Szkolenia dla spedytorów – dlaczego warto w nich uczestniczyć?

Spedycja, jak wiadomo, jest jedną z najbardziej skomplikowanych usług w branży transportowej. Wszak spedytor jest osobą/firmą odpowiedzialną za koordynację całego procesu transportowego. Przedsiębiorstwo spedycyjne nie musi być bezpośrednim wykonawcą usługi, jednak to ono jest odpowiedzialne za cały proces, włącznie z wystawieniem odpowiednich dokumentów. Dlatego też szczególnie w tym sektorze ważne jest ponoszenie kompetencji.

Czego można dowiedzieć się z naszych szkoleń dla spedytorów?

Jednym z poruszanych tematów jest Konwencja CMR (z francuskiego Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route). Jest to konwencja, która obowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa, świadczące usługę transportu drogowego. Dowiecie się, jakie konkretnie obowiązki ma spedytor w świetle tej konwencji. A także jak wpływa ona na umowę zawieraną między spedytorem a klientem.

Wiadomo, że podstawą konwencji jest list przewozowy CMR (sporządzany w języku kraju, w którym zawierana jest umowa przewozu, i zazwyczaj jest wykonywany w trzech kopiach). List przewozowy obejmuje wiele kluczowych informacji dot. konkretnego przewozu. Zawiera między innymi:

  • dane przewoźnika,
  • nadawcy,
  • odbioru, etc.

czyli wszystko to, za co odpowiada firma spedycyjna. Powiemy Wam też, jakie konsekwencje może ponieść spedytor za nieprawidłowe wykonanie umowy. A także co ważniejsze, jak postępować, aby wywiązać się z odpowiedzialności determinowanej przez umowę.

Przewozy kabotażowe

Termin przewozu kabotażowego tyczy się wykonania usługi transportu osób czy towarów drogą morską, powietrzną oraz lądową, ale w innym kraju niż jest zarejestrowana siedziba przedsiębiorstwa. Mówiąc prościej, z kabotażem mamy do czynienia, gdy przykładowo polski spedytor z siedzibą np. w Katowicach podejmuje się transportu drogowego z Cannes do Berlina.

Z naszego szkolenia dowiecie się jakie są zasady wykonywania przewozów kabotażowych na terenie UE, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1072/2009. Poruszymy także tematykę tego typu przewozów realizowanych poza granicami Unii Europejskiej. Jak wcześniej pisaliśmy, odpowiedzialność spedytora jest bardzo szeroka, dlatego też warto zaznajomić się z regulacjami prawnymi, aby nie ponieść konsekwencji finansowych, wynikających z niezastosowania się do przepisów. Zdajemy sobie sprawę, że temat ten może nie dla każdego jest przystępny, dlatego też zadbaliśmy o to, aby nasi trenerzy przedłożyli go w sposób prosty acz bardzo merytoryczny.

Odpowiedzialność podmiotów zlecających przewozy pojazdem nienormatywnym

Wg art. 4 pkt 25 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.) pojazd nienormatywny to taki, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi albo którego wymiary i masa wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym, z wyłączeniem autobusów w zakresie nacisków osi.

Mówiąc prościej – są to pojazdy, które, jak sama nazwa wskazuje odbiegają od wszelakich norm.
Aby móc realizować przejazdy z użyciem tego rodzaju pojazdów wymagane jest odpowiednie zezwolenie. Zezwolenia mogą być wydawane w siedmiu różnych kategoriach.

Brzmi dość skomplikowanie? Podczas naszego szkolenia omówimy szerzej zarówno definicję pojazdu nienormatywnego jak i zezwolenia oraz zakres odpowiedzialności spedytora w kontekście przewozów nienormatywnych. Co grozi za realizowanie tego rodzaju transportu bez odpowiedniego zezwolenia. A także jaką odpowiedzialnością cywilną jest obarczony spedytor w stosunku do przewoźnika. Omówimy także przykładowe zapisy w umowach.

Jak zapamiętać taką dawkę wiedzy?

Po zrealizowaniu planu szkolenia, następuje podsumowanie – czyli zebranie najważniejszych poruszanych tematów. Macie wątpliwości? Można pytać 🙂 Jak wiadomo, nasze szkolenia nie są tylko wykładami. Macie również możliwość zadać pytania, wyrazić wątpliwości czy także poprosić o doprecyzowanie bądź ponowne wytłumaczenie każdego tematu.

Zapraszamy wszystkich spedytorów oraz pracowników i przedsiębiorców z branży do uczestnictwa. Pamiętajcie, że jeżeli macie wątpliwości co do braków kompetencyjnych Waszych pracowników, możecie się z nami skontaktować. Z chęcią pomożemy w określeniu obszarów do rozwoju w waszej firmie. Nasz doradca pomoże Wam określić kompetencje, które wymagają podniesienia. Zapraszamy.

Przeczytaj również:

Szkolenia, Wiedza i rozwój

Jak zarządzać zmianami na rynku pracy?

Jak zarządzać zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy? Współcześni przedsiębiorcy zmagają się z różnymi wyzwaniami. Utrzymanie wysokiej pozycji w branży oraz stały rozwój wymagają elastycznego podejścia. Konieczne jest bowiem wdrażanie nowych rozwiązań i dostosowanie się do tego, co dzieje się na rynku pracy. Często od tego, jak firma radzi sobie z nowymi sytuacjami, zależy, czy jest w stanie się utrzymać. Dowiedz się zatem, na czym polega skuteczne zarządzanie zmianą…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej - relacja ze szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej Prospecting w firmie ogrodniczej, czyli pozyskiwanie potencjalnych klientów, jest kluczowym elementem skutecznej strategii sprzedażowej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę ogrodniczą od lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w tym sektorze, umiejętność skutecznego prospectingu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, gdzie branża ogrodnicza rozwija się w szybkim tempie, umiejętność…
dowiedz się więcej
Szkolenia, Wiedza i rozwój

Zarządzanie potencjałem firmy i pracowników. Jak robić to skutecznie?

Zarządzanie potencjałem firmy i pracowników. Jak robić to skutecznie? Każdy biznes to pewien rodzaj relacji. Zależności między pracodawcą a pracownikami mają olbrzymi wpływ na to, jak funkcjonuje cała organizacja. Dlatego też stworzenie zgranego zespołu to element, do którego dąży większość osób zarządzających tzw. zasobami ludzkimi. Świadomość potencjału zatrudnionych pozwala też skutecznie reagować w trudnych sytuacjach i znajdować satysfakcjonujące rozwiązania. Dowiedz się,…
dowiedz się więcej