Szkolenie sprzedażowe dla firmy Phoenix Distribution

Szkolenie sprzedażowe dla firmy Phoenix Distribution

 W marcu zorganizowaliśmy szkolenie sprzedażowe dla Phoenix Distribution Ltd. W szkoleniu wzięli udział: dyrektor handlowy, właściciel firmy oraz pracownicy handlowi. Były to osoby zajmujące się sprzedażą przez telefon oraz handlowcy pracujący w terenie.

Firma Phoenix Distribution działa w branży budowlanej, oferując doradztwo w doborze oraz dostawę materiałów budowlanych.

Cele szkolenia

Szkolenie miało na celu zwiększenie umiejętności sprzedażowych pracowników firmy. Phoenix Distribution prowadzi zarówno sprzedaż osobistą, jak i telefoniczną, dlatego nasze spotkanie skupiło się na obu formach pozyskiwania klientów. Szczególny nacisk położyliśmy na umiejętne prezentowanie oferty, argumentację i wyjaśnianie wątpliwości klientów.

Przebieg szkolenia

Na początek ćwiczenia praktyczne
Na początku spotkania od razu rzuciliśmy uczestników na głęboką wodę: ich zadaniem było odegranie scenek sprzedażowych z trenerem w roli klienta. Rozmowy były nagrywane kamerą, a zapisy przekazane uczestnikom. Dzięki temu już po zakończeniu szkolenia pracownicy mogli jeszcze raz na spokojnie przeanalizować swój sposób komunikacji z klientem i popracować nad jego poprawą, zarówno na poziomie werbalnym, jak i mową ciała, tak istotną w pracy sprzedawcy.

Analiza procesu sprzedażowego w firmie

Na podstawie informacji zebranych od uczestników oraz analizy ich zachowania podczas scenek sprzedażowych określiliśmy sytuację wyjściową firmy. Obserwacja pracowników w trakcie inscenizowanych rozmów z klientem pozwoliła trenerowi wychwycić główne błędy popełnione w komunikacji sprzedażowej.

Wykład i warsztaty: pozyskiwanie i lepszy kontakt z klientem

Po tym, jak za pomocą scenek wychwyciliśmy główne błędy popełniane przez uczestników w komunikacji sprzedażowej, przeszliśmy do rozwiązania problemu. Wykład i towarzyszące mu ćwiczenia objęły następujące zagadnienia sprzedażowe: 
• analiza potrzeb klienta metodą SPIN,
• schemat prawidłowo poprowadzonej rozmowy z klientem (wspólnie tworzony z uczestnikami, na podstawie informacji z wywiadów oraz wniosków własnych pracowników),
• metody postępowania w trudnych sytuacjach sprzedażowych,
• praca nad ofertą sprzedażową: wychwycenie głównych atutów firmy i tworzenie argumentacji do rozmowy z klientem.

Podczas szkolenia uczestnicy zastanawiali się, z jakim typem klientów mają do czynienia oraz z jakimi problemami spotykają się oni na co dzień. Skupili się na potrzebach klientów i na nich na nowo budowali argumentację sprzedażową, podkreślając te atuty firmy, które w realny sposób odpowiadają na problemy klientów. Uczestnicy przeszli z postawy „jak sprzedać to co mam” na postawę „jak mając to, co mam, mogę rozwiązać problem potencjalnego klienta”.

Rezultaty szkolenia

W trakcie szkolenia uczestnicy poznali podstawy prawidłowej komunikacji sprzedażowej. Poznali słabe strony swojej komunikacji z klientem oraz poczynili pierwsze kroki w kierunku zrozumienia potrzeb klienta i wzmocnienia swojej pozycji negocjacyjnej. Z pomocą trenera stworzyli listę argumentów, atutów firmy, które mają szansę w znaczny sposób poprawić wyniki sprzedażowe. 
Zauważamy jednak, że pracownicy potrzebują większej liczby godzin szkoleniowych. Dalsza praca nad technikami sprzedaży, budowanie umiejętności badania potrzeb klienta, radzenie sobie z zastrzeżeniami oraz przebudowa samej oferty z użyciem języka korzyści – to tematy, które wymagają pogłębienia w celu osiągnięcia maksymalnych rezultatów.
Dziękujemy za udział w szkoleniu wszystkim uczestnikom spotkania.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej - relacja ze szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej Prospecting w firmie ogrodniczej, czyli pozyskiwanie potencjalnych klientów, jest kluczowym elementem skutecznej strategii sprzedażowej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę ogrodniczą od lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w tym sektorze, umiejętność skutecznego prospectingu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, gdzie branża ogrodnicza rozwija się w szybkim tempie, umiejętność…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest nieodłącznym elementem funkcjonowania takiej organizacji. W dzisiejszych czasach zmiany w biznesie są zwyczajnie nieuniknione. W szczególności w sektorze handlowym, który podlega ciągłym zmianom preferencji klientów, wzrostowi konkurencji oraz szybkiemu rozwojowi technologicznemu. Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest niezwykle ważne dla utrzymania konkurencyjności oraz zwiększenia efektywności biznesowej. W tym…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej, polega na podejmowaniu decyzji w oparciu o aktualne okoliczności, takie jak zmiany w otoczeniu biznesowym, wymagania klientów czy sytuacje kryzysowe. W przypadku sieci handlowych, zarządzanie sytuacyjne jest niezwykle ważne, ponieważ zmiany w otoczeniu biznesowym oraz w oczekiwaniach klientów są często nagłe i trudne do przewidzenia. Zarządzanie sytuacyjne wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na zmiany.…
dowiedz się więcej