Pomoc de minimis, czyli skuteczny sposób na sfinansowanie szkoleń

Pomoc de minimis, czyli skuteczny sposób na sfinansowanie szkoleń 

 Różnego rodzaju szkolenia są dziś kwintesencją właściwego kreowania dobrego zespołu. Brak szkoleń i stawianie wyłącznie na nabyte wcześniej kompetencje pracowników są bardzo krótkowzrocznym działaniem, na którym przedsiębiorca często może dość boleśnie rozczarować. Zaporą są zazwyczaj fundusze na tego typu szkolenie, dlatego coraz większa liczba przedsiębiorców zaczyna interesować się dofinansowaniami. Czym jest pomoc de minimis i w jaki sposób uzyskać dofinansowanie na szkolenia

Pomoc de minimis – najważniejsze informacje 

 Dofinansowanie i wszelka pomoc u dość dużej grupy przedsiębiorców wzbudzają niezrozumiałą awersję. Wielu uważa, że za tego typu pomocą musi kryć się jakiś haczyk, który pogrąży ich przedsiębiorstwo. Takie myślenie jest stereotypowe i z gruntu złe, ponieważ wstrzymuje przedsiębiorcę i jego firmę przed rozwojem, a co za tym idzie większym zyskiem. Warto podkreślić, że zdecydowana większość przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z przysługujących im dofinansowań, przez co ich biznes traci. Jednym z tego typu wsparcia jest pomoc de minimis. Na czym polega ta pomoc? 

Mianem pomocy de minimis określa się wsparcie finansowe udzielane mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom. Dlatego beneficjentów tego rodzaju pomocy może być bardzo dużo. Warto podkreślić, że wsparcie może różną formę, dzięki czemu dobrze dopasowuje się do potrzeb danego przedsiębiorcy. Pomoc de minimis może zostać udzielona jako:

  • szkolenia,
  • gwarancje kredytowe, 
  • umorzenie zaległości składkowych lub podatkowych, 
  • jednorazowa amortyzacja środków trwałych, 
  • inwestycje. 

Warto podkreślić, że pomoc de minimis ma swój określony limit kwotowy. Maksymalna kwota, którą może uzyskać przedsiębiorca na przestrzeni 3 lat, wynosi 200 000 EUR. W przypadku przedsiębiorstw z sektora transportu drogowego, maksymalna kwota pomocy de minimis została zmniejszona do 100 000 EUR. 

Pomoc de minimis na szkolenia

Czy są branże, które nie mogą otrzymać pomocy de minimis? 

 Należy zaznaczyć, że istnieją określone grupy, które są wyłączone z możliwości otrzymania pomocy de minimis. Do grup tych należą: 

  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej,
  • przedsiębiorcy działający w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objęci rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,
  • pomocy udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z taką działalnością,
  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze  przetwarzania i wprowadzenia do obrotu rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej, jeżeli wielkość pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych lub wprowadzonych na rynek, bądź jej udzielenie jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów,
  • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.

Trzeba w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że tylko i wyłącznie wyżej wymienione grupy przedsiębiorców nie mogą starać się o pomoc de minimis. Dlatego też każdy przedsiębiorca powinien brać pod uwagę tego typu wsparcie. Jest to doskonały sposób na złapanie wiatru w żagle w swoim biznesie. 

Dlaczego warto korzystać z pomocy de minimis? 

 Jednym z głównych powodów, dla którego warto korzystać z pomocy de minimis jest możliwość finansowania szkoleń. Regularne szkolenie swojego zespołu jest niezwykle istotne, ponieważ zwiększa kompetencje i sprawia, że zespół działa spójniej i bardziej wydajnie. Pomoc publiczna na szkolenia, taka jak pomoc de minimis pozwala finansować szkolenie, co jest dla przedsiębiorcy niezwykle opłacalne. 

Jako jedna z najlepszych firm szkoleniowych w Polsce, oferujemy swoim klientom szkolenia z różnych branży, dzięki czemu każdy przedsiębiorca może znaleźć coś dla swojego zespołu. Co więcej, wartoszkolic.pl dokonuje szczegółowej analizy potrzeb klienta, co przekłada się na perfekcyjnie dobrany zakres szkoleń, a także w pełni spersonalizowane ćwiczenia. 

Warto zaznaczyć także, iż nasza firma pozyskuje środki, przeprowadza szkolenia, a także rozlicza dofinansowanie. Środki z pomocy de minimis to doskonała pomoc publiczna na szkolenia. Dlatego firma nie musi płacić pełnej kwoty za szkolenie. Z tego rodzaju pomocy finansowej zaczyna korzystać coraz większa liczba przedsiębiorców, ze względu na korzyści, które niesie ze sobą profesjonalne przeszkolenie swojego zespołu. 

 

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie finansami w biurze rachunkowym – relacja ze szkolenia

Współczesny rynek usług rachunkowych i księgowych jest niezwykle konkurencyjny i dynamiczny. Biura rachunkowe stanowią kluczowy filar wsparcia dla przedsiębiorców i organizacji w zakresie prowadzenia spraw finansowych. Dla klientów, biuro rachunkowe jest często zaufanym partnerem, który dba o poprawność rachunkowości, pomaga w rozliczeniach podatkowych i oferuje cenne doradztwo finansowe. Dla właścicieli biur rachunkowych, prowadzenie tego typu działalności wiąże się z zarządzaniem wieloma aspektami…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Sprzedaż i negocjacje w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Branża produkcyjna stanowi serce wielu gospodarek na całym świecie. To tutaj rodzą się produkty i usługi, które kształtują naszą codzienność i wpływają na rozwój społeczeństw. Jednak sukces w tej branży nie polega jedynie na produkcji doskonałych wyrobów. Kluczowym elementem jest także umiejętność skutecznej sprzedaży i negocjacji. W dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym, przedsiębiorstwa produkcyjne muszą nie tylko tworzyć wysokiej jakości produkty,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Podstawy CzatuGPT dla firmy produkcyjnej – relacja ze szkolenia

W dobie dynamicznie rozwijającej się technologii, każda firma stojąca na froncie innowacji poszukuje nowych sposobów na zwiększenie swojej efektywności i konkurencyjności. Jednym z kluczowych narzędzi, które ostatnimi czasy zyskały na znaczeniu w środowisku biznesowym, jest CzatGPT. Zaawansowany system oparty na sztucznej inteligencji, stworzony przez OpenAI. W kontekście przemysłu produkcyjnego, gdzie precyzja, szybkość i innowacyjność są niezbędne, CzatGPT otwiera drzwi do nowych możliwości.…
dowiedz się więcej