Praca zdalna w sektorze ochrony zdrowia - cykl szkoleń dla NZOZ Zespół Pielęgniarek „Piguła”

Praca zdalna w sektorze ochrony zdrowia – cykl szkoleń dla NZOZ Zespół Pielęgniarek „Piguła”

 

Konieczność wykonywania pracy zdalnej stanowiła (i nadal stanowi) niemałe wyzwanie dla pracowników różnych branż i sektorów. W sektorze ochrony zdrowia przejawia się to przede wszystkim koniecznością udzielania teleporad, co wymaga odpowiedniego przygotowania oraz szeregu nowych procedur. W czerwcu 2021 roku mieliśmy przyjemność poprowadzić cykl weekendowych szkoleń dla NZOZ Zespół Pielęgniarek „Piguła”. Program szkoleniowy realizowany był w trakcie 7 dni szkoleniowych między 5 a 20 czerwca. Wszystkie zajęcia odbyły się w formie stacjonarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Sumarycznie, były to 4 moduły tematyczne. W cyklu szkoleń uczestniczyło 20 pracowników.

 

Usługi szkoleniowe były współfinansowane i realizowane na podstawie Rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej. Zajęcia prowadzili trenerzy: Marcin Grzelak oraz Ryszard Bielewicz. Marcin Grzelak to prezes jednej z najlepszych firm szkoleniowych w Polsce oraz trener szkoleniowy z bardzo dużym doświadczeniem, w tym również w prowadzeniu szkoleń dla sektora ochrony zdrowia. Ryszard Bielewicz to trener mający na koncie przygotowanie i przeprowadzenie ponad 400 godzin szkoleń, m.in. dla sektora ochrony zdrowia.

 

Program szkoleniowy podzielony został na 4 główne moduły:

1. Bezpieczne korzystanie z narzędzi do pracy zdalnej w sektorze ochrony zdrowia

Celem usługi szkoleniowej było przygotowanie pracowników placówki medycznej do poprawnego funkcjonowania w specyficznych warunkach ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa Covid-19. Szkolenie miało pozwolić pielęgniarkom na nieprzerwany kontakt zarówno z pacjentami, lekarzami, jak również innymi pracownikami w ramach podmiotu medycznego.

 

Obszerny program szkolenia rozpoczął się testem identyfikującym wiedzę uczestników nt. zasad pracy zdalnej i bezpieczeństwa danych. Następnie omówiono podstawy prawne pracy zdalnej oraz zaprezentowano wybrane programy i aplikacje wspierające tę formę pracy. Zorganizowano praktyczne ćwiczenia w grupach obejmujące obsługę wybranego programu komputerowego. W dalszej części szkolenia przedstawiono zagadnienia m.in. ochrony danych osobowych, etyki w pracy zdalnej, naruszeń w pracy zdalnej oraz wyposażenia technicznego miejsca pracy.

 

Rezultatem szkolenia w kontekście kompetencji pracowników, była m.in. znajomość typów, funkcji i rodzajów systemów i narzędzi służących pracy zdalnej oraz praktyczna umiejętność posługiwania się wybranym narzędziem i oprogramowaniem w ramach pracy zdalnej w placówce medycznej. Uczestnicy dysponują również wiedzą na temat zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z narzędzi pracy zdalnej.

 

2. Zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych (tekstowych i multimedialnych) w trybie pracy zdalnej

Celem szkolenia było przygotowanie pracowników instytucji opieki zdrowotnej i pomocy społecznej do sprawnego i bezpiecznego zarządzania obiegiem dokumentów (dobór narzędzi, archiwizowanie, udostępnianie) w warunkach pracy zdalnej.

 

Po realizacji pre-testu, identyfikującego wiedzę uczestników na temat zarządzania obiegiem dokumentów, omówiono najważniejsze zagadnienia związane z oprogramowaniem wspierającym zarządzanie obiegiem dokumentów elektronicznych. W dalszej części szkolenia, wykłady obejmowały m.in. generowanie raportów, analiza i interpretacja danych oraz bezpieczeństwo w elektronicznym obiegu dokumentów. Bardzo ważnym elementem szkolenia były zajęcia związane z posługiwaniem się narzędziami i oprogramowaniem, wzbogacone praktycznymi przykładami.

 

Dzięki szkoleniu, pracownicy sektora ochrony zdrowia nauczyli się podstawowych typów, funkcji i rodzajów narzędzi i oprogramowania, wspierających obieg dokumentów elektronicznych. Przysłuży się nie tylko większej efektywności organizacji, ale również większemu bezpieczeństwu w obiegu dokumentów, co jest szczególnie ważne w realiach pracy zdalnej.

3. Współpraca z klientem (pacjentem) i jego obsługa w warunkach pracy zdalnej i izolacji społecznej

Warunki pracy zdalnej związane z rozwojem światowej pandemii znacząco wpłynęły na formę współpracy z klientem (pacjentem). Nowe wyzwania to m.in. nauka nowych mechanizmów współpracy w warunkach izolacji społecznej. Szkolenie miało za zadanie usprawnić obsługę klientów w nowej rzeczywistości.

 

Szkolenie obejmowało wykłady i praktyczne ćwiczenia z zakresu budowania relacji interpersonalnych, pracy z potrzebami i profesjonalnej obsługi klienta w warunkach pracy zdalnej. Przeprowadzono też symulacje i ćwiczenia mające przygotować pracowników do sytuacji kryzysowych. Dużo miejsca poświęcono teleporadom – obsłudze pacjenta, specyfice tej formy pomocy, tworzeniu dokumentacji medycznej oraz stosowaniu elektronicznych rozwiązań systemowych, takich jak e-recepty czy e-skierownia. Cykl szkoleniowy zwieńczył test sprawdzający nabytą przez uczestników wiedzę.

 

W efekcie szkolenia uczestnicy potrafią lepiej identyfikować potrzeby klientów oraz zagrożenia i ograniczenia wynikające z teleporad. Szkolenie pozytywnie wpłynęło na umiejętności w zakresie komunikacji, obsługi pacjenta i prowadzenia dokumentacji podczas stosowania teleporad.

 

4. Archiwizowanie efektów pracy zdalnej w sektorze ochrony zdrowia

Celem szkolenia „Archiwizowanie efektów pracy zdalnej” było nabycie przez uczestników umiejętności obsługi narzędzi i oprogramowania służącego archiwizacji efektów pracy zdalnej w placówce sektora ochrony zdrowia.

 

Szkolenie obejmowało wykłady i ćwiczenia związane z obsługą narzędzi i oprogramowania służącego archiwizacji efektów pracy zdalnej. Uczestnicy poznali potencjalne problemy w tym zakresie oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych. Praktyczne ćwiczenia obejmowały bezpieczną archiwizację wrażliwych danych (typowych dla sektora ochrony zdrowia) z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

 

Dzięki szkoleniu, uczestnicy poznali narzędzia do archiwizacji efektów pracy zdalnej oraz nauczyli się ich obsługi. Zdobyli również kompetencje w zachowywaniu wysokich standardów bezpieczeństwa danych oraz spełnianiu norm prawnych i organizacyjnych w tym zakresie.

 

Podsumowując, cykl przeprowadzonych szkoleń dla pracowników sektora ochrony zdrowia i opieki społecznej przyniósł szereg pozytywnych rezultatów. Szczególnie warto podkreślić nowe kompetencje w zakresie współpracy z klientem (pacjentem), obsługi narzędzi i oprogramowania oraz zarządzania danymi.  Z całą pewnością przełoży się to na lepszą jakość świadczonych usług w specyficznych warunkach pracy zdalnej, przy zachowaniu norm bezpieczeństwa.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia Branża wędliniarska, choć korzystająca z tradycji sięgających wieków, nie unika wpływu nowoczesnego, cyfrowego świata. Zmieniające się trendy konsumenckie, rosnąca konkurencja i dynamiczne otoczenie biznesowe wymagają od producentów wędlin elastyczności i nowoczesnych rozwiązań. W takim kontekście marketing cyfrowy staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój wędliniarni w erze digitalizacji. Z naszych usług skorzystała firma,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania i konkurencyjności w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości, często zmierzyć się muszą z różnorodnymi projektami, takimi jak wdrażanie nowych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy też dostosowywanie się do zmieniających się regulacji i standardów. Sukces w tych przedsięwzięciach zależy w dużej mierze od umiejętności…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, aby odnieść sukces. Jednym z najważniejszych aspektów, którym należy poświęcić uwagę, jest skuteczność procesów sprzedażowych. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem transformacji biznesowej, pozwalając firmom osiągnąć wyższy poziom personalizacji.…
dowiedz się więcej