Jak Standard Obsługi Klienta uzdrawia sprzedaż

Standard Obsługi Klienta, jak sama nazwa mówi, jest zbiorem norm dotyczących różnych elementów procesu obsługi w sklepach i placówkach usługowych. Służy on nie tylko bezpośredniemu podniesieniu jakości obsługi. Stanowi praktyczną ściągę postępowania dla pracowników, a kadrze zarządzającej pomaga wyznaczać cele i kierunek rozwoju personelu.

Stworzenie i wprowadzenie Standardu Obsługi Klienta niewątpliwie przyniesie wiele korzyści firmie oraz jej klientom. Jednak aby zmaksymalizować pozytywne efekty Standardu, konieczne jest jego prawidłowe wdrożenie.

Proces ten składa się z kilku etapów, z których pierwszy z nich to jego stworzenie. Aby Standard Obsługi Klienta był adekwatny należy dopasować go ściśle do branży oraz specyfiki działalności firmy. Dlatego pracujący nad przygotowaniem i opracowaniem Standardu ekspert musi wcześniej odwiedzić placówkę lub placówki, w których ma zostać wprowadzony. Poznaje sposób wykonywania obowiązków przez pracowników, a także ocenia jakość obsługi klienta. Pomocne w takiej ocenie jest badanie Tajemniczego Klienta, które pozwala zdiagnozować realny obraz funkcjonowania placówki handlowej.

Po stworzeniu wzoru Standardu, który możliwie najadekwatniej odpowiada potrzebom firmy i jej klientów, należy zadbać o to, aby pracownicy mieli szansę się z nim zapoznać. W tym celu należy przeprowadzić szkolenie z tematyki obsługi klienta, na którym sprzedawcy nie tylko rozwiną swoje kompetencje z tego zakresu, ale też zostaną wprowadzeni w obowiązujące normy. Nauczą się, jak stosować je w rzetelny i naturalny sposób, a także dowiedzą się, jakie korzyści niesie ich wprowadzenie zarówno dla nich samych, jak i ich klientów.

Aby jak najbardziej podnieść wydajność procesu wdrażania Standardów Obsługi Klienta, warto rozszerzyć działania edukacyjne o dodatkowe szkolenia dla kadry kierowniczej i menedżerskiej. Dzięki temu kierownicy zespołów sprzedawców poznają normy, które reguluje Standard, a także nauczą się skutecznie egzekwować je w swoim miejscu pracy. Poza tym lepiej jeśli kierownicy zostaną dobrze poinformowani oraz przekonani o słuszności wprowadzenia Standardu, gdyż tylko wtedy będą w autentyczny sposób dbać o jego przestrzeganie.

W większych placówkach, czy też sieciach sklepów, można usprawnić proces informowania pracowników o wdrażanym Standardzie dzięki wydaniu gazetki lub ulotek informacyjnych. W każdym z sklepów powinna także pojawić się broszura, zawierająca wszystkie najważniejsze założenia Standardu Obsługi Klienta w pigułce, tak aby każdy z sprzedawców bez problemu mógł je sobie na bieżąco odświeżać.

Innym sposobem na podniesienie skuteczności wdrażania Standardu Obsługi Klienta jest wprowadzenie Systemu Oceny Okresowej Pracownika, który pomoże monitorować pracę każdego z sprzedawców. Pozwoli on na zdiagnozowanie mocnych stron oraz obszarów do rozwinięcia pracowników, a także zaplanowanie odpowiednich działań, zmierzających do konstruktywnego rozwoju kompetencji personelu.

Odpowiednie wdrożenie Standardu Obsługi Klienta w placówce wiąże się z zaplanowaniem szeregu działań. Dzięki ich skrupulatnemu przygotowaniu zyskujemy gwarancję, że Standard naprawdę podniesie jakość obsługi klienta w sklepie, a także że efekt ten będzie trwały.

Przeczytaj również:

Szkolenia

Szkolenia dla menadżerów — dlaczego są tak ważne?

Szkolenia dla menadżerów — dlaczego są tak ważne? Menadżer restauracji jest odpowiedzialny za ogromną liczbę zadań. W związku z tym bardzo ważny jest jego stały rozwój, w którym pomagają szkolenia dla menadżerów. W tym artykule wskażemy Ci korzyści, które płyną z poszerzania kompetencji, a także podstawowe obowiązki osoby odpowiedzialnej za prowadzenie restauracji. Szkolenia menadżerskie — z czego składa się zarządzanie lokalem? Zarządzanie zespołem to tylko jeden…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Szkolenia sprzedażowe - jak zminimalizować straty i zapasy?

Jak zminimalizować straty i zapasy w sklepie?- szkolenia sprzedażowe W sklepie spożywczym ogromną rolę odgrywa odpowiednie zarządzanie. W grę wchodzą bowiem zagadnienia, takie jak magazynowanie towarów oraz minimalizacja strat. Spore znaczenie ma także odpowiedni dobór marży. W zdobyciu cennej wiedzy pomogą szkolenia sprzedażowe, które prowadzimy. Szkolenia sprzedażowe — zapasy w sklepie spożywczym Zapasy to tak naprawdę pieniądze. Idealnie, gdy na półkach…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Zyskowna restauracja w trudnych czasach? Szkolenia gastronomiczne, menedżerskie i sprzedażowe

Zyskowna restauracja w trudnych czasach? Szkolenia gastronomiczne, menedżerskie i sprzedażowe Sukces w gastronomii zależy dzisiaj od bardzo wielu czynników. Składa się na niego nie tylko praca menedżerów, obsługi oraz kucharzy. Kluczowe jest także wdrożenie odpowiednich rozwiązań technologicznych, które są dostosowane do aktualnych czasów oraz regularne szkolenia. Wiele na ten temat może powiedzieć trener Warto Szkolić i specjalista z zakresu gastronomii — Paweł Gruba Szkolenia…
dowiedz się więcej