Kompetencje dla sektorów 2. Moda i innowacyjne tekstylia.

Program „Kompetencje dla sektorów 2” to szansa dla przedsiębiorstw z sektora mody i innowacyjnych tekstyliów. Dowiedz się w jaki sposób uzyskać dofinansowanie.

Dzięki programowi „Kompetencje dla sektorów 2”, realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój, możliwe jest uzyskanie dofinansowania rozwoju przedsiębiorstw z kilku wybranych sektorów. Jednym z nich jest sektor mody i innowacyjnych tekstyliów. Do rozdysponowania między firmami jest niemal 1,3 mln zł, a zatem jest o co się ubiegać! Z niniejszego artykułu dowiesz się jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie oraz gdzie, kiedy i w jaki sposób aplikować o przyznanie środków. Zaczynajmy!

Czym jest program „Kompetencje dla sektorów 2”?

„Kompetencje dla sektorów 2” to druga edycja programu rozwojowego, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przy współpracy z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji. Program realizowany jest w Polsce i przeznaczony dla MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw (w zależności od sektora działalności). Program zakłada możliwość uzyskania dofinansowania do 80% kosztów działań rozwojowych, takich jak szkolenia, doradztwo czy studia podyplomowe. Jednym z sektorów, w ramach którego przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie jest „Moda i Innowacyjne Tekstylia”.

 

Dofinansowanie dla firm z sektora mody i innowacyjnych tekstyliów – podstawowe informacje

Wśród ośmiu sektorów objętych programem „Kompetencje dla sektorów” znalazł się sektor mody i innowacyjnych tekstyliów. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie rozwoju w dogodnym dla siebie terminie między 12 sierpnia 2020 roku a 30 czerwca 2022 roku. Realizowany projekt przyjął nazwę „Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę 2”. Procedura naboru prowadzona jest w sposób elektroniczny. Operatorem, który przyjmuje i rozpatruje wnioski dla firm z tego sektora jest firma HRP Group Sp. z. o. o. Do rozdysponowania jest kwota 1 294 080,00 zł.

Jakie wymogi należy spełnić, aby przystąpić do konkursu?

Do konkursu, w którym można uzyskać dofinansowanie na rozwój mogą przystąpić mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. W przypadku pierwszych trzech kategorii, przedsiębiorca może aplikować maksymalnie o 3 osobokursy. W przypadku dużych przedsiębiorstw  Operator wyznaczył limit do 6 osobokursów. Nabór wniosków odbywa się w sposób elektroniczny na stronie internetowej Operatora – spółki HRP. Możliwe jest również uzyskanie pomocy merytorycznej i złożenie wniosku za pośrednictwem naszej firmy. W projekcie udział brać mogą firmy z następującym PKD:

  • 13 – produkcja wyrobów tekstylnych,
  • 14 – produkcja odzieży,
  • 15 – produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych.

Warto zaznaczyć, że priorytetowo będą rozpatrywane te wnioski, w przypadku których na szkolenia delegowane będą kobiety lub osoby niepełnosprawne oraz te podmioty, dla których powyższe kody PKD stanowią główny obszar prowadzonej działalności.

 

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać?

Kwoty dofinansowań zależą od wybranego obszaru szkoleniowego oraz wielkości przedsiębiorstwa. W zależności od tych czynników, maksymalny koszt usługi szkoleniowej o jaki można wnioskować, wynosi od 3500 zł do 10800 zł. Warto zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić maksymalnie do 80% kosztu usługi szkoleniowej. Pozostałą część pokrywa wnioskodawca (przedsiębiorca) jako swój wkład własny.

 

Szkolenia w zakresie mody i innowacyjnych tekstyliów

Wsparcie w ramach opisywanego programu kierowane jest do firm z branży mody i innowacyjnych tekstyliów, które chcą rozwijać swoje kadry w zakresie tematycznym określonym przez Radę Sektorową ds. Kompetencji. Rekomenduje się takie tematy szkoleń jak m.in.

  • tworzenie szablonów odzieżowych w systemach CAD/CAM,
  • obsługa procesów technologicznych przemysłowego szycia odzieży,
  • kontrola jakości w branży odzieżowej,
  • przygotowywanie dokumentacji technologicznej,
  • działania logistyczne w branży mody,
  • tworzenie odzieży na miarę,
  • doradztwo i obsługa klientów.

Złóż wniosek o dofinansowanie na rozwój swojej firmy!

Jeśli prowadzisz mikro, małą, średnią lub dużą firmę z sektora mody i innowacyjnych tekstyliów, możesz z naszą pomocą złożyć wniosek o dofinansowanie na cele szkoleniowe, doradcze lub studia podyplomowe. O wsparcie można ubiegać się bezpośrednio u operatora projektu, czyli HRP Group lub korzystając z naszej pomocy. Pomożemy Ci wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie przekażemy go w Twoim imieniu do operatora projektu. Następnie po weryfikacji wspólnie dokonamy diagnozy potrzeb edukacyjnych Twojej firmy na podstawie rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Ostatnim krokiem będzie wybór usług szkoleniowych, doradczych lub edukacyjnych, na które zostaną przyznane środki finansowe. Zapraszamy do kontaktu!

Przeczytaj również:

Blog, Szkolenia dofinansowane

Akademia Menadżera Cyfryzacji — Marketing cyfrowy Świat sprzedaży marketingu dynamicznie się zmienia. Klienci przed podjęciem kontaktu z firmą wyszukują informacji na temat przedsiębiorstwa, usług czy produktów w Internecie. Marketing cyfrowy jest działaniem, które pomaga nam w pozyskaniu klientów, bez większego działania z naszej strony. To dlatego ważne jest, by np. strona internetowa zbudowana była szczegółowo, profesjonalnie, a zarazem atrakcyjnie. Szkolenie…
dowiedz się więcej
Dofinansowania na usługi szkolniowe, Szkolenia dofinansowane

Akademia Menadżera MMŚP - Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Akademia Menadżera MMŚP – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku Przywództwo na odległość różni się od zarządzania zespołem stacjonarnie. Kadry menedżerskie, a także właścicielskie muszą zatem mieć kompetencje zarówno z zakresu zarządzania zespołem w środowisku wirtualnym, jak i osobiście. Aby podnieść poziom umiejętności w tej pierwszej dziedzinie, warto skorzystać ze specjalistycznych szkoleń. To właśnie przywództwo i zarządzanie zespołem z wykorzystaniem technologii informatycznej jest elementem…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Doradca klienta – kim jest, co go cechuje i jak wygląda jego praca?

Doradca klienta – kim jest, co go cechuje i jak wygląda jego praca? Wiele osób zastanawia się, kim tak naprawdę jest doradca klienta. Polecane oferty pracy, które wyświetlają się użytkownikom mediów społecznościowych, często wskazują, że poszukiwany jest pracownik na takie stanowisko. Dobry doradca klienta to skarb dla firmy, która sprzedaje produkty lub usługi. Jednak kim jest doradca klienta? Jak powinien się prezentować?…
dowiedz się więcej