Jak osiągnąć wysoką skuteczność menadżerską? Szkolenie dla pracowników biura rachunkowego ProVento

 Wysoka konkurencyjność w wybranych branżach sprawia, że przed menadżerami przedsiębiorstw stają coraz to nowsze wyzwania zawodowe, stanowiące z jednej strony źródło rozwoju i satysfakcji, a z drugiej – czynnik nadmiernego stresu. W dniach 5-6 lipca 2021 spotkaliśmy się w Gnieźnie z pracownikami biura rachunkowego ProVento. Szkolenie przeznaczone było dla 6 pracowników firmy ProVento. Wynikało ono z faktu zdiagnozowania luk kompetencyjnych w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz orientacji na cel.

 

Szkolenie odbyło się w ramach projektu realizowanego w ramach programu Akademia Managera. Za przebieg zajęć odpowiedzialna była Monika Żukowska – certyfikowany trener-szkoleniowiec, coach menedżerki i coach osobisty, z doświadczeniem ponad 1000 godzin przeprowadzonych zajęć rozwojowych.

 

Proces szkoleniowy obejmował 3 usługi:

1. Diagnoza potrzeb rozwojowych

Przeprowadzona przez naszą firmę „Warto Szkolić” diagnoza dotyczyła potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego w przyszłości. Dzięki temu, możliwe było wykazanie luk kompetencyjnych u pracowników szkolonej firmy. Stwierdzono takie luki w zakresie:

  • orientacji na cel
  • radzenia sobie ze stresem

Następnie opracowano i zrealizowano program szkoleniowy, uwzględniający rozwój kompetencji, umiejętności i postaw we wskazanym obszarze. Aby szkolenie było maksymalnie użyteczne dla jego uczestników, zastosowano mix wykładów, ćwiczeń i dyskusji, tak aby w jak największym stopniu zaktywizować grupę.

2. Szkolenie: Skuteczność menadżerska – orientacja na cel

Głównym celem szkolenia było wypracowanie u uczestników postawy cechującej się silną orientacją na osiąganie celów przedsiębiorstwa ProVento. Celem było również wzmocnienie efektywności działania i zminimalizowanie ryzyka związanego z nieosiągnięciem założonych rezultatów pracy.

Szkolenie odbyło się 5 lipca 2021 r. i trwało od 8.00 do 16.00. Po krótkim wprowadzeniu, trener Monika Żukowska opowiedziała uczestnikom na czym polega zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa oraz w jaki sposób zintegrować działania operacyjne z potrzebami i strategią organizacji. Omówione, a następnie przepracowane w grupach zostały najważniejsze problemy i bariery w realizacji wyznaczonych celów. Po krótkiej przerwie, kursanci dowiedzieli się w jaki sposób tworzyć rozwiązania dla napotkanych problemów oraz jak minimalizować ryzyko nieosiągnięcia celu poprzez działania wyprzedzające. Ta część szkolenia odbyła się w formie praktycznej – uczestnicy wzięli udział w dyskusji, a następnie ćwiczyli w parach. Po krótkiej przerwie przystąpiono do ostatniej części szkolenia. Uczestnicy dowiedzieli się jakie działania warto podejmować aby niwelować działania konkurencji. Ciekawym elementem szkolenia było ćwiczenie w formie burzy mózgów proponowano działania wspierające realizację celu.

W trakcie szkolenia uczestnicy nie tylko zdobyli teoretyczną wiedzę na temat efektywności działania i doskonalenia przedsiębiorstwa, ale nauczyli się również praktycznych umiejętności w zakresie integrowania swoich działań z celami przedsiębiorstwa oraz niwelowania występujących na drodze do celu barier. Pobudzono też wśród pracowników inicjatywę do działania i motywację do osiągania celów.

3. Szkolenie: Skuteczność menadżerska – radzenie sobie ze stresem

Nadmierne obciążenie psychiczne, powszechnie nazywane stresem, to zjawisko często występujące w środowisku zawodowym. Zjawisko to jest szczególnie częste – w przypadku kadry menadżerskiej i kierowniczej. Celem szkolenia było lepsze poznanie mechanizmów występowania stresu oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie radzenia sobie z tym niepożądanym zjawiskiem.

Zajęcia realizowane były 6 lipca 2021 roku przez trenera – Monikę Żukowską. Program rozpoczął wykład na temat reakcji organizmu na czynnik stresotwórczy, a następnie po przeprowadzonej dyskusji z uczestnikami, opowiedziano o tym jak identyfikować czynniki ryzyka w środowisku pracy. Po krótkiej przerwie przeprowadzone zostały wykład i dyskusja na temat aktywnych i pasywnych metod radzenia sobie ze stresem. Następnie, omówiono rolę zdrowego odżywiania, snu i aktywności fizycznej dla przeciwdziałania stresowi oraz przeprowadzono praktyczne ćwiczenie w grupach. W kolejnym panelu szkoleniowym uczestnicy dowiedzieli się jak oceniać zagrożenia związane ze stresem w swoim miejscu pracy. Następnie dokonali oceny skuteczności różnych metod radzenia sobie z tym problemem, zgodnie ze swoimi potrzebami. Kolejny punkt programy to dyskusja i ćwiczenia w parach na temat kształtowania sprzyjającej dobremu samopoczuciu przestrzeni do pracy. Po krótkiej przerwie grupa realizowała zadanie związane z technikami relaksacji. Następnie przeprowadzono wykład i burzę mózgów na temat działań budujących motywację, szczególnie w trudnych, stresogennych sytuacjach.

Szkolenie przeprowadzone przez „Warto Szkolić” i trenerkę Monikę Żukowską pozwoliło pracownikom lepiej zrozumieć mechanizmy występowania napięcia psychicznego w sferze zawodowej. Od strony praktycznej, uczestnicy szkolenia nie tylko dowiedzieli się jak rozpoznawać symptomy stresu, ale przede wszystkim – jak stosować pasywne i aktywne metody radzenia sobie z tym niepożądanym zjawiskiem, adekwatnie do swoich potrzeb i możliwości. W trakcie szkolenia podjęto również próbę wykształcenia w uczestnikach postawy wspierającej zmianę niezdrowych nawyków i promującej zdrowy styl życia.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie finansami w biurze rachunkowym – relacja ze szkolenia

Współczesny rynek usług rachunkowych i księgowych jest niezwykle konkurencyjny i dynamiczny. Biura rachunkowe stanowią kluczowy filar wsparcia dla przedsiębiorców i organizacji w zakresie prowadzenia spraw finansowych. Dla klientów, biuro rachunkowe jest często zaufanym partnerem, który dba o poprawność rachunkowości, pomaga w rozliczeniach podatkowych i oferuje cenne doradztwo finansowe. Dla właścicieli biur rachunkowych, prowadzenie tego typu działalności wiąże się z zarządzaniem wieloma aspektami…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Sprzedaż i negocjacje w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Branża produkcyjna stanowi serce wielu gospodarek na całym świecie. To tutaj rodzą się produkty i usługi, które kształtują naszą codzienność i wpływają na rozwój społeczeństw. Jednak sukces w tej branży nie polega jedynie na produkcji doskonałych wyrobów. Kluczowym elementem jest także umiejętność skutecznej sprzedaży i negocjacji. W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą nie tylko tworzyć wysokiej jakości produkty,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Podstawy CzatuGPT dla firmy produkcyjnej – relacja ze szkolenia

W dobie dynamicznie rozwijającej się technologii, każda firma stojąca na froncie innowacji poszukuje nowych sposobów na zwiększenie swojej efektywności i konkurencyjności. Jednym z kluczowych narzędzi, które ostatnimi czasy zyskały na znaczeniu w środowisku biznesowym, jest CzatGPT. Zaawansowany system oparty na sztucznej inteligencji, stworzony przez OpenAI. W kontekście przemysłu produkcyjnego, gdzie precyzja, szybkość i innowacyjność są niezbędne, CzatGPT otwiera drzwi do nowych możliwości.…
dowiedz się więcej