Kompetencje dla sektorów 2. Moda i innowacyjne tekstylia.

Program „Kompetencje dla sektorów 2” to szansa dla przedsiębiorstw z sektora mody i innowacyjnych tekstyliów. Dowiedz się w jaki sposób uzyskać dofinansowanie.

Dzięki programowi „Kompetencje dla sektorów 2”, realizowanemu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój, możliwe jest uzyskanie dofinansowania rozwoju przedsiębiorstw z kilku wybranych sektorów. Jednym z nich jest sektor mody i innowacyjnych tekstyliów. Do rozdysponowania między firmami jest niemal 1,3 mln zł, a zatem jest o co się ubiegać! Z niniejszego artykułu dowiesz się jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie oraz gdzie, kiedy i w jaki sposób aplikować o przyznanie środków. Zaczynajmy!

Czym jest program „Kompetencje dla sektorów 2”?

„Kompetencje dla sektorów 2” to druga edycja programu rozwojowego, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przy współpracy z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji. Program realizowany jest w Polsce i przeznaczony dla MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw (w zależności od sektora działalności). Program zakłada możliwość uzyskania dofinansowania do 80% kosztów działań rozwojowych, takich jak szkolenia, doradztwo czy studia podyplomowe. Jednym z sektorów, w ramach którego przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie jest „Moda i Innowacyjne Tekstylia”.

 

Dofinansowanie dla firm z sektora mody i innowacyjnych tekstyliów – podstawowe informacje

Wśród ośmiu sektorów objętych programem „Kompetencje dla sektorów” znalazł się sektor mody i innowacyjnych tekstyliów. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie rozwoju w dogodnym dla siebie terminie między 12 sierpnia 2020 roku a 30 czerwca 2022 roku. Realizowany projekt przyjął nazwę „Przepis na Rozwój – kompetencje szyte na miarę 2”. Procedura naboru prowadzona jest w sposób elektroniczny. Operatorem, który przyjmuje i rozpatruje wnioski dla firm z tego sektora jest firma HRP Group Sp. z. o. o. Do rozdysponowania jest kwota 1 294 080,00 zł.

Jakie wymogi należy spełnić, aby przystąpić do konkursu?

Do konkursu, w którym można uzyskać dofinansowanie na rozwój mogą przystąpić mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. W przypadku pierwszych trzech kategorii, przedsiębiorca może aplikować maksymalnie o 3 osobokursy. W przypadku dużych przedsiębiorstw  Operator wyznaczył limit do 6 osobokursów. Nabór wniosków odbywa się w sposób elektroniczny na stronie internetowej Operatora – spółki HRP. Możliwe jest również uzyskanie pomocy merytorycznej i złożenie wniosku za pośrednictwem naszej firmy. W projekcie udział brać mogą firmy z następującym PKD:

  • 13 – produkcja wyrobów tekstylnych,
  • 14 – produkcja odzieży,
  • 15 – produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych.

Warto zaznaczyć, że priorytetowo będą rozpatrywane te wnioski, w przypadku których na szkolenia delegowane będą kobiety lub osoby niepełnosprawne oraz te podmioty, dla których powyższe kody PKD stanowią główny obszar prowadzonej działalności.

 

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać?

Kwoty dofinansowań zależą od wybranego obszaru szkoleniowego oraz wielkości przedsiębiorstwa. W zależności od tych czynników, maksymalny koszt usługi szkoleniowej o jaki można wnioskować, wynosi od 3500 zł do 10800 zł. Warto zaznaczyć, że kwota dofinansowania może stanowić maksymalnie do 80% kosztu usługi szkoleniowej. Pozostałą część pokrywa wnioskodawca (przedsiębiorca) jako swój wkład własny.

 

Szkolenia w zakresie mody i innowacyjnych tekstyliów

Wsparcie w ramach opisywanego programu kierowane jest do firm z branży mody i innowacyjnych tekstyliów, które chcą rozwijać swoje kadry w zakresie tematycznym określonym przez Radę Sektorową ds. Kompetencji. Rekomenduje się takie tematy szkoleń jak m.in.

  • tworzenie szablonów odzieżowych w systemach CAD/CAM,
  • obsługa procesów technologicznych przemysłowego szycia odzieży,
  • kontrola jakości w branży odzieżowej,
  • przygotowywanie dokumentacji technologicznej,
  • działania logistyczne w branży mody,
  • tworzenie odzieży na miarę,
  • doradztwo i obsługa klientów.

Złóż wniosek o dofinansowanie na rozwój swojej firmy!

Jeśli prowadzisz mikro, małą, średnią lub dużą firmę z sektora mody i innowacyjnych tekstyliów, możesz z naszą pomocą złożyć wniosek o dofinansowanie na cele szkoleniowe, doradcze lub studia podyplomowe. O wsparcie można ubiegać się bezpośrednio u operatora projektu, czyli HRP Group lub korzystając z naszej pomocy. Pomożemy Ci wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie przekażemy go w Twoim imieniu do operatora projektu. Następnie po weryfikacji wspólnie dokonamy diagnozy potrzeb edukacyjnych Twojej firmy na podstawie rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Ostatnim krokiem będzie wybór usług szkoleniowych, doradczych lub edukacyjnych, na które zostaną przyznane środki finansowe. Zapraszamy do kontaktu!

Przeczytaj również:

Szkolenia, Wiedza i rozwój

Jak zarządzać zmianami na rynku pracy?

Jak zarządzać zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy? Współcześni przedsiębiorcy zmagają się z różnymi wyzwaniami. Utrzymanie wysokiej pozycji w branży oraz stały rozwój wymagają elastycznego podejścia. Konieczne jest bowiem wdrażanie nowych rozwiązań i dostosowanie się do tego, co dzieje się na rynku pracy. Często od tego, jak firma radzi sobie z nowymi sytuacjami, zależy, czy jest w stanie się utrzymać. Dowiedz się zatem, na czym polega skuteczne zarządzanie zmianą…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej - relacja ze szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej Prospecting w firmie ogrodniczej, czyli pozyskiwanie potencjalnych klientów, jest kluczowym elementem skutecznej strategii sprzedażowej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę ogrodniczą od lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w tym sektorze, umiejętność skutecznego prospectingu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, gdzie branża ogrodnicza rozwija się w szybkim tempie, umiejętność…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Zarządzanie potencjałem firmy i pracowników. Jak robić to skutecznie?

Zarządzanie potencjałem firmy i pracowników. Jak robić to skutecznie? Każdy biznes to pewien rodzaj relacji. Zależności między pracodawcą a pracownikami mają olbrzymi wpływ na to, jak funkcjonuje cała organizacja. Dlatego też stworzenie zgranego zespołu to element, do którego dąży większość osób zarządzających tzw. zasobami ludzkimi. Świadomość potencjału zatrudnionych pozwala też skutecznie reagować w trudnych sytuacjach i znajdować satysfakcjonujące rozwiązania. Dowiedz się,…
dowiedz się więcej