Kompetencje dla sektorów 2. Odzysk materiałowy surowców.

Dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla Sektora Odzysku Materiałowego Surowców w ramach projektu „Kompetencje dla sektorów 2”. O czym musisz wiedzieć?

 

Na przełomie sierpnia i września 2021 roku, przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie aż do 80% kosztów szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych dla przedsiębiorstw z sektora odzysku materiałowego surowców. Jest to część drugiej edycji programu „Kompetencje dla sektorów”, prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakie firmy mogą uzyskać dofinansowanie? Kiedy złożyć wniosek? Jak to zrobić? Wszystkiego dowiesz się z naszego poradnika.

 

Kompetencje dla sektorów 2 szansą na rozwój polskich przedsiębiorstw

Kompetencje dla sektorów 2, jak sama nazwa wskazuje, stanowi kontynuację pierwszej edycji rozwojowego projektu „Kompetencje dla sektorów”. Rady sektorowe poszczególnych branż podczas konsultacji z PARP wyodrębniły szereg obszarów rozwojowych, które wymagają doinwestowania. Dzięki tym rekomendacjom przedsiębiorcy z sektora  odzysku materiałowego surowców będą mogli uzyskać dofinansowanie w wysokości aż do 80% kosztów poniesionych na szkolenia, doradztwo czy studia podyplomowe. Sektor materiałowego odzysku surowców to jedna z ośmiu branż objętych dofinansowaniem w tej edycji projektu. Dzięki rekomendacjom rady sektorowej wyróżniono szereg tematów i zagadnień, w ramach których mogą odbywać się szkolenia.

 

Dofinansowanie dla firm z sektora odzysku materiałowego surowców – o czym należy wiedzieć?

Projekt „Kompetencje dla sektorów 2” realizowany jest w celu dofinansowania przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie finansowe w tym zakresie ma przyczynić się do wzrostu kompetencji pracowników danego sektora. W przypadku Sektora Odzysku Materiałowego Surowców, całkowita kwota do rozdysponowania między przedsiębiorców wynosi 5 749 373,35 zł. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektu, czyli Operatorem, jest w tym przypadku Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Nabory dla przedsiębiorstw z wspomnianego sektora startują na przełomie sierpnia i września 2021 r. Wnioski można składać do 30 czerwca 2022 r., natomiast zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 31 maja 2023 r.

 

Kompetencje dla sektorów 2 – jakie firmy mogą się zgłaszać?

W programie dofinansowań dla sektora odzysku materiałowego surowców mogą wziąć udział mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy oraz duże podmioty gospodarcze. Procedura naboru do projektu odbywa się na drodze elektronicznej. Bardzo ważny jest w tym przypadku kod PKD prowadzonej działalności. O ile w przypadku wybranych sektorów, wskazany przez Operatora kod PKD może być kodem pobocznym (choć zmniejsza to szanse na uzyskanie dofinansowania), tak tutaj niezbędne jest posiadanie wiodącego kodu z sekcji E i działu 38 – czyli działalności związanej ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów oraz odzyskiem surowców.

 

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać?

Dokładna kwota dofinansowania dla przedsiębiorców z sektora odzysku materiałowego surowców nie została jeszcze określona, natomiast wiadomo, że będzie to ok. 6500 zł. Warto przypomnieć w tym miejscu, że dofinansowanie obejmuje do 80% inwestycji szkoleniowej, natomiast pozostała kwota stanowi wkład własny przedsiębiorstwa. A zatem w przypadku cyklu szkoleń o wartości 5000 zł, przedsiębiorca pokrywa tylko 1000 zł.

 

Z jakich szkoleń można skorzystać w ramach sektora odzysku materiałowego surowców?

Tematy szkoleniowe oferowane sektorowi odzysku materiałowego surowców powstały dzięki rekomendacjom Sektorowej Rady ds. Kompetencji, współpracującej przy projekcie z PARP. Lista tematów szkoleniowych w przypadku omawianego sektora jest bardzo obszerna. Poniżej przedstawiamy tylko wybrane:

  • funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa gospodarki odpadami,
  • tworzenie i realizacja strategii rozwoju przedsiębiorstwa gospodarki odpadami,
  • uregulowania prawne w realizacji procesów i zadań przedsiębiorstwa gospodarki odpadami,
  • planowanie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami,
  • obsługa oraz eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci,
  • tworzenie ofert oraz prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych,
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
  • nauka języka obcego branżowego,
  • komunikowanie się, motywowanie, radzenie sobie ze stresem.

 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie dla sektora odzysku materiałowego surowców?

Wniosek o dofinansowanie do szkoleń, doradztwa lub studiów podyplomowych, należy złożyć u Operatora – Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Na stronie PARP dostępny jest formularz rejestracyjny, który po wypełnieniu, zostaje przekazany do Operatora w celu weryfikacji. Po wstępnym zatwierdzeniu wniosku danej firmy, musi ona określić swoje potrzeby edukacyjne, bazując na rekomendacjach Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Ostatni krok to wybór usług szkoleniowych, doradczych lub akademickich, odpowiadających potrzebom przedsiębiorstwa i jego pracowników. Można skorzystać w tym celu z Bazy Usług Rozwojowych (BUR) lub poprosić Operatora o pomoc w znalezieniu odpowiedniego zagadnienia szkoleniowego.

 

Całą procedurę aplikowania o dofinansowanie można przejść samodzielnie, jednak wygodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firm, które krok po kroku przeprowadzą przez ten proces. Tym samym, zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy z sektora odzysku materiałowego surowców, którym chętnie pomożemy uzyskać dofinansowanie na dalszy rozwój działalności. Napisz lub zadzwoń i dowiedz się więcej!

Przeczytaj również:

Dofinansowania na usługi szkolniowe, Szkolenia dofinansowane

Akademia Menadżera MMŚP - Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

Akademia Menadżera MMŚP – Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku Przywództwo na odległość różni się od zarządzania zespołem stacjonarnie. Kadry menedżerskie, a także właścicielskie muszą zatem mieć kompetencje zarówno z zakresu zarządzania zespołem w środowisku wirtualnym, jak i osobiście. Aby podnieść poziom umiejętności w tej pierwszej dziedzinie, warto skorzystać ze specjalistycznych szkoleń. To właśnie przywództwo i zarządzanie zespołem z wykorzystaniem technologii informatycznej jest elementem…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Doradca klienta – kim jest, co go cechuje i jak wygląda jego praca?

Doradca klienta – kim jest, co go cechuje i jak wygląda jego praca? Wiele osób zastanawia się, kim tak naprawdę jest doradca klienta. Polecane oferty pracy, które wyświetlają się użytkownikom mediów społecznościowych, często wskazują, że poszukiwany jest pracownik na takie stanowisko. Dobry doradca klienta to skarb dla firmy, która sprzedaje produkty lub usługi. Jednak kim jest doradca klienta? Jak powinien się prezentować?…
dowiedz się więcej
Blog, Wiedza i rozwój

Otwarcie własnej działalności. Jakie są przeszkody i kto może ją otworzyć?

Otwarcie własnej działalności. Jakie są przeszkody i kto może ją otworzyć? W naszym kraju otwarcie własnej działalności gospodarczej jest stosunkowo proste i nie wymaga posiadania specjalnych pozwoleń czy uprawnień. Są jednak określone przypadki, gdy należy spełnić dodatkowe warunki, o których opowiemy dziś nieco więcej. Otwarcie własnej działalności – proces założenia Sam proces otwierania własnej firmy jest w Polsce…
dowiedz się więcej