Szkolenie z zakresu negocjacji dla firmy outsourcingowej ESTE

Szkolenie z zakresu negocjacji dla firmy outsourcingowej ESTE

Szkolenie odbyło się w Rudzie Śląskiej, w siedzibie firmy ESTE, w dniach 14-15.03.2018. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy szczebla kierowniczego, odpowiedzialni za sprzedaż i utrzymywanie relacji z klientami. 

Cele szkolenia

Celem szkolenia było wzmocnienie umiejętności negocjacyjnych pracowników firmy. Działalność firmy ESTE skupia się na odciążaniu przedsiębiorstw z zadań niezwiązanych bezpośrednio z ich podstawową działalnością. Firmę można wynająć do prowadzenia księgowości, działu kadr i płac oraz IT.

Przebieg szkolenia

W ramach szkolenia uczestnicy zaznajomili się z dwudziestoma najczęściej stosowanymi strategiami i taktykami negocjacyjnymi. Wspólnie z prowadzącym zastanawiali się, w jaki sposób negocjować, tak aby obie strony uzyskiwały, jak największe korzyści. 

Podczas szkolenia zastosowano następujące metody szkoleniowe:

  • gry symulacyjne,
  • analizę video (na podstawie nagrania stworzonego podczas gry),
  • kwestionariusze i testy,
  • analizę case study,

Prowadzący wspólnie z uczestnikami poświęcili dużo czasu na analizę przypadków negocjacyjnych z praktyki uczestników – wspólnie szukali najlepszych rozwiązań. Zastosowano także analizę negocjacji telefonicznych prowadzonych na żywo podczas szkolenia. 

Rezultaty szkolenia

Pracownicy firmy ESTE przede wszystkim nauczyli się stosować techniki negocjacyjne oparte na szukaniu wspólnych korzyści. Szczególny nacisk został położony na rozwiązania dążące do zaspokojenia potrzeb negocjacyjnych obu stron – właśnie takie rozwiązania umożliwiają zachowanie długotrwałych stosunków handlowych. 

Drugim ważnym rezultatem szkolenie było poznanie metod obrony przed wywieraniem wpływu. Dzięki tej wiedzy, uczestnicy spotkania wyczulili swoją czujność na strategie i taktyki stosowane przez partnerów w negocjacjach.

Dziękujemy kadrze kierowniczej firmy ESTE za zaangażowanie i dobrą współpracę podczas spotkania.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej - relacja ze szkolenia

Prospecting w firmie ogrodniczej Prospecting w firmie ogrodniczej, czyli pozyskiwanie potencjalnych klientów, jest kluczowym elementem skutecznej strategii sprzedażowej. Niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę ogrodniczą od lat, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę w tym sektorze, umiejętność skutecznego prospectingu może mieć ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. W dzisiejszym konkurencyjnym świecie, gdzie branża ogrodnicza rozwija się w szybkim tempie, umiejętność…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie zmianą w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest nieodłącznym elementem funkcjonowania takiej organizacji. W dzisiejszych czasach zmiany w biznesie są zwyczajnie nieuniknione. W szczególności w sektorze handlowym, który podlega ciągłym zmianom preferencji klientów, wzrostowi konkurencji oraz szybkiemu rozwojowi technologicznemu. Zarządzanie zmianą w sieci handlowej jest niezwykle ważne dla utrzymania konkurencyjności oraz zwiększenia efektywności biznesowej. W tym…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej – relacja ze szkolenia Zarządzanie sytuacyjne w sieci handlowej, polega na podejmowaniu decyzji w oparciu o aktualne okoliczności, takie jak zmiany w otoczeniu biznesowym, wymagania klientów czy sytuacje kryzysowe. W przypadku sieci handlowych, zarządzanie sytuacyjne jest niezwykle ważne, ponieważ zmiany w otoczeniu biznesowym oraz w oczekiwaniach klientów są często nagłe i trudne do przewidzenia. Zarządzanie sytuacyjne wymaga elastyczności i szybkiego reagowania na zmiany.…
dowiedz się więcej