RODO – nowe zasady ochrony danych osobowych

W ostatnim czasie gorącym tematem stało się tak zwane RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Akt ten będzie obowiązywał w Polsce od maja 2018 r. i wiąże się z niemałą rewolucją w polskim systemie prawnym. Zmiany odczują zarówno przedsiębiorcy, świadczący usługi w różnych branżach, jak i zwykli konsumenci.

Trwają prace nad nową ustawąWprowadzenie RODO nałożyło na polskie władze obowiązek implementacji tych przepisów do polskiego prawa. Procesem zmian zajęło się zatem Ministerstwo Cyfryzacji, kierowane do niedawna przez minister Annę Streżyńską. W dniu 13 września 2017 r. opublikowano projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Dalej, z uwagi na podniosły charakter tego dokumentu, akt został poddany konsultacjom społecznym. Prawdopodobnie nowa ustawa trafi do sejmu w marcu 2018 r. Mimo że wciąż nie jest znany ostateczny kształt przepisów, wielu przedsiębiorców, bojąc się kar, już teraz przygotowuje się na nadchodzącą rewolucję.

Czym jest RODO?

Unijne rozporządzenie, które budzi tyle emocji w środowisku przedsiębiorców to próba ujednolicenia przepisów, dotyczących ochrony danych osobowych, na całym obszarze Unii Europejskiej. Nowe regulacje mają pozwolić na większą transparentność w zakresie udostępniania danych osobowych oraz wzmocnienie kontroli ze strony konsumentów nad danymi, które znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstw, świadczących różnego rodzaju usługi. Na kogo RODO nakłada najwięcej obowiązków? Na wszystkie te podmioty, które w jakikolwiek sposób gromadzą i wykorzystują dane, dotyczące osób fizycznych (zarówno klientów, jak i pracowników). Czym właściwie są dane osobowe? To informacje, dotyczące osoby fizycznej, które pozwalają na określenie jej tożsamości (na przykład imię, nazwisko, adres i tak dalej).

Co się zmieni?

Nowa ustawa nada konsumentom szereg różnych uprawnień. Między innymi będą mieli oni prawo do bycia zapomnianym (czyli wystąpienia do danego podmiotu o całkowite usunięcie danych w systemie) oraz prawo do uzyskania informacji, jakie dokładnie dane o osobie fizycznej posiada przedsiębiorca. W związku z powyższym, po stronie przedsiębiorców pojawi się wiele nowych obowiązków – będą oni musieli w taki sposób dobrać rozwiązania organizacyjne i techniczne, aby zapewniały należyte przechowywanie danych. Między innymi przedsiębiorcy będą zatem zmuszeni do dokonania zmian w swoich formularzach, klauzulach, zgodach na przetwarzanie danych, wdrożenia infrastruktury IT oraz przeprowadzenia kompleksowych szkoleń dla pracowników.

Trudna implementacja

Najgorsze jest to, że rozporządzenie w zasadzie nie wskazuje, jakich narzędzi powinni użyć przedsiębiorcy, aby zapewnić należyte zabezpieczenie danych. W związku z tym w niejednej placówce konieczne będzie skorzystanie z usług firm, oferujących szkolenia w zakresie RODO. Specjaliści Warto Szkolić są przygotowani na nadchodzące zmiany. Ujawniamy tajniki nowych regulacji – wiemy w jaki sposób zdobyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jakie narzędzia pomogą nam zachować odpowiednią ochronę danych, czym jest prawo do bycia zapomnianym, kiedy firmy muszą wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz co to jest obowiązek notyfikacyjny.

Nasze szkolenia RODO także z możliwością dofianasowania, szczegóły tutaj.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej