Efektywny marketing dla branży ogrodniczej – relacja ze szkolenia

Efektywny marketing dla branży ogrodniczej – relacja ze szkolenia

Marketing opiera się na działaniach, które mają na celu wspieranie sprzedaży. Efektywny marketing przyczynia się do zapotrzebowania na produkty, a ostatecznie do ich zakupu przez klienta. Należy więc stwierdzić, że marketing z działem sprzedaży, wspólnie odpowiada za przychody firmy. Marketing to także badanie i odpowiadanie na potrzeby klientów oraz komunikowanie się z nimi za pomocą różnych kanałów i znajdowanie tych najbardziej skutecznych. Do kanałów komunikacji z klientami należą m.in.:

 • reklama – w gazetach, na billboardach, ale również reklamy bezpośrednie np. ulotki, broszury
 • sprzedaż osobista – bezpośredni kontakt z klientem, budowanie relacji, odpowiedź na jego problemy
 • promocja sprzedaży – sezonowa lub dla stałych klientów
 • ekspozycja towarów – zadbanie o atrakcyjny wygląd towarów na pułkach i ich odpowiednie doświetlenie

Marketing to dziedzina, która bezustannie się rozwija. Pojawiają się coraz nowsze technologie, ale również zmieniają się zachowania klientów, na co marketing musi odpowiednio reagować. Przedsiębiorstwa posługują się różnymi narzędziami i technikami, by skutecznie docierać do klientów i mierzyć się z konkurencją. Marketing cyfrowy jest dzisiaj jednym z najważniejszych aspektów, ponieważ daje firmom możliwość dotarcia do klientów poprzez medium internetowe. Podstawowymi narzędziami, które wykorzystuje się w marketingu cyfrowym są:

 • strony internetowe
 • e-sklepy
 • newslettery
 • blogi
 • social media
 • e-maile

Do skutecznego posługiwania się narzędziami marketingowymi i prowadzenia efektywnego marketingu, potrzebne są regularne szkolenia. Dlatego ze szkolenia uszytego na miarę swoich potrzeb, skorzystała jedna z firm należących do branży ogrodniczej. Przedsiębiorstwo o którym mowa, prowadzi sprzedaż o krajowym, ale również międzynarodowym zasięgu. Dlatego też, jesteśmy niezmiernie dumni z możliwości poprowadzenia szkolenia, dla tak znaczącej na rynku firmy. Zapraszamy serdecznie do przeczytania artykuły, który relacjonuje to szkolenie i potwierdza nasze profesjonalne podejście, do świadczonych przez nas usług.

Efektywny marketing – branża ogrodnicza

Branża ogrodnicza to ważny sektor przemysłu w zakresie rolnictwa. Do jej zadań należy produkcja i sprzedaż m.in. roślin, nasion, nawozów. Ogrodnictwo to także świadczenie usług takich jak np. nawadnianie, aranżacja terenów, czy pielęgnacja ogrodów. Duża ilość produktów i usług tej branży, wymaga stworzenia odpowiedniej reklamy, która zainteresuje klientów i zaprezentuje im wszystkie możliwe usługi w sposób jak najbardziej atrakcyjny. Żeby kampania marketingowa miała sens i przyniosła powodzenie należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

 • dobranie odpowiedniej grupy odbiorców – jest to najważniejszy punkt w kampanii, bowiem źle dobrana grupa docelowa nie przyniesie korzyści, a może przynieść straty, w postaci zmarnowanego budżetu.
 • wartość jaką daje klientowi produkt – kiedy klient nie zna wartości produktu, uzna go za coś niewartego uwagi i a tym bardziej jego pieniędzy
 • cenę usługi lub produktu – cena nie może być przesadnie wysoka, gdyż klient z pewnością będzie porównywał ją z konkurencją

To właśnie techniki przeprowadzenia skutecznej kampanii marketingowej i wykorzystywanie odpowiednich narzędzi, omawiała z pracownikami działu marketingu, nasza ekspertka z wieloletnim doświadczeniem trenerskim – Angelika Kuczyńska.

Efektywny marketing dla branży ogrodniczej – narzędzia i działania

W ramach programu szkolenia, trenerka rozpoczęła proces szkoleniowy od zdiagnozowania narzędzi jakie może stosować firma, by skuteczniej dotrzeć do klientów. Pracownicy poproszeni przez Angelikę Kuczyńską, wskazali również metody, które wykorzystują już w swoich działaniach. Wśród tych obecnych jak i tych które należy rozwinąć znalazły się:

 • tworzenie wartościowych treści dotyczących ogrodnictwa na blogu
 • filmy instruktażowe – pomagają klientom rozwiązywać ich problemy
 • stworzenie programu lojalnościowego – daje możliwość zbudowania i podtrzymania relacji z klientem
 • reklamy online – dobrze poprowadzona płatna kampania, zwiększa sprzedaż i trafia do grupy docelowej
 • regularne wysyłanie newsletterów – dostarczą klientom informacje o obecnych promocjach i nowych produktach
 • udział w targach branżowych – dają klientowi możliwość przyjrzenia się produktowi, sprawdzenia jego jakości. Dodatkowo targi to nawiązywanie nowych biznesowych kontaktów i najlepszy sposób na trafianie do grupy docelowej
 • poprawa wyglądu i funkcjonalności e-sklepu – strona musi działać bez zarzutu i być przejrzysta. Proces zakupu produktów powinien być prosty i szybki, by klient nie tracił czasu i nie zniechęcał się do zakupu.

Wskazane narzędzia, zostały wyodrębnione w oparciu o zdiagnozowane oczekiwania klientów wobec firmy. To właśnie klient jest wyznacznikiem drogi działania marketingu. Niezwykle istotne jest wczytanie się w jego potrzeby, by sprzedawać więcej i efektywniej.

Szkolenie marketingowe – typy osobowości

Tak jak zostało to wspomniane, dla marketingu kluczowa jest grupa odbiorców. By ją zdefiniować pomocna okazuje się typologia osobowości MBTI. Dzieli ona ludzi na 16 różnych typów osobowości, opartych na czterech wymiarach:

 • introwersji/ekstrawersji
 • intuicji/poznania
 • myślenia/odczuwania
 • osądzania/obserwacji

Ich pomoc opiera się na tworzeniu strategii personalizowanych. Gdy firma zna swoich odbiorców może dostosować dla nich odpowiednie komunikaty. Poprzez wykorzystanie praktycznych ćwiczeń, zarówno sprzedażowych jak i marketingowych, z uwzględnieniem typologii osobowości, pracownicy wraz z trenerką omówili:

 • tworzenie reklam
 • zbudowanie strony internetowej, która będzie odpowiadała wszystkim czterem typom
 • zastosowanie typów osobowości na stronie facebook’owej jak i w działaniach sprzedażowych

Ćwiczenia praktyczne przyczyniły się do lepszego zrozumienia zagadnienia. Dzięki scenkom i poznaniu typów osobowości, łatwiej będzie tworzyć pracownikom marketingu nowe reklamy, rozumieć potrzeby i preferencje klientów. W znaczny sposób polepszy się również dostosowywane strategii marketingowej i produktów pod klienta.

Efektywny marketing dla branży ogrodniczej – regulacje prawne

Po przeprowadzeniu części praktycznej, kolejnym etapem szkolenia było omówienie Dyrektywy Omnibus 2023. Trenerka zapoznała uczestników z aktualnymi wymogami prawnymi. Odniosła je do e-sklepu, strony internetowej i tradycyjnych działań marketingowych. Wyznaczyła z uczstnikami obszary, na których działania aktualizacyjne powinny zostać zastosowane. Znalazły się wśród nich:

 • regulamin firmy
 • regulamin e-sklepu:
  • informacje o cenach
  • kwestie dotyczące newsletter ’a
  • pozyskiwanie opinii

Znajomość nowych regulacji prawnych, jest konieczna ze względu na sankcje, które mogą wynikać z powodu ich nieprzestrzegania. Główna zmiana w dyrektywnie dotyczy szczegółowych informacji o cenach produktów. Sklepy, które wykorzystują sprzedaż internetową, nie mogą ograniczać się tylko do podawania kwoty i waluty w jakim sprzedawany jest produkt. Od tego roku obowiązkowe jest informowanie klientów o szczegółach promocji i rabatów.  Sklep ogrodniczy, który  przeszkoliliśmy, aktywnie sprzedaje swoje towary za pomocą internetu. Dlatego też, koniecznością było poświęcenie jednego z modułów szkolenia na to zagadnienie. Dzięki zapoznaniu się z nowymi przepisami, firma nie musi obawiać się, że w nieświadomy sposób, będzie działała niezgodnie z prawem i że będzie obciążona wysokimi karami. Znajomość przepisów prawa, pozwoli także zwiększyć zaufanie klientów i zaowocuje opinią profesjonalnej firmy, która dba o wszelkie szczegóły.

Szkolenie marketingowe – generowanie leadów

Ostatnim etapem szkolenia, było omówienie pozyskiwania potencjalnych klientów. Okazało się, że jest to obszar, który należy mocno rozwinąć. Ulepszenie systemu pozyskiwania leadów, pozwali szkolącej się u nas firmie na skuteczniejsze tworzenie bazy danych kontaktów i zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań klientów. Pomocne w tworzeniu bazy danych dla małych i średnich przedsiębiorstw są systemy CRM, na których powinny współpracować ze sobą działy sprzedaży i marketingu. Dlatego i ten temat został poruszony na szkoleniu.

W temacie leadów:

 • stworzono wzów CRM-u dla poszczególnej kategorii klientów
 • zdefiniowano jakie dane są potrzebne by można było pracować na CRM-ie
 • określono zakres obowiązków, który podzielono pomiędzy uczestników i wyznaczono, kto i za co będzie odpowiadał
 • omówiono CRM, który nie był wykorzystywany w firmie w ramach programu Comarch
 • zdefiniowano jakie dane mają być umieszczane w CRM-ie, tak żeby zarówno dział marketingu i dział sprzedaży mógł z tych danych korzystać
 • zaplanowano regularne aktualizacje – które będą ważne dla nowopowstałego działu
 • wyznaczono źródła pozyskiwania leadów i ustalono metodologię ich wpisywania do CRM-u
 • zaplanowano jakie działania marketingowe mają być podjęte w najbliższym czasie w ramach wykorzystania określonych leadów

Efektywny marketing dla branży ogrodniczej – podsumowanie

Szkolenia marketingowe, mają niezwykły wpływ na rozwój pracowników, którzy na co dzień się z nim stykają. Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy są gotowi by stosować zdobytą wiedzę w praktycznych działaniach w firmie. Mowa tutaj przede wszystkim o tworzeniu skutecznych strategii marketingowych, wyborze odpowiednich narzędzi dotarcia do klientów. Pracownicy potrafią również w skuteczny sposób tworzyć bazy kontaktów i pozyskiwać potencjalnych klientów wykorzystując narzędzia CRM.

Marketing, który nieustannie się rozwija, powinien być wciąż udoskonalany. Do tego potrzebne są regularne szkolenia, które z chęcią przeprowadzimy dla Twojej firmy. Zgłoś się do nas, a przygotujemy odpowiednio dobrane szkolenie dla Twoich pracowników i podniesiemy ich kompetencje, co przyczyni się do lepszej sprzedaży i jakości świadczonych przez Was usług!

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia Branża wędliniarska, choć korzystająca z tradycji sięgających wieków, nie unika wpływu nowoczesnego, cyfrowego świata. Zmieniające się trendy konsumenckie, rosnąca konkurencja i dynamiczne otoczenie biznesowe wymagają od producentów wędlin elastyczności i nowoczesnych rozwiązań. W takim kontekście marketing cyfrowy staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój wędliniarni w erze digitalizacji. Z naszych usług skorzystała firma,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania i konkurencyjności w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości, często zmierzyć się muszą z różnorodnymi projektami, takimi jak wdrażanie nowych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy też dostosowywanie się do zmieniających się regulacji i standardów. Sukces w tych przedsięwzięciach zależy w dużej mierze od umiejętności…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, aby odnieść sukces. Jednym z najważniejszych aspektów, którym należy poświęcić uwagę, jest skuteczność procesów sprzedażowych. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem transformacji biznesowej, pozwalając firmom osiągnąć wyższy poziom personalizacji.…
dowiedz się więcej