Stare z młodym pokoleniem współpracuje z powodzeniem!  Szkolenie z zarządzania międzypokoleniowego dla hotelu Słowianin

W dniach 13-14 stycznia przeprowadziliśmy szkolenie z zarządzania międzypokoleniowego dla pracowników restauracji i hotelu Słowianin w Gnieźnie. Właścicielka Słowianina wiedziała, że potrzebuje polepszyć jakość pracy swoich pracowników, gdzie głównym wyzwaniem są problemy z komunikacją: tak wewnątrz zespołu, jak i na linii pracownik-przełożony. Aby dokładniej poznać potrzeby zespołu Słowianina,  przed szkoleniem wykonaliśmy diagnozę potrzeb szkoleniowych. 

Cele szkolenia

Na podstawie diagnozy wspólnie z właścicielką ustaliliśmy, że kluczowe  będzie polepszenie komunikacji między starszymi i młodszymi pracownikami. I stąd właśnie za cel szkolenia wzięliśmy  efektywne budowanie zespołu zróżnicowanego wiekowo, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentantów generacji „Z”. 

Przebieg szkolenia

W ramach szkolenia ćwiczyliśmy metody skutecznej komunikacji, delegowania i motywowania współpracowników pracujących w zespole wielopokoleniowym. Dwa dni szkolenia wypełnione były praktyką – uczestnicy mieli okazję poznać różnorodne narzędzia z obszaru zarządzania, ale również i rozwinąć swoje kompetencje w zakresie preferowanego przez siebie stylu zarządzania czy wykorzystania predyspozycji ról zadaniowych swoich pracowników. Podczas szkolenia uczestnicy przy wsparciu trenera wypracowali również szereg rekomendacji do wdrożenia w ramach swoich codziennych działań związanych z zarządzaniem. Wśród zmian pojawiły się przede wszystkim kwestie:

  • zwiększenia koncentracji na indywidualnym podejściu do współpracowników, szczególnie w obszarze motywowania;
  • uwzględnienie predyspozycji zadaniowych w delegowaniu obowiązków;
  • delegowanie dopasowane do kompetencji i poziomu pracownika;
  • unikanie przejmowania odpowiedzialności za zadania należące do pracowników.

W trakcie naszego szkolenia pracownicy Słowianina pierwszy raz zetknęli się z tematem zarządzania międzypokoleniowego. Byli zaskoczeni koniecznością różnicowania stylu komunikacji czy delegowania zadań w zależności od wieku i stażu pracy współpracownika. Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie i aktywnie brali udział w ćwiczeniach szkoleniowych. 

Rezultaty szkolenia

W ocenie uczestników szkolenie z zarządzania międzypokoleniowego będzie bardzo przydatne w codziennych działaniach zespołu. Za szczególnie przydatne pracownicy Słowianina uznali zespołowo wypracowane w czasie szkolenia wnioski. Pracownikom hotelu i restauracji Słowianin w Gnieźnie serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu, a wszystkich Was zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dofinansowanych (nawet do 100% wartości usługi) tutaj

 

Trenerzy „Warto Szkolić”

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Czym jest zarządzanie zmianą? Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej to proces, który polega na planowaniu, monitorowaniu i ocenie zmian w przedsiębiorstwie.  Zarządzanie zmianą jest kluczowe dla prowadzenia firmy. Przedsiębiorstwo, które chce być konkurencyjne, musi dostosowywać się do zmieniających się standardów, potrzeb klientów, czy technologii. Zmiany są szczególnie ważne w firmach produkcyjnych. To właśnie w tej branży najczęściej dochodzi…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej jest procesem, który opiera się na czterech podstawach: planowania, kontrolowania, motywowania i organizowania działań, które są związane z pracownikami firmy. Jego celem jest zapewnienie efektywnego wykorzystywania potencjału pracowników firmy. Zarządzanie obejmuje wiele złożonych zadań do których należą przede wszystkim: rekrutacja i selekcja pracowników szkolenie i rozwój motywowanie…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing i sprzedaż internetowa w branży sportowej - relacja ze szkolenia

Marketing i sprzedaż internetowa w branży sportowej – relacja ze szkolenia Marketing i sprzedaż internetowa w branży sportowej, odgrywają kluczową rolę w osiąganiu sukcesu biznesowego. W dzisiejszych czasach klienci poszukują usług i produktów w internecie. Wymusza to więc na przedsiębiorstwach, obowiązek obecności w sieci. Nie wystarczy tylko podstawowa wiedza o Internecie, by móc w nim sprzedawać swoje produkty. Konkurencja w sieci jest bardzo duża, dlatego wyjście z jej…
dowiedz się więcej