Jak skutecznie motywować i zwiększać kompetencje pracowników? Sprawozdanie ze szkolenia “Zarządzanie zespołem w pigułce”

Jak skutecznie motywować i zwiększać kompetencje pracowników? Sprawozdanie ze szkolenia “Zarządzanie zespołem w pigułce”

Szkolenie przeprowadziliśmy  15 listopada się w Toruniu i wzięło w nim udział sześciu uczestników, z trzech różnych firm: Crystal, Die-Cut i Uni-Kat. Wszystkie firmy działają w branży produkcyjnej.

Jak skutecznie motywować i zwiększać kompetencje pracowników? Sprawozdanie ze szkolenia “Zarządzanie zespołem w pigułce”

Szkolenie przeprowadziliśmy  15 listopada się w Toruniu i wzięło w nim udział sześciu uczestników, z trzech różnych firm: Crystal, Die-Cut i Uni-Kat. Wszystkie firmy działają w branży produkcyjnej.

Cele szkolenia

Uczestnicy sami wyznaczyli cele, które chcieliby osiągnąć dzięki szkoleniu:

  • Zdobycie umiejętności motywowania pracowników.
  • Zrozumienie przyczyn konkretnych, niepożądanych zachowań pracowników.
  • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z pracownikami.

Na ich podstawie sformułowaliśmy jeden, ogólny cel szkolenia:

Poprawa skuteczności w zarządzaniu zespołem poprzez podniesienie poziomu wiedzy o metodach zarządzania oraz trening kluczowych umiejętności menedżerskich.

Przebieg szkolenia

Program szkolenia został ułożony stricte pod zgłoszone przed szkoleniem potrzeby pracowników. Aby pomóc uczestnikom w osiągnięciu wyznaczonych przez nich celów, spotkanie skupiło się na następujących zagadnieniach:

1. Podstawy teoretyczne zarządzania

Kiedy i jak stosować je w praktyce. Zarządzanie sytuacyjne, koncepcja osobowości Junga i ról zespołowych Belbina. Jak dostosować styl komunikacji i motywowania pracownika w zależności od poziomu gotowości i typu osobowości, który reprezentuje. Cechy szefa, który potrafi zarządzać zespołem, a w szczególności zaangażowaniem pracowników.

2. Psychologia zarządzania zespołem

Drugim elementem modułu była koncepcja przywództwa sytuacyjnego wg Blancharda. Zapoznano uczestników z etapami i trudności związanymi z zarządzaniem jednostkami na poszczególnych poziomach rozwoju.

3. Metody skutecznej motywacji

Trzecim poruszanym zagadnieniem były sposoby motywacji. Trenerzy wyjaśniali jak motywować niezależnie od systemu motywacyjnego w firmie (premie pieniężne, vouchery), przy pomocy tzw. miękkich narzędzi motywacji.  Omówiono również różnice w skutecznych stylach motywacji w zależności od etapu rozwoju, na którym znajduje się pracownik.

4. Procesy grupowe

Na koniec uczestnicy zanalizowali sposób zachowania swoich pracowników w sytuacjach trudnych. Dowiedzieli się jak radzić sobie z konfliktami i frustracją pracowników.

Po omówieniu każdego z wyżej wymienionych czterech zagadnień teoretycznych następowała część ćwiczeniowa, pozwalająca w praktyce wypróbować zdobytą wiedzę.

Elementy przeprowadzonych ćwiczeń

Ćwiczenia praktyczne obejmowały m.in.:

  • – Identyfikację własnych osobowości i typów osobowości konkretnych współpracowników.
  • – Dyskusję konkretnych zadań, które można przypisać danemu członkowi zespołu, na podstawie zidentyfikowanych z pomocą trenera typów osobowości.
  • – Z pomocą trenera rozważanie jak delegować zadania, aby pracownik szybciej rozwijał się/nie zrażał się zbyt szybkim tempem rozwoju.
  • – Uczestnicy przypominali sobie również, jak sami przechodzili poszczególne etapy ścieżki kariery, tak aby lepiej wczuć się w sytuację swoich podwładnych.

Rezultaty

Dzięki szkoleniu uczestnicy mogli poznać siebie, swoje metody komunikacji i dowiedzieć się jak dostosowywać styl porozumiewania się z pracownikiem do jego rodzaju osobowości.

Przekazana wiedza pozwoli im lepiej zarządzać  pracownikami, delegując te zadania, z którymi na danym etapie rozwoju pracowniczego i z uwzględnieniem konkretnej osobowości mogą sobie najlepiej poradzić. Zadania praktyczne, które wykonywali uczestnicy podczas spotkania, ugruntowały zdobytą wiedzę. Dodatkową pomocą są materiały poszkoleniowe rozdane uczestnikom. „Niezbędnik komunikacyjny szefa” przygotowany został przez trenerów firmy „Warto Szkolić” i zawiera przykłady typowych sytuacji z którymi styka się kierownik zespołu wraz z konkretnymi rozwiązaniami (np. schemat rozmowy dyscyplinującej z propozycją konkretnych fraz które pomogą zwiększyć jej skuteczność oraz fraz zakazanych).

Przeczytaj również:

Blog, Ostatnie realizacje, Szkolenia

Szkolenie z efektywnej komunikacji w zespole - firma KIM

Relacja ze szkolenia KIM – szkolenie z efektywnej komunikacji Szkolenie z efektywnej komunikacji dla przedsiębiorstwa KIM zawierało szereg merytorycznej wiedzy, która utrwalona została podczas ćwiczeń praktycznych. Temat szkolenia to „komunikacja i wykorzystywanie informacji: efektywna komunikacja” i dotyczyło wszelkich zagadnień związanych z delegowaniem zadań, umiejętnością zadawania pytań i przekazywaniem informacji zwrotnej, zwanej też feedbackiem. Czego dowiedzieli się uczestnicy szkolenia, podczas całodniowego…
dowiedz się więcej
Blog, Ostatnie realizacje, Szkolenia, Szkolenia dofinansowane, Wiedza i rozwój

Czy technologia VR wspiera rozwój kompetencji miękkich?

Rozwój umiejętności miękkich jest szalenie ważny bez względu na branżę, w której pracujesz. Jeszcze do całkiem niedawna wspomniane kompetencje były niedoceniane. Badania rynku przeprowadzane przez ekspertów niejednokrotnie wykazały jednak, że wzrasta zapotrzebowanie na umiejętności miękkie. Co wspólnego z ich rozwojem ma technologia VR, czyli wirtualna rzeczywistość? Technologia VR – co to jest i do czego służy? Wirtualna rzeczywistość, czyli VR to wytworzony w sposób komputerowy obraz…
dowiedz się więcej
Blog, Ostatnie realizacje

Szkolenie Potrawy z Dziczyzny i Baraniny

Jednym z rodzajów szkoleń przeprowadzanych przez naszych wykwalifikowanych ekspertów są szkolenia branży gastronomicznej. Jak wiadomo gastronomia to nie tylko zespół, zarządzanie restauracją i odpowiedni workflow wszystkich składowych, ale także wykonywanie potraw na tyle dobrych i oryginalnych, aby przyciągnęły klientów i zatrzymały ich na dłużej. Z tego też powodu przeprowadzone zostało trzydniowe szkolenie o wiele mówiącym tytule „Potrawy z Dziczyzny i Baraniny”. Przygotowania jakich ciekawych…
dowiedz się więcej