Szkolenia dla pracowników z branży automatyki przemysłowej!

W pierwszej połowie roku 2021 nasza firma „Warto szkolić” nawiązała współpracę z przedsiębiorstwem RAION AUTOMATYKA. Nasza trenerka z kilkunastoletnim doświadczeniem, Patrycja Maślankiewicz, przygotowała diagnozę potrzeb firmy, a następnie na jej podstawie przeprowadziła dwa szkolenia dedykowane dla pracowników z branży automatyki przemysłowej, które miały na celu rozwój ich kompetencji miękkich.

Dlaczego szkolenia z zakresu kompetencji miękkich są istotne w każdej branży?

Praca naszych klientów oprócz konkretnych umiejętności twardych z zakresu robotyki i informatyki wymaga również kompetencji miękkich. pozwalających na pracę nad różnymi projektami jednocześnie, odpowiednie delegowanie zadań czy poszukiwanie jeszcze bardziej kreatywnych rozwiązań. Nowoczesne rozwiązania informatyczne, by zachwycać swoją innowacyjnością, muszą być stworzone przez ludzi ze świeżym spojrzeniem, świadomych swojej roli w zespole.

Dlatego tak istotne było przeprowadzenie szkoleń, które pokazały uczestnikom jak inspirować siebie i współpracowników do działania.

Przebieg szkolenia pracowników z branży automatyki przemysłowej w firmie RAION AUTOMATYKA

Szkolenia miały formę wykładowo-warsztatową. Uczestnicy poznawali konkretne studia case studies, przedstawiające firmy, które miały przed sobą podobne wyzwania do realizacji. Podczas pierwszego ze szkoleń właśnie dzięki case study, osoby na szkoleniu poznały efektywne metody takiego delegowania zadań pracownikom, by te były zgodne z indywidualnymi zdolnościami i predyspozycjami konkretnego podwładnego. Drugie spotkanie rozwijało tę kwestię głębiej, ponieważ prowadząca wskazała na narzędzia i sposoby oceny potencjału pracownika, co w dalszej perspektywie może przełożyć się na bardziej wydajną pracę całego przedsiębiorstwa.

Kolejne spotkanie dało odpowiedź na pytania: Jak inspirować pracownika konkretnym komunikatem werbalnym do podjęcia przez niego aktywności? Jak oceniać potencjał pracowników? Jak być skutecznym managerem? Szkolenie było także okazją do tego, by pomóc określić czynniki wpływające na zaangażowanie oraz konsekwentne działanie pracowników.

Uczestnicy – na każdym ze szkoleń – mieli możliwość prowadzenia dyskusji. Na tematy takie jak:

  • jak zarządzać czasem pracowników,
  • sposób oceniania czasu na wykonanie określonego zadania,
  • jak w prawidłowy sposób delegować zadania,
  • sposoby skutecznej komunikacji.

Tu istotnymi elementami było m.in. zwrócenie uwagi na złożoność i poziom trudności, jak również realizowanie innych dodatkowych projektów jednocześnie przez pracownika.

Szkolenia były także szansą przećwiczenia w warunkach szkoleniowych scenek symulacyjnych, podczas których mogli przetestować sposób komunikowania się z pracownikiem. Interesującym zadaniem była np. symulacja rozmowy z podwładnym, któremu przekazywano informację zwrotną dotyczącą efektów jego pracy.

Szkolenia prowadziła trenerka, która od lat wspiera przedsiębiorców w realizacji swoich celów biznesowych i inspiruje do dalszych działań.

Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa – na czym polega?

Aby móc określić potrzeby klienta niezbędne było uprzednie przeprowadzenie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa jest narzędziem służącym do analizy obecnej sytuacji przedsiębiorstwa. Diagnoza obejmuje wskazanie możliwości jego rozwoju oraz  metod i sposobów na realizowanie celów firmy w perspektywie 24 miesięcy.  Nasi eksperci przygotowują diagnozę potrzeb w formie przejrzystego raportu. Warto dodać, że diagnoza jest wymagana w programie „Akademia Managera MŚP 2”, z którego skorzystał nasz klient.

„Warto szkolić” wykonało wiele tego typu analiz na rzecz MŚP, wspierając podmioty, które powierzyły jej swoje interesy w nieustannym rozwoju. Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa jest przeprowadzana na podstawie informacji zdobytych podczas konsultacji z firmą.

Na zlecenie przedsiębiorstw nasi eksperci nieustannie podejmują się kolejnych takich badań. W trakcie prac korzystają ze swojego doświadczenia w tym obszarze, zdobytego m.in. przy realizacji takich projektów jak ten dla RAION AUTOMATYKA.

Szkolenia przeprowadzone dla RAION AUTOMATYKA mają na celu przekazanie managerom i liderom narzędzi, które zachęcą pracowników do podejmowania ponadprzeciętnej aktywności. Szkolenia mają również pomóc managerom w procesie delegowania zadań, by przyspieszyć procesy zachodzące w firmie.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej