Szkolenia dla pracowników z branży automatyki przemysłowej!

W pierwszej połowie roku 2021 nasza firma „Warto szkolić” nawiązała współpracę z przedsiębiorstwem RAION AUTOMATYKA. Nasza trenerka z kilkunastoletnim doświadczeniem, Patrycja Maślankiewicz, przygotowała diagnozę potrzeb firmy, a następnie na jej podstawie przeprowadziła dwa szkolenia dedykowane dla pracowników z branży automatyki przemysłowej, które miały na celu rozwój ich kompetencji miękkich.

Dlaczego szkolenia z zakresu kompetencji miękkich są istotne w każdej branży?

Praca naszych klientów oprócz konkretnych umiejętności twardych z zakresu robotyki i informatyki wymaga również kompetencji miękkich. pozwalających na pracę nad różnymi projektami jednocześnie, odpowiednie delegowanie zadań czy poszukiwanie jeszcze bardziej kreatywnych rozwiązań. Nowoczesne rozwiązania informatyczne, by zachwycać swoją innowacyjnością, muszą być stworzone przez ludzi ze świeżym spojrzeniem, świadomych swojej roli w zespole.

Dlatego tak istotne było przeprowadzenie szkoleń, które pokazały uczestnikom jak inspirować siebie i współpracowników do działania.

Przebieg szkolenia pracowników z branży automatyki przemysłowej w firmie RAION AUTOMATYKA

Szkolenia miały formę wykładowo-warsztatową. Uczestnicy poznawali konkretne studia case studies, przedstawiające firmy, które miały przed sobą podobne wyzwania do realizacji. Podczas pierwszego ze szkoleń właśnie dzięki case study, osoby na szkoleniu poznały efektywne metody takiego delegowania zadań pracownikom, by te były zgodne z indywidualnymi zdolnościami i predyspozycjami konkretnego podwładnego. Drugie spotkanie rozwijało tę kwestię głębiej, ponieważ prowadząca wskazała na narzędzia i sposoby oceny potencjału pracownika, co w dalszej perspektywie może przełożyć się na bardziej wydajną pracę całego przedsiębiorstwa.

Kolejne spotkanie dało odpowiedź na pytania: Jak inspirować pracownika konkretnym komunikatem werbalnym do podjęcia przez niego aktywności? Jak oceniać potencjał pracowników? Jak być skutecznym managerem? Szkolenie było także okazją do tego, by pomóc określić czynniki wpływające na zaangażowanie oraz konsekwentne działanie pracowników.

Uczestnicy – na każdym ze szkoleń – mieli możliwość prowadzenia dyskusji. Na tematy takie jak:

  • jak zarządzać czasem pracowników,
  • sposób oceniania czasu na wykonanie określonego zadania,
  • jak w prawidłowy sposób delegować zadania,
  • sposoby skutecznej komunikacji.

Tu istotnymi elementami było m.in. zwrócenie uwagi na złożoność i poziom trudności, jak również realizowanie innych dodatkowych projektów jednocześnie przez pracownika.

Szkolenia były także szansą przećwiczenia w warunkach szkoleniowych scenek symulacyjnych, podczas których mogli przetestować sposób komunikowania się z pracownikiem. Interesującym zadaniem była np. symulacja rozmowy z podwładnym, któremu przekazywano informację zwrotną dotyczącą efektów jego pracy.

Szkolenia prowadziła trenerka, która od lat wspiera przedsiębiorców w realizacji swoich celów biznesowych i inspiruje do dalszych działań.

Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa – na czym polega?

Aby móc określić potrzeby klienta niezbędne było uprzednie przeprowadzenie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa jest narzędziem służącym do analizy obecnej sytuacji przedsiębiorstwa. Diagnoza obejmuje wskazanie możliwości jego rozwoju oraz  metod i sposobów na realizowanie celów firmy w perspektywie 24 miesięcy.  Nasi eksperci przygotowują diagnozę potrzeb w formie przejrzystego raportu. Warto dodać, że diagnoza jest wymagana w programie „Akademia Managera MŚP 2”, z którego skorzystał nasz klient.

„Warto szkolić” wykonało wiele tego typu analiz na rzecz MŚP, wspierając podmioty, które powierzyły jej swoje interesy w nieustannym rozwoju. Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa jest przeprowadzana na podstawie informacji zdobytych podczas konsultacji z firmą.

Na zlecenie przedsiębiorstw nasi eksperci nieustannie podejmują się kolejnych takich badań. W trakcie prac korzystają ze swojego doświadczenia w tym obszarze, zdobytego m.in. przy realizacji takich projektów jak ten dla RAION AUTOMATYKA.

Szkolenia przeprowadzone dla RAION AUTOMATYKA mają na celu przekazanie managerom i liderom narzędzi, które zachęcą pracowników do podejmowania ponadprzeciętnej aktywności. Szkolenia mają również pomóc managerom w procesie delegowania zadań, by przyspieszyć procesy zachodzące w firmie.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej - relacja ze szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej Prospecting w firmie ogrodniczej, czyli pozyskiwanie potencjalnych klientów, jest kluczowym elementem skutecznej strategii sprzedażowej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę ogrodniczą od lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w tym sektorze, umiejętność skutecznego prospectingu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, gdzie branża ogrodnicza rozwija się w szybkim tempie, umiejętność…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest nieodłącznym elementem funkcjonowania takiej organizacji. W dzisiejszych czasach zmiany w biznesie są zwyczajnie nieuniknione. W szczególności w sektorze handlowym, który podlega ciągłym zmianom preferencji klientów, wzrostowi konkurencji oraz szybkiemu rozwojowi technologicznemu. Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest niezwykle ważne dla utrzymania konkurencyjności oraz zwiększenia efektywności biznesowej. W tym…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej, polega na podejmowaniu decyzji w oparciu o aktualne okoliczności, takie jak zmiany w otoczeniu biznesowym, wymagania klientów czy sytuacje kryzysowe. W przypadku sieci handlowych, zarządzanie sytuacyjne jest niezwykle ważne, ponieważ zmiany w otoczeniu biznesowym oraz w oczekiwaniach klientów są często nagłe i trudne do przewidzenia. Zarządzanie sytuacyjne wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na zmiany.…
dowiedz się więcej