Jak skutecznie motywować i zwiększać kompetencje pracowników? Sprawozdanie ze szkolenia “Zarządzanie zespołem w pigułce”

Jak skutecznie motywować i zwiększać kompetencje pracowników? Sprawozdanie ze szkolenia “Zarządzanie zespołem w pigułce”

Szkolenie przeprowadziliśmy  15 listopada się w Toruniu i wzięło w nim udział sześciu uczestników, z trzech różnych firm: Crystal, Die-Cut i Uni-Kat. Wszystkie firmy działają w branży produkcyjnej.

Jak skutecznie motywować i zwiększać kompetencje pracowników? Sprawozdanie ze szkolenia “Zarządzanie zespołem w pigułce”

Szkolenie przeprowadziliśmy  15 listopada się w Toruniu i wzięło w nim udział sześciu uczestników, z trzech różnych firm: Crystal, Die-Cut i Uni-Kat. Wszystkie firmy działają w branży produkcyjnej.

Cele szkolenia

Uczestnicy sami wyznaczyli cele, które chcieliby osiągnąć dzięki szkoleniu:

  • Zdobycie umiejętności motywowania pracowników.
  • Zrozumienie przyczyn konkretnych, niepożądanych zachowań pracowników.
  • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z pracownikami.

Na ich podstawie sformułowaliśmy jeden, ogólny cel szkolenia:

Poprawa skuteczności w zarządzaniu zespołem poprzez podniesienie poziomu wiedzy o metodach zarządzania oraz trening kluczowych umiejętności menedżerskich.

Przebieg szkolenia

Program szkolenia został ułożony stricte pod zgłoszone przed szkoleniem potrzeby pracowników. Aby pomóc uczestnikom w osiągnięciu wyznaczonych przez nich celów, spotkanie skupiło się na następujących zagadnieniach:

1. Podstawy teoretyczne zarządzania

Kiedy i jak stosować je w praktyce. Zarządzanie sytuacyjne, koncepcja osobowości Junga i ról zespołowych Belbina. Jak dostosować styl komunikacji i motywowania pracownika w zależności od poziomu gotowości i typu osobowości, który reprezentuje. Cechy szefa, który potrafi zarządzać zespołem, a w szczególności zaangażowaniem pracowników.

2. Psychologia zarządzania zespołem

Drugim elementem modułu była koncepcja przywództwa sytuacyjnego wg Blancharda. Zapoznano uczestników z etapami i trudności związanymi z zarządzaniem jednostkami na poszczególnych poziomach rozwoju.

3. Metody skutecznej motywacji

Trzecim poruszanym zagadnieniem były sposoby motywacji. Trenerzy wyjaśniali jak motywować niezależnie od systemu motywacyjnego w firmie (premie pieniężne, vouchery), przy pomocy tzw. miękkich narzędzi motywacji.  Omówiono również różnice w skutecznych stylach motywacji w zależności od etapu rozwoju, na którym znajduje się pracownik.

4. Procesy grupowe

Na koniec uczestnicy zanalizowali sposób zachowania swoich pracowników w sytuacjach trudnych. Dowiedzieli się jak radzić sobie z konfliktami i frustracją pracowników.

Po omówieniu każdego z wyżej wymienionych czterech zagadnień teoretycznych następowała część ćwiczeniowa, pozwalająca w praktyce wypróbować zdobytą wiedzę.

Elementy przeprowadzonych ćwiczeń

Ćwiczenia praktyczne obejmowały m.in.:

  • – Identyfikację własnych osobowości i typów osobowości konkretnych współpracowników.
  • – Dyskusję konkretnych zadań, które można przypisać danemu członkowi zespołu, na podstawie zidentyfikowanych z pomocą trenera typów osobowości.
  • – Z pomocą trenera rozważanie jak delegować zadania, aby pracownik szybciej rozwijał się/nie zrażał się zbyt szybkim tempem rozwoju.
  • – Uczestnicy przypominali sobie również, jak sami przechodzili poszczególne etapy ścieżki kariery, tak aby lepiej wczuć się w sytuację swoich podwładnych.

Rezultaty

Dzięki szkoleniu uczestnicy mogli poznać siebie, swoje metody komunikacji i dowiedzieć się jak dostosowywać styl porozumiewania się z pracownikiem do jego rodzaju osobowości.

Przekazana wiedza pozwoli im lepiej zarządzać  pracownikami, delegując te zadania, z którymi na danym etapie rozwoju pracowniczego i z uwzględnieniem konkretnej osobowości mogą sobie najlepiej poradzić. Zadania praktyczne, które wykonywali uczestnicy podczas spotkania, ugruntowały zdobytą wiedzę. Dodatkową pomocą są materiały poszkoleniowe rozdane uczestnikom. „Niezbędnik komunikacyjny szefa” przygotowany został przez trenerów firmy „Warto Szkolić” i zawiera przykłady typowych sytuacji z którymi styka się kierownik zespołu wraz z konkretnymi rozwiązaniami (np. schemat rozmowy dyscyplinującej z propozycją konkretnych fraz które pomogą zwiększyć jej skuteczność oraz fraz zakazanych).

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie finansami w biurze rachunkowym – relacja ze szkolenia

Współczesny rynek usług rachunkowych i księgowych jest niezwykle konkurencyjny i dynamiczny. Biura rachunkowe stanowią kluczowy filar wsparcia dla przedsiębiorców i organizacji w zakresie prowadzenia spraw finansowych. Dla klientów, biuro rachunkowe jest często zaufanym partnerem, który dba o poprawność rachunkowości, pomaga w rozliczeniach podatkowych i oferuje cenne doradztwo finansowe. Dla właścicieli biur rachunkowych, prowadzenie tego typu działalności wiąże się z zarządzaniem wieloma aspektami…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Sprzedaż i negocjacje w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Branża produkcyjna stanowi serce wielu gospodarek na całym świecie. To tutaj rodzą się produkty i usługi, które kształtują naszą codzienność i wpływają na rozwój społeczeństw. Jednak sukces w tej branży nie polega jedynie na produkcji doskonałych wyrobów. Kluczowym elementem jest także umiejętność skutecznej sprzedaży i negocjacji. W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą nie tylko tworzyć wysokiej jakości produkty,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Podstawy CzatuGPT dla firmy produkcyjnej – relacja ze szkolenia

W dobie dynamicznie rozwijającej się technologii, każda firma stojąca na froncie innowacji poszukuje nowych sposobów na zwiększenie swojej efektywności i konkurencyjności. Jednym z kluczowych narzędzi, które ostatnimi czasy zyskały na znaczeniu w środowisku biznesowym, jest CzatGPT. Zaawansowany system oparty na sztucznej inteligencji, stworzony przez OpenAI. W kontekście przemysłu produkcyjnego, gdzie precyzja, szybkość i innowacyjność są niezbędne, CzatGPT otwiera drzwi do nowych możliwości.…
dowiedz się więcej