symulacyjnej polegającej na przekazaniu informacji zwrotnej na temat sposobu realizacji zadań. Uczestnicy wspólnie omówili wyniki zadania. Później nastąpiło podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Szkolenie dla IRGA — podsumowanie

Program szkoleń dla firmy IRGA pozwoli pracownikom firmy podnieść swoje kompetencje. Dzięki temu efekty zarządzania zespołem uległy znacznej poprawie. Warto podkreślić, że szkolenie zostało dofinansowane z programu Akademia Managera.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie finansami w biurze rachunkowym – relacja ze szkolenia

Współczesny rynek usług rachunkowych i księgowych jest niezwykle konkurencyjny i dynamiczny. Biura rachunkowe stanowią kluczowy filar wsparcia dla przedsiębiorców i organizacji w zakresie prowadzenia spraw finansowych. Dla klientów, biuro rachunkowe jest często zaufanym partnerem, który dba o poprawność rachunkowości, pomaga w rozliczeniach podatkowych i oferuje cenne doradztwo finansowe. Dla właścicieli biur rachunkowych, prowadzenie tego typu działalności wiąże się z zarządzaniem wieloma aspektami…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Sprzedaż i negocjacje w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Branża produkcyjna stanowi serce wielu gospodarek na całym świecie. To tutaj rodzą się produkty i usługi, które kształtują naszą codzienność i wpływają na rozwój społeczeństw. Jednak sukces w tej branży nie polega jedynie na produkcji doskonałych wyrobów. Kluczowym elementem jest także umiejętność skutecznej sprzedaży i negocjacji. W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą nie tylko tworzyć wysokiej jakości produkty,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Podstawy CzatuGPT dla firmy produkcyjnej – relacja ze szkolenia

W dobie dynamicznie rozwijającej się technologii, każda firma stojąca na froncie innowacji poszukuje nowych sposobów na zwiększenie swojej efektywności i konkurencyjności. Jednym z kluczowych narzędzi, które ostatnimi czasy zyskały na znaczeniu w środowisku biznesowym, jest CzatGPT. Zaawansowany system oparty na sztucznej inteligencji, stworzony przez OpenAI. W kontekście przemysłu produkcyjnego, gdzie precyzja, szybkość i innowacyjność są niezbędne, CzatGPT otwiera drzwi do nowych możliwości.…
dowiedz się więcej