Sprawny marketing w branży beauty sposobem na pozyskiwanie i utrzymywanie klientów, czyli szkolenie dla firmy Studio Design

Sprawny marketing sposobem na pozyskiwanie i utrzymywanie klientów, czyli szkolenie dla firmy Studio Design Daria Kawałek

Sprawny marketing narzędziem przyszłości

Obecnie rynek pracy jest bardzo zróżnicowany, jak również wymagający. Posiadanie wiedzy
z odpowiedniego zakresu to obecnie warunek konieczny do tego, aby rozpocząć karierę zawodową na danym stanowisku. Nurt ten jest widoczny szczególnie w branży marketingowej, która wymaga nieustannego śledzenia trenów oraz niezbędnego dokształcania się. Związane jest to z tym, że rozwija się ona bardzo dynamicznie. Dlatego też, firma Studio Design Daria Kawałek skorzystała ze szkoleń prowadzonych przez naszą firmę. Warto jednak dodać, że projekt został zrealizowany przy pomocy dofinansowania pozyskanego z programu Podmiotowe Systemy Finansowania z Bazy Usług Rozwojowych.

Cele szkolenia

Szkolenie obejmowało aż 11 aspektów. Pierwszy z nich dotyczył koncepcji popytowych oraz podażowych marketingu. Uczestnicy szkolenia poznali wybrane metody analizy pozycji konkurencyjnej i strategicznej przedsiębiorstwa. Dowiedzieli się również jakie są różnice pomiędzy Coachingiem, a innymi formami wspierania rozwoju pracowników.

Drugim aspektem poruszanym podczas szkolenia było projektowanie rozwiązań i kreowanie nowych pomysłów. Dzięki temu pracownicy firmy Studio Design zagłębili techniki kreatywności i kształtowania koncepcji nowych produktów. Poznali także rolę
i zadania menedżera w pracy zespołów marketingowych. Dzięki temu ich praca będzie jeszcze bardziej wydajna.

Kolejnym ważnym aspektem poruszanym podczas szkolenia były bardzo istotne w pracy osoby zajmującej się marketingiem, badania marketingowe. Pracownicy poznali rodzaje badań i ich możliwość. Uzyskali również wiedzę, w jaki sposób samodzielne prowadzić badania marketingowe w firmie.

Czwarty aspekt szkolenia dotyczył model marketingu Canva Alexandra Osterwaldera. Uczestnicy zdefiniowali 9 obszarów segmentacji klientów, kontakty i relacje. Dowiedzieli się także co to jest propozycja wartości, zasoby, czynności, partnerzy, koszty i zyski.
Z pewnością zdobyta wiedza będzie istotna podczas codziennej pracy.

Piąty aspekt to mapa empatii klienta. Pracownicy firmy Studio Design dowiedzieli się co klient widzi, słyszy i czuje. Co mówi i co robi. Co klienta boli, a co raduje. Takie poznanie pod wieloma względami, pozwoli na indywidualne podejście do każdego klienta oraz zdefiniowanie jego potrzeb. Jest to niezwykle przydatne podczas pracy w dziale marketingu i nie tylko. Zdobyta podczas szkolenia wiedza z pewnością wzbogaci wiele praktycznych działań.

Szósty aspekt szkolenia dotyczył sposobów utrzymania klientów. Uczestnicy poznali narzędzia marketingu i standardów. Nauczyli się obsługi klienta w jego długotrwałym utrzymaniu. Dowiedzieli się również w jaki sposób wysnuwać wnioski i plany na przyszłość.

Kolejny aspekt szkolenia dotyczył pojęcia zarządzania wizerunkiem firmy w branży Beauty. Na ten moduł szkolenia składały się takie zagadnienia jak: składowe wizerunku firmy, pracownik jako ambasador marki, znaczenie wizerunku firmy dla relacji biznesowych, kapitał marki a relacje sprzedażowe, identyfikacja pracownika z wartościami marki a komunikacja wizerunku firmy. Dzięki temu aspektowi pracownicy dowiedzieli się jak ważny jest pozytywny wizerunek firmy i w jaki sposób przekłada się on na późniejsze relacje biznesowe na wielu płaszczyznach.

Dzięki kolejnemu aspektowi, który został poruszony na szkoleniu uczestnicy nauczyli się powitań i wzajemnych prezentacji. Poruszono takie zagadnienia jak: zasady podawania ręki, techniki budowania zaufania współrozmówcy, przestrzeń osobista i dystans interpersonalny, różnice kulturowe w relacjach biznesowych, najważniejsze zasady biznesowego savoir-vivre. Zdobycie takich umiejętności jest niezwykle ważne zarówno we współpracy z klientem biznesowym jak i prawidłowego funkcjonowania wewnątrz firmy.

Dziewiąty aspekt szkolenia to komunikacja niewerbalna w kształtowaniu relacji bezpośrednich z pacjentem. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się co to jest komunikacja niewerbalna w kształtowaniu relacji bezpośrednich z pacjentem. Podczas tego modułu poruszono takie zagadnienia jak: pierwsze wrażenie w relacjach z klientem, najważniejsze elementy autoprezentacji, otwieranie współrozmówcy i wzmacnianie pozytywnego wizerunku w rozmowie, wykorzystanie sygnałów niewerbalnych w relacjach, zarządzanie przestrzenią w rozmowie. Pozyskana wiedza pomoże pracownikom Studio Design  utrzymywać pozytywne relacje z klientem.

Kolejny bardzo ważny aspekt to prezentacje i bezpośrednie rozmowy z klientami salonu kosmetycznego. Mówiono między innymi o: etapach prezentacji handlowej, 10 technikach wzmacniających pożądany przekaz, regułach wpływu społecznego w komunikacji bezpośredniej, technikach odpowiadania na pytania oraz wątpliwości, technikach pozytywnego odpierania zastrzeżeń , zarządzaniu sytuacją rozmowy bezpośredniej
z klientem. Wnikliwe opracowanie tych zagadnień pomoże uczestnikom zwrócić uwagę na detale, które być może wcześniej nie były tak ważne w codziennej pracy.

Podczas szkolenia mówiono także o zasadach pracy i kontaktu z klientem w różnych sytuacjach oraz za pośrednictwem różnych metod komunikacji. Temat ten opracowano wnikliwie dzieląc go na poszczególne zagadnienia, w skład których wchodziły: rodzaje trudnych sytuacji, identyfikacja problemu, jaki zgłasza klient, reakcja na sygnalizowane obiekcje, wymówki, łagodzenie napiętych sytuacji, podstawowe techniki komunikacyjne, sprzyjające doskonaleniu kontaktu z klientem, formy kontaktu z klientem w zależności od celu kontaktu, sprawy, sytuacji, planowanych działań w obrębie realizacji celów firmy.

Podczas ostatniego aspektu podsumowano warsztaty. Uczestnicy mieli szansę zadać pytanie odnośnie tego co nurtowało ich w dotychczasowej pracy.

Przebieg szkolenia

Szkolenie przebiegło w sympatycznej atmosferze, dzięki temu uczestnicy mogli znacznie lepiej się poznać. Trener Julia Kaźmierczak zastosowała zróżnicowane metody prowadzenia kursu. Dzięki temu był on różnorodny. Uczestnicy szkolenia byli aktywni, chętni do rozmowy, zadawali nurtujące ich pytania. Metody jakie zostały zastosowane podczas szkolenia to: dyskusja, gdy edukacyjne, metoda analizy przypadku.

Rezultaty szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy nauczyli się skutecznych sposób pozyskiwania i utrzymania klienta. Zarządzania wizerunkiem w branży Beauty, jak również pracy z klientem w różnych sytuacjach oraz za pośrednictwem różnych metod komunikacyjnych. Z pewnością pracownicy firmy Studio Design  wykorzystają zdobytą wiedzę w pracy zawodowej. Szkolenie przeprowadzone przez trenerkę Julię Kaźmierczak, zorganizowane pod logiem firmy ,,Warto szkolić’’, pozwoliło pracownikom firmy zdobyć nowe umiejętności oraz podwyższyć swoje kwalifikacje.

Zainteresowało Cię to szkolenie? A może chcesz, by Twój personel zdobył nieco inne kompetencje? Nasza firma pomoże Ci pozyskać dofinansowanie, a także kompleksowo zrealizuje zamierzony projekt. Skontaktuj się z nami! Zapraszamy!

Zachęcamy do kontaktu z p. Marzeną Jaworską – Doradcą Klienta Biznesowego pod numerem telefonu: +48 577 720 977 lub pod adresem e-mail: [email protected].

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej - relacja ze szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej Prospecting w firmie ogrodniczej, czyli pozyskiwanie potencjalnych klientów, jest kluczowym elementem skutecznej strategii sprzedażowej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę ogrodniczą od lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w tym sektorze, umiejętność skutecznego prospectingu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, gdzie branża ogrodnicza rozwija się w szybkim tempie, umiejętność…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest nieodłącznym elementem funkcjonowania takiej organizacji. W dzisiejszych czasach zmiany w biznesie są zwyczajnie nieuniknione. W szczególności w sektorze handlowym, który podlega ciągłym zmianom preferencji klientów, wzrostowi konkurencji oraz szybkiemu rozwojowi technologicznemu. Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest niezwykle ważne dla utrzymania konkurencyjności oraz zwiększenia efektywności biznesowej. W tym…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej, polega na podejmowaniu decyzji w oparciu o aktualne okoliczności, takie jak zmiany w otoczeniu biznesowym, wymagania klientów czy sytuacje kryzysowe. W przypadku sieci handlowych, zarządzanie sytuacyjne jest niezwykle ważne, ponieważ zmiany w otoczeniu biznesowym oraz w oczekiwaniach klientów są często nagłe i trudne do przewidzenia. Zarządzanie sytuacyjne wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na zmiany.…
dowiedz się więcej