Sztuka prezentacji i wystąpień: szkolenie jeden na jeden

21 marca 2018 r. w Lubinie zrealizowaliśmy jednoosobowe szkolenie „Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych”. Uczestniczka chciałaby lepiej zapanować nad stresem towarzyszącym wystąpieniom publicznym przed dużą grupą odbiorców i ze spokojem reagować na nieprzewidziane sytuacje.

Cele szkolenia

Celem szkolenia było poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowywania oraz realizacji prezentacji i wystąpień.

Przebieg szkolenia

Podczas szkolenia skoncentrowano się przede wszystkim na wzmocnieniu poczucia pewności siebie w sytuacjach prezentacyjnych. Znaczna część szkolenia przebiegała w oparciu o pracę z kamerą, a na jej podstawie analizę i modyfikację zachowań niewerbalnych oraz zarządzanie strukturą prezentacji.
Przepracowane zostały zarówno sytuacje prezentacji perswazyjnych, jak i zorientowanych na czysto informacyjny przekaz. Konieczna była również praca nad zachowaniem w przestrzeni wystąpienia, mową ciała oraz opanowaniem stresu w sytuacjach nieprzewidzianych.

Rezultaty szkolenia

Zrealizowane szkolenie to pierwsze tego typu warsztaty, w których wzięła udział uczestniczka. Ze względu na charakter prowadzonych działań biznesowych oraz obiektywnie wskazane potrzeby rozwojowe, rekomenduje się dalsze szkolenia w strategicznych obszarach:

  • budowanie poczucia własnej wartości,
  • komunikacja interpersonalna i asertywność,
  • radzenie sobie ze stresem.

Spotkanie w pełni spełniło oczekiwania uczestniczki, co odzwierciedlają oceny dokonane w ankiecie ewaluacyjnej.

 

 

Trenerzy firmy „Warto Szkolić”

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Współpraca z klientem w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Współpraca z klientem stanowi fundament skutecznego funkcjonowania organizacji w każdej branży. Jest to proces, który wymaga od uczestników nie tylko gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, ale również otwartości na opinie i potrzeby innych. W ramach tego procesu kluczowe jest budowanie wzajemnego zaufania, co przyczynia się do efektywniejszego rozwiązywania problemów i osiągania wspólnych celów. Współpraca w branży produkcyjnej nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ bezpośrednio przekłada się na jakość oferowanych…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami – relacja ze szkolenia

Sztuka prezentacji w firmie zarządzającej projektami jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim kluczową umiejętnością, która decyduje o efektywności komunikacji między zespołami, klientami, a także wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami. W kontekście dynamicznego świata zarządzania projektami, gdzie decyzje muszą być podejmowane szybko, a informacje przekazywane w sposób jasny i przekonujący, umiejętność skutecznej prezentacji staje się fundamentem sukcesu. Nasze szkolenie dla jednej z firm zarządzających projektami,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia, Wiedza i rozwój

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Motywowanie zespołu w branży produkcyjnej jest nie tylko wyzwaniem, ale także koniecznością, by osiągać założone cele produkcyjne i utrzymywać wysoką jakość pracy. W obliczu ciągle rosnących wymagań rynkowych, dynamicznego rozwoju technologii oraz zmieniających się oczekiwań pracowników, menedżerowie i liderzy stoją przed zadaniem nieustannego poszukiwania skutecznych metod motywacyjnych. Właściwe podejście do motywacji może znacząco wpłynąć na efektywność pracy, zadowolenie zespołu oraz redukcję absencji…
dowiedz się więcej