Akademia Menedżera - szkolenie dla firmy z branży logistycznej!

Akademia Menedżera – szkolenie dla firmy z branży logistycznej QLS Sp. z o.o.

Firma QLS, czyli Quality Logistics Service jest przedsiębiorstwem działającym w branży logistycznej i spedycyjnej. W lipcu 2021 odbył się szereg szkoleń w ramach programu Akademia Menedżera, który poprzedzony został dokładną diagnozą potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. W jaki sposób wyglądało szkolenie i jaką wiedzę zdobyli pracownicy QLS? Zapraszamy do lektury!

Diagnoza potrzeb rozwojowych firmy logistycznej, czyli preludium szkolenia

Dobre i wartościowe szkolenie musi być poprzedzone dokładną diagnozą potrzeb przedsiębiorstwa. Jest to konieczne, aby szkolenie oraz ćwiczenia były dokładnie dostosowane do pracowników danej firmy. W Warto Szkolić doskonale wiemy, jak ważnym i kluczowym elementem jest właściwa diagnoza. Diagnoza daje informacje na temat obecnej sytuacji w przedsiębiorstwie. Warto podkreślić, że badanie zostało przeprowadzone w ciągu trzech dni (5-7 marca 2021).

Diagnoza potrzeb rozwojowych firmy QLS składała się z trzech punktów: analizy strategicznej, sformułowania strategii przedsiębiorstwa oraz planu rozwoju kadry kierowniczej. Głównym celem diagnozy potrzeb rozwojowych, było zwiększenie świadomości luk kompetencyjnych przedsiębiorstwa i pracowników oraz przygotowanie kompleksowej strategii i planu działań rozwojowych. Szczegółową diagnozę potrzeb przedsiębiorstwa przeprowadził Marcin Grzelak, czyli prezes Warto Szkolić.

Orientacja strategiczna: kształtowanie wizerunku – pierwsze szkolenie

Pierwsze szkolenie poprowadzone przez Patrycję Maślankiewicz rozpoczęło się od wykładu na temat podstaw marketingu i zasad kształtowania relacji z otoczeniem. W ciągu całego dnia szkoleniowego, przedstawiono wykłady takie jak:

  • Kreowanie wizerunku i budowanie pozytywnego obrazu organizacji,
  • Zasady tworzenia strategii,
  • Nowoczesne kanały komunikacji,
  • Zasady tworzenia komunikatów prasowych i marketingowych,
  • Określanie grup docelowych formułowanych komunikatów,
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CRS),
  • Znaczenie zaangażowania społecznego a budowanie wizerunku firmy,
  • Przestrzeganie zasad etyki w biznesie,
  • Planowanie i realizowanie wizji marki przedsiębiorstwa wspólnie z pracownikami.

Szkolenie orientacja strategiczna: kształtowanie wizerunku zakończone zostało testem wiedzy z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, kształtowania wizerunku pracodawcy oraz postaw marketingu i kształtowania relacji z otoczeniem.

Głównym założeniem tego szkolenia było przedstawienie najważniejszych zasad kreowania wizerunku własnego przedsiębiorstwa. Duża wagę postawiono także na kształtowanie relacji z otoczeniem (PR). Pracownicy dowiedzieli się, w jaki sposób prowadzić analizy zachowań konsumenckich i dostosowywać do nich właściwe techniki marketingowe. Szkolenie trwało jeden dzień i odbyło się 19 lipca 2021.

Szkolenie drugie, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem: zarządzanie zmianą w branży logistycznej

Zmiana jest jednym z najistotniejszych procesów dotyczących przedsiębiorstwa, ponieważ potrafi zrewolucjonizować sposób zarządzania firmą oraz zwiększyć jej dochody. Warto jednak podkreślić, że sam proces zmiany wymaga odpowiedniego sposobu zarządzania i właśnie tego dotyczyło drugie szkolenie przeprowadzone przez Patrycję Maślankiewicz dnia 20 lipca 2021.

Szkolenie rozpoczęło się od wykładu na temat zasad i narzędzi zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie. Następna odbyła się burza mózgów odnośnie głównych przyczyn niepowodzeń w zarządzaniu zmianą. Po krótkiej przerwie odbył się kolejny wykład, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się jak bez oporów inicjować zmiany i zostać liderem ich wprowadzania. Podczas kolejnych wykładów tego dnia, implementowano wiedzę z zakresu komunikowania procesu zmian w przedsiębiorstwie, a także omawiano kierunek i skutki planowanych zmian.

Co więcej, na koniec dnia szkoleniowego, pracownicy uczestniczyli w ćwiczeniach, które symulowały proces wdrożenia i komunikacji zmian w przedsiębiorstwie, w tym przekazywaniu konkretnych informacji pracownikom.

Zarządzanie relacjami z klientami, czyli szkolenie numer trzy

Dobre relacje z klientem są niezwykle istotne, ponieważ pozwalają zachęcają do regularnego i cyklicznego korzystania z usług danego przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że właściwe podejście do klienta jest niczym dobra inwestycja – zwraca się długofalowo.

Trzecie szkolenie dla pracowników firmy QLS dotyczyło zarządzania relacji z klientami i poprowadzone zostało przez Patrycję Maślankiewicz. Szkolenie trwało jeden dzień, w godzinach od 8:00 do 16:00 i odbyło się 21 lipca.

Najważniejszym założeniem szkolenia było uświadomienie pracownikom ryzyka związanego z powstawaniem dodatkowych kosztów, które wynikają z niezadowolenia klientów. Właściwe podejście do klienta, rozróżnianie najważniejszych zachowań konsumentów i prawidłowe określenie potrzeb i oczekiwań konkretnych grup klientów, to kwintesencja wiedzy, którą uczestnicy wynieśli z tego szkolenia. Na zakończenie dnia szkoleniowego przeprowadzono test wiedzy, który utrwalił wszystkie informacje.

Skuteczność menadżerska: rozwiązywanie konfliktów

Konflikty i nieporozumienia są w zespole czymś całkowicie normalnym i naturalnym. Warto jednak podkreślić, że kadra menedżerska powinna wiedzieć, w jaki sposób skutecznie rozwiązywać takie konflikty, a w najlepszym wypadku całkowicie im zapobiegać.

Szkolenie z zakresu rozwiązywania konfliktów odbyło się 22 lipca 2021 i podzielone zostało na część teoretyczną (wykłady) i praktyczną (ćwiczenia). Uczestnicy dowiedzieli się, czym różni się konflikt destrukcyjny od tego konstruktywnego, a także poznali sposoby reakcji na konflikt. Przedstawiono również ocenę korzyści i niebezpieczeństw ingerencji menedżera w sytuację konfliktową pomiędzy pracownikami.

Ważnym etapem tego szkolenia było uświadomienie uczestnikom, jak istotne jest właściwe identyfikowanie przyczyn konfliktu. Zostało również zaznaczone jak ważne jest oddzielać emocje od obiektywnej oceny sytuacji. Uczestnicy przerabiali w formie ćwiczeń różne sytuacje konfliktowe i starali się rozwiązać je w najlepszy możliwy sposób. Dzień szkoleniowy zakończony został przez test utrwalający wiedzę z zakresu rozwiązywania konfliktów.

Przywództwo: inspirowanie i budowanie zaangażowania pracowników branży logistycznej

 Szkolenie „przywództwo: inspirowanie i budowanie zaangażowania” odbyło się 23 lipca 2021 i skierowane było do pracowników QLS, którzy zarządzają zespołem. Celem tego szkolenia było zapoznanie kadry zarządzającej z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu wpływania na zaangażowanie pracowników. Każdy lider i menadżer powinien być motywacją i inspiracją dla pracowników, którymi zarządza. Ta prosta zasada pozwala motywować pracowników, dzięki czemu zespół pracuje efektywniej.

Pracownicy obejmujący stanowiska kierownicze dowiedzieli się jakie są metody i narzędzia budowania zaangażowania, poznali sposoby oceny potencjału pracowników, a także dowiedzieli się w jaki sposób delegować zadania zgodnie z kompetencjami konkretnych pracowników.

Przywództwo: budowanie relacji ze współpracownikami, czyli przedostatnie szkolenia dla QLS

Przedostatnie szkolenie dla pracowników firmy QLS kierowane było do kadry zarządzającej, gdyż tematem tego szkolenia było budowanie relacji ze współpracownikami. Jedność i spójność zespołu jest niezwykle ważna, podczas wykonywania codziennych zadań. Pracownicy, którzy mają dobre relacje ze współpracownikami i kadrą zarządzającą, pracują znacznie efektywniej.

Szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia zasad budowania relacji ze współpracownikami oraz określenia podstawowych koncepcji potrzeb człowieka. Ważnym aspektem było poszerzenie wiedzy o tym, w jaki sposób tworzyć dobrą atmosferę w pracy. Podczas ćwiczeń praktycznych, uczestnicy odgrywali proste scenki ukazujące najczęstsze problemy w relacjach pomiędzy współpracownikami. Szkolenie zakończyło się testem z zakresu psychologii i socjologii na temat funkcjonowania człowieka w grupie.

Zarządzanie zespołem: rozwój pracowników

Rozwój pracowników w obrębie przedsiębiorstwa jest niezwykle istotny. Wpływa nie tylko na ich motywację, ale także na wyniki całego zespołu. Ostatnie szkolenie dla firmy QLS było podzielone na dwa moduły. Podczas każdego z nich kursanci poszerzali swoją wiedzę na temat metod rozwoju pracowników i identyfikacji potrzeb szkoleniowych.

Uczestnicy poznali także skuteczne sposoby na wspieranie i promowanie wśród pracowników motywacji do rozwoju oraz dowiedzieli się jakie są metody rozwojowe adekwatne do potrzeb danego pracownika i celów organizacji.

Podsumowując, Akademia Menedżera, czyli projekt 7 szkoleń dla firmy QLS Sp. z o.o. był kompleksowym i wszechstronnym szkoleniem, które pozwoliło na rozwój pracowników tej firmy. W przeciągu jednego miesiąca, uczestnicy szkoleń zdobyli wiedzę, która pozwoli im osiągać lepsze wyniki, a także skuteczniej zarządzać zespołem. Warto podkreślić, że szkolenie dofinansowane było z programu Akademia Managera, czyli projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej - relacja ze szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej Prospecting w firmie ogrodniczej, czyli pozyskiwanie potencjalnych klientów, jest kluczowym elementem skutecznej strategii sprzedażowej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę ogrodniczą od lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w tym sektorze, umiejętność skutecznego prospectingu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, gdzie branża ogrodnicza rozwija się w szybkim tempie, umiejętność…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest nieodłącznym elementem funkcjonowania takiej organizacji. W dzisiejszych czasach zmiany w biznesie są zwyczajnie nieuniknione. W szczególności w sektorze handlowym, który podlega ciągłym zmianom preferencji klientów, wzrostowi konkurencji oraz szybkiemu rozwojowi technologicznemu. Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest niezwykle ważne dla utrzymania konkurencyjności oraz zwiększenia efektywności biznesowej. W tym…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej, polega na podejmowaniu decyzji w oparciu o aktualne okoliczności, takie jak zmiany w otoczeniu biznesowym, wymagania klientów czy sytuacje kryzysowe. W przypadku sieci handlowych, zarządzanie sytuacyjne jest niezwykle ważne, ponieważ zmiany w otoczeniu biznesowym oraz w oczekiwaniach klientów są często nagłe i trudne do przewidzenia. Zarządzanie sytuacyjne wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na zmiany.…
dowiedz się więcej