Jak skuteczniej zarządzać firmą? Szkolenie dla firmy POZ INWEST Sp. z o.o. Sp. k.

Skuteczna kadra zarządzająca – klucz do sukcesu firmy

Odpowiednie zarządzanie to warunek przetrwania każdego przedsiębiorstwa. Jest to zestaw działań, który obejmuje między innymi planowanie, organizowanie czy przewodzenie ludźmi.

Osoba zarządzająca ma pod sobą zasoby organizacji, takie jak zasoby ludzkie, finansowe, informacyjne czy rzeczowe. Dlatego bardzo często firmy decydują się na skorzystanie ze szkoleń, które pozwalają na poszerzenie kompetencji kadry zarządzającej. Tak też było w przypadku firmy POZ INWEST Sp. z o.o. Sp. k., która zdecydowała się na udział w szkoleniu o nazwie ,,Akademia Menadżera – diagnoza potrzeb rozwojowych małego przedsiębiorstwa oraz luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego’’.

Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa

Szkolenie z zakresu diagnozy potrzeb dla przedsiębiorstwa pozwala na określenie luk kompetencyjnych kadry zarządzającej. To określenie słabszych aspektów firmy, ale także jej obszarów problemowych. Taka diagnoza pozwala na zbudowanie skutecznej strategii zarządzania przedsiębiorstwem, ale również na przygotowanie planu działania rozwojowego.

Diagnoza obejmuje dwie analizy – analizę strategiczną oraz analizę oraz ocenę głównych wyzwań i problemów. Pierwsza z nich ma za zadanie wyłonienie kluczowych problemów, a także wyzwań firmy. Pozwala to na opracowanie konkretnego planu rozwoju. Z kolei druga ma wyłonić główne kierunki rozwoju oraz celów strategicznych biznesu, wykorzystując przy tym między innymi popularną analizę SWOT czy analizę kluczowych czynników sukcesu. Kiedy podejmiemy analizę opierając się na dwóch wcześniej wspomnianych aspektach, możemy przejść do przygotowania strategii przedsiębiorstwa skupiając się na czterech elementach: strategii finansowej, rynkowej, procesów wewnętrznych oraz rozwoju.

Diagnoza przedsiębiorstwa Cię zainteresowała? Świetnie trafiłeś/aś! Firma Warto Szkolić zajmie się badaniem Twojej firmy, by pomóc Ci w prawidłowym jej rozwoju!

Odpowiednio i kluczowo sformułowana diagnoza pozwoliła na dobór dwóch kolejnych szkoleń przeznaczonych dla kadry zarządzającej. W tym przypadku były to następujące szkolenia: ,,Zarządzanie przedsiębiorstwem. Zarządzanie zmianą’’ oraz ,,Skuteczność menedżerska. Rozwiązywanie konfliktów’’.

Cele szkolenia

W organizowanym przez nas szkoleniu kluczową kwestię odgrywały techniki oraz narzędzia służące do zarządzania zmianą przy jednoczesnym zrozumieniu potrzeb, ale także perspektyw osób uczestniczących w tym procesie. Pracownicy nauczyli się również w jaki sposób przekonywać innych do konieczności wprowadzania zmian. Kadra zarządzająca firmy POZ INWEST Sp. z o.o. Sp. k. nabyła również umiejętności sprawnego rozwiązywania konfliktów. Elementy wypracowane podczas szkolenia przyniosą korzyści dla całej firmy, nie tylko dla kadry zarządzającej, która nabędzie nowych umiejętności, ale również dla pracowników. To cenne wskazówki, które sprawią, że zarządzanie w firmie POZ INWEST Sp. z o.o. Sp. k. będzie jeszcze bardziej korzystne.

Przebieg szkolenia dla firmy POZ INWEST Sp. z o.o. Sp. K.

Nasza firma przeprowadziła szkolenie dla firmy POZ INWEST Sp. z o.o. Sp. K. w miejscowości Wiry, koło Poznania. Całość przebiegła z pozytywnej atmosferze. Zajęcia prowadziła trener firmy ,,Warto Szkolić’’ – Patrycja Maślankiewicz, która od ponad 10 lat wspiera prezesów, dyrektorów czy managerów w osiąganiu wyników biznesowych firm. Zajęcia prowadzone dla firmy POZ INWEST Sp. z o.o. Sp. K. w głównej mierze skupiły się na części praktycznej, choć część teoretyczna również była dokładnie omówiona.

Efekty szkolenia dla kadry zarządzającej

Pewnie zastanawiasz się, jakie kompetencje nabyli uczestnicy szkolenia?

Między innymi szkolenie nauczyło uch:

  • identyfikowanie własnych luk kompetencyjnych,
  • definiowanie swoich mocnych, jak i słabych stron,
  • określać własne potrzeby edukacyjne,
  • definiować zasady oraz narzędzia zarządzania zmianą w firmie,
  • identyfikować źródła oporu wobec zmian,
  • identyfikować przyczyny konfliktu,
  • generować alternatywy rozwiązania konfliktu,
  • prowadzić otwartą komunikację ze wszystkimi stronami konfliktu

oraz wiele innych!

Patrycja Maślankiewicz prowadziła opisane wyżej szkolenia dla firmy. Jeśli ty również pragniesz dokonać w swoim przedsiębiorstwie zmian lub podnieść kompetencje kadry zarządzającej – zapoznaj się z naszą ofertą.

Firma ,,Warto Szkolić’’ pomaga w zdobywaniu dofinansowań do szkoleń, ale również zajmuje się kompleksowym ich prowadzeniem.

Zachęcamy do kontaktu z p. Marzeną Jaworską – Doradcą Klienta Biznesowego pod numerem telefonu: +48 577 720 977 lub pod adresem e-mail: [email protected].

 

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej - relacja ze szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej Prospecting w firmie ogrodniczej, czyli pozyskiwanie potencjalnych klientów, jest kluczowym elementem skutecznej strategii sprzedażowej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę ogrodniczą od lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w tym sektorze, umiejętność skutecznego prospectingu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, gdzie branża ogrodnicza rozwija się w szybkim tempie, umiejętność…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest nieodłącznym elementem funkcjonowania takiej organizacji. W dzisiejszych czasach zmiany w biznesie są zwyczajnie nieuniknione. W szczególności w sektorze handlowym, który podlega ciągłym zmianom preferencji klientów, wzrostowi konkurencji oraz szybkiemu rozwojowi technologicznemu. Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest niezwykle ważne dla utrzymania konkurencyjności oraz zwiększenia efektywności biznesowej. W tym…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej, polega na podejmowaniu decyzji w oparciu o aktualne okoliczności, takie jak zmiany w otoczeniu biznesowym, wymagania klientów czy sytuacje kryzysowe. W przypadku sieci handlowych, zarządzanie sytuacyjne jest niezwykle ważne, ponieważ zmiany w otoczeniu biznesowym oraz w oczekiwaniach klientów są często nagłe i trudne do przewidzenia. Zarządzanie sytuacyjne wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na zmiany.…
dowiedz się więcej