Szkolenia sprzedażowe dla sieci sklepów Delikatesy Centrum

Chwalimy się, bo projekt był prawdziwym wyzwaniem. Ile dni szkoleniowych? 45! Ilu przeszkolonych pracowników? 430 Od sierpnia 2018 do stycznia 2019 wprowadzaliśmy sprzedażową rewolucję w sieci sklepów Delikatesy Centrum.

W okresie sześciu miesięcy, od sierpnia 2018 do stycznia 2019 zrealizowaliśmy kompleksowy projekt szkoleniowy dla sieci sklepów Delikatesy Centrum. W warsztatach skutecznej sprzedaży wzięło udział 430 pracowników sklepów Delikatesy Centrum z województw: śląskie, opolskie, lubelskie, wielkopolskie, podkarpackie. Warsztaty zrealizowane zostały w 360 godzin zegarowych (45 dni szkoleniowych). Pośród przeszkolonych pracowników znajdowali się: pracownicy obsługi lady, kierownicy lady, pracownicy obsługi sklepu, kierownicy sklepu, dyrektorzy Regionalni oraz trenerzy EKO.

Cele szkolenia

Kompleksowo zrealizowane szkolenie sprzedażowo-merchandisingowe miało na celu zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • właściwego przyjęcia towaru,
  • prawidłowego składania zamówień,
  • ekspozycji towarów (logika ekspozycji),
  • przechowywania towarów,
  • higieny sprzedaży,
  • powstawania i minimalizowania strat.
  • ustalania priorytetów, planowania oraz organizacji, świadomości pracy w zespole.

Przebieg szkolenia

 Szkolenie było realizowane w ramach ośmiogodzinnych cyklów pracy  i obejmowało usystematyzowane zagadnienia i cele według poniższego programu:

Omawiane zagadnienia Cele Metody
Wstęp Przywitanie i zapoznanie uczestników z istotą i waga szkolenia dla firmy. Zapoznanie uczestników z celem spotkania oraz wzajemne poznanie POZNAJMY SIĘ Prowadzący określa: Cel spotkania, temat spotkania, organizacja szkolenia. Przedstawianie się uczestników i trenera.

Podkreślenie, jak ważną rolę odgrywa dział tradycyjny.

Przyjęcie Towaru + elementy zamówienia Towaru Przypomnienie i zapoznanie uczestników z metodami prawidłowych przyjęcia towar z elementami złego zamówienia Zastosowanie omawianych metod w praktyce. Uczestnicy  sprawdzają towar i weryfikują czy nadaje się do wyłożenia do lady. Omówione zostaną elementy na które trzeba zwrócić uwagę oraz najczęściej występujące błędy podczas przyjęcia towaru
Wprowadzenie: jakie znaczenie ma prawidłowa ekspozycja towarów Uświadomienie, jak ważną rolę odgrywa umiejętne rozmieszczenie towarów w ladzie sprzedażowej Przybliżenie podstawowych reguł stosowanych przy ekspozycji towarów w ladzie tradycyjnej.
Ułożenie lady mięsa i drobiu Zapoznanie uczestników z efektownym wyłożeniem mięsa i drobiu. Każdy z uczestników szkolenia   ma możliwość ułożenia mięsa i drobiu zgodnie z omawianymi zasadami.
Ułożenie lady wędlin Zapoznanie uczestników z zasadami ekspozycji wędlin Zastosowanie omawianych metod w praktyce z uwzględnieniem bloków  towarowych, rotacji, sezonowości oraz zasad sanitarno – higienicznych
Ułożenie lady sera Zapoznanie uczestników z zasadami ekspozycji sera w ladzie chłodniczej Zastosowanie omawianych metod w praktyce z uwzględnieniem dostępnej gamy towarowej, promocji
Ułożenie lady ryb i garmażerki Zapoznanie uczestników z zasadami ekspozycji ryb świeżych, wędzonych oraz produktów garmażeryjnych w ladzie chłodniczej Zastosowanie omawianych metod w praktyce z uwzględnieniem  sezonowości oraz zasad sanitarno – higienicznych
Podstawowe zasady higieny pracy Przypomnienie zasad przestrzegania higieny osobistej,  higieny i czystości miejsca pracy, zasad higieniczni-sanitarnych przy sprzedaży produktów spożywczych w celu wyeliminowania możliwości zakażenia produktu lub jego zabrudzenia. Prezentacja na żywo i dyskusja.

Zastosowanie omawianych metod w praktyce

Metody pakowania produktów spożywczych

Przypomnienie sposobów pakowania i etykietowania produktów spożywczych Zastosowanie omawianych metod w praktyce
Aktywna sprzedaż Przekazanie podstawowych zasad i korzyści aktywnej sprzedaży Dyskusja z uczestnikami na temat praktyk stosowanych w aktywnej sprzedaży. Omówienie korzyści płynących z zastosowania aktywnej sprzedaży
Zamówienia Przypomnienie i zapoznanie uczestników z metodami prawidłowych zamówień oraz sezonowości Zastosowanie omawianych metod w praktyce.
Podstawowe zasady właściwego przechowywania mięsa i drobiu, wędlin, ryb, produktów garmażeryjnych Zdobycie wiedzy na temat przechowywania towarów zgodnie z wymogami sanitarno – higienicznymi Zastosowanie omawianych metod w praktyce.

Po zakończonych pracach przy ladzie towary zostaną zabezpieczone w magazynie. Lada, urządzenia, podłogi zostaną posprzątane i umyte.

Radzenie sobie ze stratami Zdobycie wiedzy na temat sposobu skutecznych sposobów radzenie sobie ze stratami. Prezentacja na żywo i dyskusja. Przedstawienie pomysłów na radzenie sobie ze stratami.
Podsumowanie szkolenie + zadanie wdrożeniowe Refleksje uczestników na temat szkolenia, zdobytych informacji i utrwalenie wiadomości i postaw. Zaplanowanie działań po szkoleniu przez uczestników. Podsumowanie szkolenia i refleksje przez uczestników. Podsumowanie trenera.

Na koniec poprosiliśmy uczestników o ocenę szkolenia w skali punktowej oraz słowny komentarz:

Rezultaty szkolenia

Uczestnicy szkolenia nauczyli się, jak wpływać na potrzeby klienta wykorzystując ułożenie towarów, komplementarność, zachowania indywidualne i grupowe. Zrozumieli, jak wpływają na powstawanie strat na dziale i nauczyli się jak tego unikać. Poznali podstawowe przepisy sanitarno-epidemiologiczne, które mają wpływ na jakość sprzedawanych produktów.  Przede wszystkim zrozumieli, że wyniki działu zależą od właściwej organizacji pracy i współpracy między nimi.

Jak podsumować czterdzieści pięć dni szkoleniowych, 360 godzin spędzonych na wspólnej pracy? Ciężko, ale jedno na pewno możemy powiedzieć: drodzy uczestnicy szkoleń, dziękujemy za zaangażowanie i wspaniałą atmosferę – wspaniale było z Wami pracować!

Trenerzy “Warto Szkolić”

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Zarządzanie relacjami z dostawcami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie relacjami z dostawcami w firmie produkcyjnej jest kluczowym elementem, który może znacząco wpłynąć na efektywność operacyjną, jakość produktów oraz ogólną konkurencyjność na rynku. Efektywne zarządzanie relacjami z dostawcami wymaga nie tylko starannego wyboru partnerów, ale także ciągłego monitorowania ich wydajności, oceny jakości dostarczanych materiałów i usług. A także budowania długoterminowych, opartych na zaufaniu relacji. Dobre zarządzanie relacjami z dostawcami może prowadzić do lepszej…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Wykorzystanie AI w hotelarstwie – relacja ze szkolenia

Szkolenia stanowią kluczowy element rozwoju pracowników oraz całych organizacji. Pozwalają nie tylko na zdobywanie nowych umiejętności, ale także na dostosowanie się do szybko zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych. W szczególności szkolenia dotyczące nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), nabierają szczególnego znaczenia w kontekście ciągłej digitalizacji różnych branż. W branży hotelarskiej, która coraz śmielej korzysta z rozwiązań opartych na AI, takie szkolenia są kluczowe…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Promocja i właściwe zarządzanie towarem w sklepie

W dynamicznie zmieniającym się świecie handlu detalicznego, nadążanie za najnowszymi trendami i technikami zarządzania towarem oraz promocji produktów jest niezbędne dla utrzymania konkurencyjności. Właściciele sklepów i menedżerowie sieci handlowych muszą stale doskonalić swoje umiejętności, aby efektywnie przyciągać klientów i budować ich lojalność. Z tego powodu, na prośbę jednej z czołowych sieci handlowych, zorganizowaliśmy szkolenie, które prowadziła nasza ekspertka Anna Królak,…
dowiedz się więcej

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.