Jak osiągnąć wysoką skuteczność menadżerską? Szkolenie dla pracowników biura rachunkowego ProVento

 Wysoka konkurencyjność w wybranych branżach sprawia, że przed menadżerami przedsiębiorstw stają coraz to nowsze wyzwania zawodowe, stanowiące z jednej strony źródło rozwoju i satysfakcji, a z drugiej – czynnik nadmiernego stresu. W dniach 5-6 lipca 2021 spotkaliśmy się w Gnieźnie z pracownikami biura rachunkowego ProVento. Szkolenie przeznaczone było dla 6 pracowników firmy ProVento. Wynikało ono z faktu zdiagnozowania luk kompetencyjnych w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz orientacji na cel.

 

Szkolenie odbyło się w ramach projektu realizowanego w ramach programu Akademia Managera. Za przebieg zajęć odpowiedzialna była Monika Żukowska – certyfikowany trener-szkoleniowiec, coach menedżerki i coach osobisty, z doświadczeniem ponad 1000 godzin przeprowadzonych zajęć rozwojowych.

 

Proces szkoleniowy obejmował 3 usługi:

1. Diagnoza potrzeb rozwojowych

Przeprowadzona przez naszą firmę „Warto Szkolić” diagnoza dotyczyła potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w przyszłości. Dzięki temu, możliwe było wykazanie luk kompetencyjnych u pracowników szkolonej firmy. Stwierdzono takie luki w zakresie:

  • orientacji na cel
  • radzenia sobie ze stresem

Następnie opracowano i zrealizowano program szkoleniowy, uwzględniający rozwój kompetencji, umiejętności i postaw we wskazanym obszarze. Aby szkolenie było maksymalnie użyteczne dla jego uczestników, zastosowano mix wykładów, ćwiczeń i dyskusji, tak aby w jak największym stopniu zaktywizować grupę.

2. Szkolenie: Skuteczność menadżerska – orientacja na cel

Głównym celem szkolenia było wypracowanie u uczestników postawy cechującej się silną orientacją na osiąganie celów przedsiębiorstwa ProVento. Celem było również wzmocnienie efektywności działania i zminimalizowanie ryzyka związanego z nieosiągnięciem założonych rezultatów pracy.

Szkolenie odbyło się 5 lipca 2021 r. i trwało od 8.00 do 16.00. Po krótkim wprowadzeniu, trener Monika Żukowska opowiedziała uczestnikom na czym polega zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa oraz w jaki sposób zintegrować działania operacyjne z potrzebami i strategią organizacji. Omówione, a następnie przepracowane w grupach zostały najważniejsze problemy i bariery w realizacji wyznaczonych celów. Po krótkiej przerwie, kursanci dowiedzieli się w jaki sposób tworzyć rozwiązania dla napotkanych problemów oraz jak minimalizować ryzyko nieosiągnięcia celu poprzez działania wyprzedzające. Ta część szkolenia odbyła się w formie praktycznej – uczestnicy wzięli udział w dyskusji, a następnie ćwiczyli w parach. Po krótkiej przerwie przystąpiono do ostatniej części szkolenia. Uczestnicy dowiedzieli się jakie działania warto podejmować aby niwelować działania konkurencji. Ciekawym elementem szkolenia było ćwiczenie w formie burzy mózgów proponowano działania wspierające realizację celu.

W trakcie szkolenia uczestnicy nie tylko zdobyli teoretyczną wiedzę na temat efektywności działania i doskonalenia przedsiębiorstwa, ale nauczyli się również praktycznych umiejętności w zakresie integrowania swoich działań z celami przedsiębiorstwa oraz niwelowania występujących na drodze do celu barier. Pobudzono też wśród pracowników inicjatywę do działania i motywację do osiągania celów.

3. Szkolenie: Skuteczność menadżerska – radzenie sobie ze stresem

Nadmierne obciążenie psychiczne, powszechnie nazywane stresem, to zjawisko często występujące w środowisku zawodowym. Zjawisko to jest szczególnie częste – w przypadku kadry menadżerskiej i kierowniczej. Celem szkolenia było lepsze poznanie mechanizmów występowania stresu oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie radzenia sobie z tym niepożądanym zjawiskiem.

Zajęcia realizowane były 6 lipca 2021 roku przez trenera – Monikę Żukowską. Program rozpoczął wykład na temat reakcji organizmu na czynnik stresotwórczy, a następnie po przeprowadzonej dyskusji z uczestnikami, opowiedziano o tym jak identyfikować czynniki ryzyka w środowisku pracy. Po krótkiej przerwie przeprowadzone zostały wykład i dyskusja na temat aktywnych i pasywnych metod radzenia sobie ze stresem. Następnie, omówiono rolę zdrowego odżywiania, snu i aktywności fizycznej dla przeciwdziałania stresowi oraz przeprowadzono praktyczne ćwiczenie w grupach. W kolejnym panelu szkoleniowym uczestnicy dowiedzieli się jak oceniać zagrożenia związane ze stresem w swoim miejscu pracy. Następnie dokonali oceny skuteczności różnych metod radzenia sobie z tym problemem, zgodnie ze swoimi potrzebami. Kolejny punkt programy to dyskusja i ćwiczenia w parach na temat kształtowania sprzyjającej dobremu samopoczuciu przestrzeni do pracy. Po krótkiej przerwie grupa realizowała zadanie związane z technikami relaksacji. Następnie przeprowadzono wykład i burzę mózgów na temat działań budujących motywację, szczególnie w trudnych, stresogennych sytuacjach.

Szkolenie przeprowadzone przez „Warto Szkolić” i trenerkę Monikę Żukowską pozwoliło pracownikom lepiej zrozumieć mechanizmy występowania napięcia psychicznego w sferze zawodowej. Od strony praktycznej, uczestnicy szkolenia nie tylko dowiedzieli się jak rozpoznawać symptomy stresu, ale przede wszystkim – jak stosować pasywne i aktywne metody radzenia sobie z tym niepożądanym zjawiskiem, adekwatnie do swoich potrzeb i możliwości. W trakcie szkolenia podjęto również próbę wykształcenia w uczestnikach postawy wspierającej zmianę niezdrowych nawyków i promującej zdrowy styl życia.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Organizacja czasu pracy w zakładzie zagospodarowania odpadami

Efektywne zarządzanie zakładem zagospodarowania odpadami wymaga od kierowników nie tylko znajomości aspektów technicznych, ale również umiejętności organizacji czasu pracy. W odpowiedzi na rosnące wymagania prawne i oczekiwania społeczne dotyczące ochrony środowiska, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz optymalizacja czasu pracy stają się kluczowe dla zwiększenia efektywności operacyjnej i redukcji kosztów. W tym kontekście, zostaliśmy poproszeni o zorganizowanie specjalistycznego szkolenia skierowanego do pracowników i menedżerów branży…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Optymalizacja pracy w dziale housekeepingu – relacja ze szkolenia

W dzisiejszych czasach, gdy branża hotelarska doświadcza dynamicznego wzrostu i konkurencji, kluczowe staje się nie tylko zapewnienie najwyższego standardu usług, ale również efektywne zarządzanie każdym segmentem działalności hotelowej. Szczególną rolę w tej kwestii odgrywa dział housekeepingu, którego efektywność bezpośrednio wpływa na zadowolenie i komfort gości. Aby sprostać tym wyzwaniom, coraz większą popularnością cieszą się szkolenia dedykowane dla personelu odpowiedzialnego…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Niewłaściwe zachowania na terenie budowy – relacja ze szkolenia

Niewłaściwe zachowania na terenie budowy – relacja ze szkolenia Bezpieczeństwo na budowie stanowi fundament efektywnej i odpowiedzialnej pracy w sektorze budowlanym. Zapewnienie, że każdy pracownik jest świadomy zagrożeń oraz potrafi prawidłowo reagować na potencjalne niebezpieczeństwa, wymaga ciągłego szkolenia i edukacji. Właśnie dlatego, coraz większą popularność zyskują specjalistyczne szkolenia skupiające się na eliminowaniu niewłaściwych zachowań, które mogą prowadzić do wypadków lub innych negatywnych konsekwencji…
dowiedz się więcej

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.