Jak skutecznie motywować i zwiększać kompetencje pracowników? Sprawozdanie ze szkolenia “Zarządzanie zespołem w pigułce”

Jak skutecznie motywować i zwiększać kompetencje pracowników? Sprawozdanie ze szkolenia “Zarządzanie zespołem w pigułce”

Szkolenie przeprowadziliśmy  15 listopada się w Toruniu i wzięło w nim udział sześciu uczestników, z trzech różnych firm: Crystal, Die-Cut i Uni-Kat. Wszystkie firmy działają w branży produkcyjnej.

Jak skutecznie motywować i zwiększać kompetencje pracowników? Sprawozdanie ze szkolenia “Zarządzanie zespołem w pigułce”

Szkolenie przeprowadziliśmy  15 listopada się w Toruniu i wzięło w nim udział sześciu uczestników, z trzech różnych firm: Crystal, Die-Cut i Uni-Kat. Wszystkie firmy działają w branży produkcyjnej.

Cele szkolenia

Uczestnicy sami wyznaczyli cele, które chcieliby osiągnąć dzięki szkoleniu:

  • Zdobycie umiejętności motywowania pracowników.
  • Zrozumienie przyczyn konkretnych, niepożądanych zachowań pracowników.
  • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach z pracownikami.

Na ich podstawie sformułowaliśmy jeden, ogólny cel szkolenia:

Poprawa skuteczności w zarządzaniu zespołem poprzez podniesienie poziomu wiedzy o metodach zarządzania oraz trening kluczowych umiejętności menedżerskich.

Przebieg szkolenia

Program szkolenia został ułożony stricte pod zgłoszone przed szkoleniem potrzeby pracowników. Aby pomóc uczestnikom w osiągnięciu wyznaczonych przez nich celów, spotkanie skupiło się na następujących zagadnieniach:

1. Podstawy teoretyczne zarządzania

Kiedy i jak stosować je w praktyce. Zarządzanie sytuacyjne, koncepcja osobowości Junga i ról zespołowych Belbina. Jak dostosować styl komunikacji i motywowania pracownika w zależności od poziomu gotowości i typu osobowości, który reprezentuje. Cechy szefa, który potrafi zarządzać zespołem, a w szczególności zaangażowaniem pracowników.

2. Psychologia zarządzania zespołem

Drugim elementem modułu była koncepcja przywództwa sytuacyjnego wg Blancharda. Zapoznano uczestników z etapami i trudności związanymi z zarządzaniem jednostkami na poszczególnych poziomach rozwoju.

3. Metody skutecznej motywacji

Trzecim poruszanym zagadnieniem były sposoby motywacji. Trenerzy wyjaśniali jak motywować niezależnie od systemu motywacyjnego w firmie (premie pieniężne, vouchery), przy pomocy tzw. miękkich narzędzi motywacji.  Omówiono również różnice w skutecznych stylach motywacji w zależności od etapu rozwoju, na którym znajduje się pracownik.

4. Procesy grupowe

Na koniec uczestnicy zanalizowali sposób zachowania swoich pracowników w sytuacjach trudnych. Dowiedzieli się jak radzić sobie z konfliktami i frustracją pracowników.

Po omówieniu każdego z wyżej wymienionych czterech zagadnień teoretycznych następowała część ćwiczeniowa, pozwalająca w praktyce wypróbować zdobytą wiedzę.

Elementy przeprowadzonych ćwiczeń

Ćwiczenia praktyczne obejmowały m.in.:

  • – Identyfikację własnych osobowości i typów osobowości konkretnych współpracowników.
  • – Dyskusję konkretnych zadań, które można przypisać danemu członkowi zespołu, na podstawie zidentyfikowanych z pomocą trenera typów osobowości.
  • – Z pomocą trenera rozważanie jak delegować zadania, aby pracownik szybciej rozwijał się/nie zrażał się zbyt szybkim tempem rozwoju.
  • – Uczestnicy przypominali sobie również, jak sami przechodzili poszczególne etapy ścieżki kariery, tak aby lepiej wczuć się w sytuację swoich podwładnych.

Rezultaty

Dzięki szkoleniu uczestnicy mogli poznać siebie, swoje metody komunikacji i dowiedzieć się jak dostosowywać styl porozumiewania się z pracownikiem do jego rodzaju osobowości.

Przekazana wiedza pozwoli im lepiej zarządzać  pracownikami, delegując te zadania, z którymi na danym etapie rozwoju pracowniczego i z uwzględnieniem konkretnej osobowości mogą sobie najlepiej poradzić. Zadania praktyczne, które wykonywali uczestnicy podczas spotkania, ugruntowały zdobytą wiedzę. Dodatkową pomocą są materiały poszkoleniowe rozdane uczestnikom. „Niezbędnik komunikacyjny szefa” przygotowany został przez trenerów firmy „Warto Szkolić” i zawiera przykłady typowych sytuacji z którymi styka się kierownik zespołu wraz z konkretnymi rozwiązaniami (np. schemat rozmowy dyscyplinującej z propozycją konkretnych fraz które pomogą zwiększyć jej skuteczność oraz fraz zakazanych).

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej - relacja ze szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej Prospecting w firmie ogrodniczej, czyli pozyskiwanie potencjalnych klientów, jest kluczowym elementem skutecznej strategii sprzedażowej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę ogrodniczą od lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w tym sektorze, umiejętność skutecznego prospectingu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, gdzie branża ogrodnicza rozwija się w szybkim tempie, umiejętność…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest nieodłącznym elementem funkcjonowania takiej organizacji. W dzisiejszych czasach zmiany w biznesie są zwyczajnie nieuniknione. W szczególności w sektorze handlowym, który podlega ciągłym zmianom preferencji klientów, wzrostowi konkurencji oraz szybkiemu rozwojowi technologicznemu. Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest niezwykle ważne dla utrzymania konkurencyjności oraz zwiększenia efektywności biznesowej. W tym…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej, polega na podejmowaniu decyzji w oparciu o aktualne okoliczności, takie jak zmiany w otoczeniu biznesowym, wymagania klientów czy sytuacje kryzysowe. W przypadku sieci handlowych, zarządzanie sytuacyjne jest niezwykle ważne, ponieważ zmiany w otoczeniu biznesowym oraz w oczekiwaniach klientów są często nagłe i trudne do przewidzenia. Zarządzanie sytuacyjne wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na zmiany.…
dowiedz się więcej