Efektywna polityka cenowa i skuteczni sprzedawcy. Szkolenie dla hurtowni Elektro Omega

Efektywna polityka cenowa i skuteczni sprzedawcy. Szkolenie dla hurtowni Elektro Omega

 27 marca b.r. przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu zarządzania asortymentem i efektywnej sprzedaży dla firmy Elektro Omega. Uczestnik spotkania to duża sieć hurtowni elektrycznych, zrzeszająca czterdziestu trzech członków, z placówkami zlokalizowanymi w całym kraju. 

Cele szkolenia

Celem szkolenia było zwiększenie sprzedaży i marży poprzez nabycie odpowiednich umiejętności przez pracowników: planistów zarządzających asortymentem oraz samych sprzedawców.

Przebieg szkolenia

Uczestnicy nauczyli się/pogłębili wiedzę z zakresu:

  • stosowania metod planowania i analizy sprzedaży,
  • kontrolowania sprzedaży i dobierania marży do poszczególnych grup asortymentowych,
  • wprowadzenia i umiejętnego powiązania systemów motywacyjnych z celami sprzedażowymi,
  • umiejętnego komunikowania wyników wprowadzanych działań przełożonym.

Dzięki szkoleniu uczestnicy odkryli, jak wyżej wymienione mechanizmy wpływają na rentowność hurtowni oraz w jaki sposób przekazywać tę wiedzę dla dyrektorów i właścicieli hurtowni.

Podczas szkolenia zastosowano zarówno metody pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Ćwiczenia oraz wyniki tych prac były omawiane na forum, pogłębiając i porządkując przekazaną wiedzę.

Rezultaty szkolenia

W efekcie szkolenia pogłębiono zrozumienie i zwiększono świadomość uczestników co do koniecznych działań dla skutecznego zarządzania hurtownią.   Szkolenie przełoży się na realizację celów biznesowych Elektro Omega, tj. zwiększenie sprzedaży w grupach asortymentowych.

Mocną stroną szkolenia było zaangażowanie i aktywność uczestników podczas dyskusji. Chętnie dzielili się swoim doświadczeniem. Na szkoleniu panowała przyjazna, otwarta atmosfera. 

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Czym jest zarządzanie zmianą? Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej to proces, który polega na planowaniu, monitorowaniu i ocenie zmian w przedsiębiorstwie.  Zarządzanie zmianą jest kluczowe dla prowadzenia firmy. Przedsiębiorstwo, które chce być konkurencyjne, musi dostosowywać się do zmieniających się standardów, potrzeb klientów, czy technologii. Zmiany są szczególnie ważne w firmach produkcyjnych. To właśnie w tej branży najczęściej dochodzi…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej jest procesem, który opiera się na czterech podstawach: planowania, kontrolowania, motywowania i organizowania działań, które są związane z pracownikami firmy. Jego celem jest zapewnienie efektywnego wykorzystywania potencjału pracowników firmy. Zarządzanie obejmuje wiele złożonych zadań do których należą przede wszystkim: rekrutacja i selekcja pracowników szkolenie i rozwój motywowanie…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing i sprzedaż internetowa w branży sportowej - relacja ze szkolenia

Marketing i sprzedaż internetowa w branży sportowej – relacja ze szkolenia Marketing i sprzedaż internetowa w branży sportowej, odgrywają kluczową rolę w osiąganiu sukcesu biznesowego. W dzisiejszych czasach klienci poszukują usług i produktów w internecie. Wymusza to więc na przedsiębiorstwach, obowiązek obecności w sieci. Nie wystarczy tylko podstawowa wiedza o Internecie, by móc w nim sprzedawać swoje produkty. Konkurencja w sieci jest bardzo duża, dlatego wyjście z jej…
dowiedz się więcej