Doradztwo dla sklepu spożywczego OLMATfresh - znów robimy półkowe rewolucje ;)

W dniach 7-10 października przeprowadziliśmy doradztwo dla sklepu spożywczego OLMATfresh w Pabianicach. W tym spotkaniu szkoleniowym udział wzięło pięć osób – pracowniczki sklepu.

OLMATfresh to stosunkowo młoda marka na pabianickim rynku sklepów spożywczych, jednak już posiada ugruntowaną pozycję. Właściciele, którzy znają obecne trendy wśród konsumentów plus zgrana, pomocna kadra, sprawiają, że sklep odwiedza się z przyjemnością.

Cele doradztwa dla sklepu spożywczego OLMATFresh

Głównym celem doradztwa była zmiana aranżacji produktów na półkach sklepowych, zgodnie z zasadami merchandisingu (podział na grupy asortymentowe, uwzględnienie zimnych i gorących stref, wykorzystanie efektu masy towarowej itp.), a w ich efekcie poprawa doznań zakupowych klientów i wzrost sprzedaży.

Przebieg doradztwa

Doradztwo zostało przeprowadzone w formie warsztatowej, tzw. „treningu w pracy”. Na początek jednak konieczny był krótki wstęp teoretyczny: trenerka przybliżyła kluczowe dla sklepów spożywczych zasady merchandisingu i zapoznała uczestniczki z najważniejszymi technikami pozyskiwania klientów. Bazując na tej wiedzy, pracowniczki podążając za wskazówkami trenerki, przebudowały przestrzeń sklepową:

  • dokonały ponownego ułożenia towarów na regałach z produktami suchymi,
  • przebudowały ladę nabiałową.

PRZED

doradztwo dla sklepu spożywczego

PO 🙂

efekty doradztwa dla sklepu spożywczego

Uczestniczki wykazały się ogromnym zaangażowaniem w wykonywane zadania. Panie oceniły doradztwo jako „niezbędne” 🙂

Rezultaty doradztwa

Jaki będzie efekt przebudowy działów? Przede wszystkim rearanżacja ułożenia produktów zgodnie z zasadami merchandisingu wpłynie na poprawę doznań zakupowych klientów. Gdy towary są przejrzyście rozłożone na półkach to zakupy stają się łatwe i przyjemne. To z kolei oznacza dla sklepu wzrost lojalności i zwiększenie każdorazowego koszyka zakupowego. Klarowny podział produktów według kategorii asortymentowych to również usprawnienie pracy samych pracowników: łatwiej i szybciej będą w stanie ocenić stan ilościowy produktów. Zwiększy się więc efektywność zarządzania asortymentem.

Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z naszej usługi doradztwo dla sklepu spożywczego i zaangażowanie uczestników.

Trenerzy „Warto Szkolić”

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej