Jak Standard Obsługi Klienta uzdrawia sprzedaż

Standard Obsługi Klienta, jak sama nazwa mówi, jest zbiorem norm dotyczących różnych elementów procesu obsługi w sklepach i placówkach usługowych. Służy on nie tylko bezpośredniemu podniesieniu jakości obsługi. Stanowi praktyczną ściągę postępowania dla pracowników, a kadrze zarządzającej pomaga wyznaczać cele i kierunek rozwoju personelu.

Stworzenie i wprowadzenie Standardu Obsługi Klienta niewątpliwie przyniesie wiele korzyści firmie oraz jej klientom. Jednak aby zmaksymalizować pozytywne efekty Standardu, konieczne jest jego prawidłowe wdrożenie.

Proces ten składa się z kilku etapów, z których pierwszy z nich to jego stworzenie. Aby Standard Obsługi Klienta był adekwatny należy dopasować go ściśle do branży oraz specyfiki działalności firmy. Dlatego pracujący nad przygotowaniem i opracowaniem Standardu ekspert musi wcześniej odwiedzić placówkę lub placówki, w których ma zostać wprowadzony. Poznaje sposób wykonywania obowiązków przez pracowników, a także ocenia jakość obsługi klienta. Pomocne w takiej ocenie jest badanie Tajemniczego Klienta, które pozwala zdiagnozować realny obraz funkcjonowania placówki handlowej.

Po stworzeniu wzoru Standardu, który możliwie najadekwatniej odpowiada potrzebom firmy i jej klientów, należy zadbać o to, aby pracownicy mieli szansę się z nim zapoznać. W tym celu należy przeprowadzić szkolenie z tematyki obsługi klienta, na którym sprzedawcy nie tylko rozwiną swoje kompetencje z tego zakresu, ale też zostaną wprowadzeni w obowiązujące normy. Nauczą się, jak stosować je w rzetelny i naturalny sposób, a także dowiedzą się, jakie korzyści niesie ich wprowadzenie zarówno dla nich samych, jak i ich klientów.

Aby jak najbardziej podnieść wydajność procesu wdrażania Standardów Obsługi Klienta, warto rozszerzyć działania edukacyjne o dodatkowe szkolenia dla kadry kierowniczej i menedżerskiej. Dzięki temu kierownicy zespołów sprzedawców poznają normy, które reguluje Standard, a także nauczą się skutecznie egzekwować je w swoim miejscu pracy. Poza tym lepiej jeśli kierownicy zostaną dobrze poinformowani oraz przekonani o słuszności wprowadzenia Standardu, gdyż tylko wtedy będą w autentyczny sposób dbać o jego przestrzeganie.

W większych placówkach, czy też sieciach sklepów, można usprawnić proces informowania pracowników o wdrażanym Standardzie dzięki wydaniu gazetki lub ulotek informacyjnych. W każdym z sklepów powinna także pojawić się broszura, zawierająca wszystkie najważniejsze założenia Standardu Obsługi Klienta w pigułce, tak aby każdy z sprzedawców bez problemu mógł je sobie na bieżąco odświeżać.

Innym sposobem na podniesienie skuteczności wdrażania Standardu Obsługi Klienta jest wprowadzenie Systemu Oceny Okresowej Pracownika, który pomoże monitorować pracę każdego z sprzedawców. Pozwoli on na zdiagnozowanie mocnych stron oraz obszarów do rozwinięcia pracowników, a także zaplanowanie odpowiednich działań, zmierzających do konstruktywnego rozwoju kompetencji personelu.

Odpowiednie wdrożenie Standardu Obsługi Klienta w placówce wiąże się z zaplanowaniem szeregu działań. Dzięki ich skrupulatnemu przygotowaniu zyskujemy gwarancję, że Standard naprawdę podniesie jakość obsługi klienta w sklepie, a także że efekt ten będzie trwały.

Przeczytaj również:

Szkolenia, Wiedza i rozwój

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy stanowi kluczową umiejętność dla efektywnego zarządzania zespołem i tworzenia harmonijnej atmosfery w organizacji. Niezależnie od tego, jak dobrze zorganizowany i zmotywowany jest zespół, konflikty mogą się pojawić. Różnice w poglądach, wartościach, stylach pracy, a także napięcia związane z konkurencją czy ograniczonymi zasobami, są nieuniknione. Istotą rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy jest umiejętność skutecznego…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji. Jak zbudować zgrany i skuteczny zespół?

Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością  w organizacji. Jak zbudować zgrany i skuteczny zespół?  Zmiany demograficzne oraz duży napływ migrantów wpływają na spore przeobrażenia w przedsiębiorstwach. Nawet te biznesy, które dotychczas zatrudniały kandydatów o określonym profilu, zmieniają swoją politykę HR. To, co wcześniej świadczyło o otwartości firmy, obecnie staje się koniecznością. Pracodawcy, aby utrzymać ciągłość wykonywanych zadań i zadbać o rozwój firmy, są bardziej skłonni, aby podejmować…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole

Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole, są fundamentami, na których opiera się każdy dobrze funkcjonujący zespół. Niezależnie od tego, czy jesteśmy częścią małej grupy projektowej, działu w firmie czy też wielkiego zespołu międzynarodowej korporacji, umiejętność efektywnej komunikacji i współpracy jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu. Niniejszy artykuł poświęcony jest właśnie tematowi skutecznej komunikacji i współpracy w zespole. Będziemy zgłębiać kluczowe…
dowiedz się więcej