Jak ograniczyć rotację pracowników w firmie?

Jak ograniczyć rotację pracowników w firmie?

Rotacja, czyli rozwiązanie umowy z pracodawcą, jest naturalną sytuacją w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Pracownicy szukają możliwości rozwoju zawodowego w innych miejscach, przeprowadzają się lub zwyczajnie chcą spróbować czegoś nowego. Jednak rosnący wskaźnik dobrowolnych zwolnień powinien być dla działów HR sygnałem alarmowym. Często świadczy on o tym, że coś nie działa tak, jak powinno. Trzeba się wtedy temu przyjrzeć i podjąć odpowiednie kroki. 

Co wpływa na rotację pracowników?

W przypadku odejść z firmy najczęściej występują dwie sytuacje. Pierwsza z nich to rotacja dobrowolna. Oznacza ona, że pracownik sam składa wypowiedzenie. Gdy to pracodawca chce zwolnić swojego podwładnego, mówimy o rotacji wymuszonej. Czymś, co szczególnie powinno zainteresować osoby zarządzające biznesem, jest bardzo wysoki wskaźnik rezygnacji z zatrudnienia. 

Rotacja pracowników to naturalny proces. Warto jednak monitorować jej poziom, aby w razie jakichś nieprawidłowości móc jak najszybciej wdrożyć programy naprawcze. Dlatego należy określić, jakie motywacje stoją za rozstaniem się z pracodawcą. Mogą to być sprawy osobiste, na które firma nie ma wpływu. Natomiast powtarzające się sytuacje dają sygnał, że coś więcej skłania pracowników do złożenia wypowiedzenia.

Osoby zajmujące się zarządzaniem zasobami ludzkimi rekomendują przeprowadzanie ankiet wśród osób, które rezygnują z pracy. W momencie, gdy podjęto już decyzję i nie ma już służbowej zależności, pracownicy są skłonni do udzielania szczerych odpowiedzi. Co wskazywane jest jako najczęstsza przyczyna? Można je podzielić na kilka grup.

Pierwsza ma bezpośredni związek z warunkami pracy. Czasami chodzi o zbyt niskie zarobki, innym razem będzie to brak możliwości rozwoju. Pracownicy zwracają też uwagę na dostępność różnych benefitów i programów socjalnych.

Druga ze wskazywanych przyczyn to różnego rodzaju problemy z komunikacją. Mogą one dotyczyć zarówno przełożonych, jak i członków zespołu.

Ostatnia, równie często wskazywana grupa, to niedostateczne wdrożenie na początkowym etapie współpracy. Pracownicy wskazują też na brak programów rozwojowych, które umożliwiałyby im zdobycie nowych kompetencji. 

Jak budować przywiązanie do firmy?

Sukces każdego biznesu w dużym stopniu opiera się na potencjale tworzonym przez zespół zgranych pracowników. Idealna proporcja, która pozwala na wykonywanie obowiązków i rozwiązywanie różnych trudności, to silna i liczna grupa starszych specjalistów będących w stanie pomagać osobom z mniejszym stażem. 

Żeby to osiągnąć, potrzebne jest zbudowanie lojalności pracowników wobec firmy, w której są zatrudnieni. Ten wieloetapowy proces rozpoczyna się już w momencie zatrudnienia nowej osoby. Przejrzyste zasady współpracy, pozytywna atmosfera i wsparcie w pierwszym okresie to potencjał, który sprawia, że pracownik dobrze postrzega swojego pracodawcę. 

Ważne jest również utrzymanie wysokiej motywacji wśród osób od lat związanych z firmą. Monotonne i schematycznie wykonywane zadania, brak perspektyw na podwyżkę oraz niewystarczające wsparcie ze strony przełożonych wpływają na zaangażowanie w codzienną pracę. Można temu zapobiec, planując i wdrażając programy rozwojowe. 

Cykle szkoleń dostosowanych tematycznie do potrzeb pracowników pozwalają im zdobyć nowe umiejętności. To z kolei przekłada się na kreatywność i proponowanie nowych rozwiązań. Świadomość, że firma w różnorodny sposób dba o potrzeby pracowników, buduje też przywiązanie. Wg badań przedsiębiorcy, którzy dbają o ten aspekt, mają zdecydowanie niższy współczynnik rotacji pracowników niż ci, którzy nie podejmują takich działań. 

Czy szkolenia rozwojowe mogą być elementem motywacyjnym?

Szkolenia to jedna z najbardziej opłacalnych inwestycji, jeśli chodzi o budowanie pozycji firmy oraz przywiązania pracowników do jej struktur. Osoby, które mają możliwość stałego rozwoju, są bardziej skłonne, aby kontynuować współpracę nawet po wielu latach. Lepiej również angażują się w zadania, a w kryzysowych sytuacjach można na nich polegać. 

Firma inwestująca w pracownika pokazuje, że jest on dla niej ważny. To z kolei rodzi zaufanie. Ważną kwestią w planowaniu szkoleń jest to, aby odpowiadały one na realne potrzeby przedsiębiorstwa oraz samego pracownika. Inaczej kursy mogą okazać się stratą czasu i niewiele wnieść do codziennego działania.

Dlatego warto w tej kwestii zaufać specjalistom. W Warto Szkolić zajmujemy się opracowaniem i późniejszym przeprowadzeniem warsztatów dla specjalistów z różnych branż. 

Jesteśmy w stanie trafnie rozpoznać potrzeby organizacji i na tej podstawie zaproponować indywidualnie zaprojektowane programy szkoleniowe. Wielu naszych klientów po ich wdrożeniu zauważyło spadek rotacji pracowników. Rozwój kompetencji przekłada się zatem na różne aspekty działania biznesu. Okazuje się, że ma także wpływ na zmniejszenie kosztów rekrutacji i wdrożenia nowych osób.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej