Stres i wypalenie zawodowe – jak pomóc swoim pracownikom? Szkolenie dla Bama Logistic

Dziewiętnastego maja przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym dla firmy logistyczno-spedycyjnej Bama Logistic. W spotkaniu wzięło udział dwunastu pracowników.

BAMA Logistic to przedsiębiorstwo spedycyjne świadczące usługi transportowe w kraju i za granicą. Wyróżnikiem firmy jest dbałość o cały łańcuch dostaw: od załadunku i przewozu, poprzez rozładunek, udostępnianie magazynów. A także pomoc w dopełnieniu formalności koniecznych do transportu towaru w Polsce i za granicą.

Cele szkolenia

Firma zdecydowała się na skorzystanie z naszego szkolenia, aby wzmocnić wśród pracowników umiejętności radzenia sobie ze stresem. A także rozwinąć w nich odporność na wypalenie zawodowe. Głównym celem szkolenia było więc zapoznanie uczestników z narzędziami do zapobiegania i zmniejszania stresu w życiu osobistym i zawodowym. A także odkrycie z pomocą trenera metod radzenia sobie ze stresem najlepiej dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb, charakteru oraz stylu pracy.

Pracownicy przedsiębiorstw logistycznych narażeni są na wyjątkowo wysoki poziom stresu: konieczność podejmowania błyskawicznych decyzji, szybkiej komunikacji, prowadzenie negocjacji cenowych, czy przekazywanie klientom informacji o opóźnieniach w dostawach; to wszystko zadania niewątpliwie wymagające dużej odporności na stres. Sytuacji nie poprawia praca na zmiany, również w nocy. Dlatego w przedsiębiorstwach logistycznych i spedycyjnych ważnym elementem polityki pracowniczej są regularne szkolenia, pomagając zatrudnionym opanować stres. A w konsekwencji chroniąc firmę przed koniecznością częstego szukania nowych pracowników.

Przebieg szkolenia

Podczas szkolenia stosowano mini wykład oraz pracowano metodami aktywnymi, na które składały się: ćwiczenia zespołowe i indywidualne, dyskusje kierowane, wymiana doświadczeń, ankiety i kwestionariusze. Duży nacisk położono na trening praktycznych umiejętności relaksacyjnych, wspomagających odprężenie, regenerację i redukcję stresu, naukę wizualizacji i krótkich metod praktycznych obniżających napięcie, a więc m.in.:

  • naukę świadomego oddychania,
  • oddechu przeponowego,
  • relaksacji Jacobsona,
  • elementów asan jogi.

[table id=3 /]

Rezultaty szkolenia

Szkolenie dostarczyło uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz wypalenia zawodowego. Uczestnicy nabyli i rozwinęli:

  • praktyczne umiejętności redukowania stresu,
  • radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych,
  • uświadomili sobie znaczenie własnych emocji,
  • opanowali techniki ułatwiające kontrolowanie stresu, oraz metody pozwalające na długofalowe radzenie sobie ze stresem.

Dziękujemy pracownikom firmy Bama Logistic za czynny udział w szkoleniu. Życzymy pracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy. Mamy nadzieję, że przekazane podczas szkolenia metody walki ze stresem przyniosą trwałe, pozytywne zmiany w jakości codziennej pracy.

 

Trenerzy „Warto Szkolić”

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej