Szkolenie z zakresu negocjacji dla firmy outsourcingowej ESTE

Szkolenie z zakresu negocjacji dla firmy outsourcingowej ESTE

Szkolenie odbyło się w Rudzie Śląskiej, w siedzibie firmy ESTE, w dniach 14-15.03.2018. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy szczebla kierowniczego, odpowiedzialni za sprzedaż i utrzymywanie relacji z klientami.

Cele szkolenia

Celem szkolenia było wzmocnienie umiejętności negocjacyjnych pracowników firmy. Działalność firmy ESTE skupia się na odciążaniu przedsiębiorstw z zadań niezwiązanych bezpośrednio z ich podstawową działalnością. Firmę można wynająć do prowadzenia księgowości, działu kadr i płac oraz IT.

Przebieg szkolenia

W ramach szkolenia uczestnicy zaznajomili się z dwudziestoma najczęściej stosowanymi strategiami i taktykami negocjacyjnymi. Wspólnie z prowadzącym zastanawiali się, w jaki sposób negocjować, tak aby obie strony uzyskiwały, jak największe korzyści.

Podczas szkolenia zastosowano następujące metody szkoleniowe:

  • gry symulacyjne,
  • analizę video (na podstawie nagrania stworzonego podczas gry),
  • kwestionariusze i testy,
  • analizę case study,

Prowadzący wspólnie z uczestnikami poświęcili dużo czasu na analizę przypadków negocjacyjnych z praktyki uczestników – wspólnie szukali najlepszych rozwiązań. Zastosowano także analizę negocjacji telefonicznych prowadzonych na żywo podczas szkolenia.

Rezultaty szkolenia

Pracownicy firmy ESTE przede wszystkim nauczyli się stosować techniki negocjacyjne oparte na szukaniu wspólnych korzyści. Szczególny nacisk został położony na rozwiązania dążące do zaspokojenia potrzeb negocjacyjnych obu stron – właśnie takie rozwiązania umożliwiają zachowanie długotrwałych stosunków handlowych.

Drugim ważnym rezultatem szkolenie było poznanie metod obrony przed wywieraniem wpływu. Dzięki tej wiedzy, uczestnicy spotkania wyczulili swoją czujność na strategie i taktyki stosowane przez partnerów w negocjacjach.

Dziękujemy kadrze kierowniczej firmy ESTE za zaangażowanie i dobrą współpracę podczas spotkania.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej