Sztuka prezentacji i wystąpień: szkolenie jeden na jeden

21 marca 2018 r. w Lubinie zrealizowaliśmy jednoosobowe szkolenie „Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych”. Uczestniczka chciałaby lepiej zapanować nad stresem towarzyszącym wystąpieniom publicznym przed dużą grupą odbiorców i ze spokojem reagować na nieprzewidziane sytuacje.

Cele szkolenia

Celem szkolenia było poszerzenie kompetencji w zakresie przygotowywania oraz realizacji prezentacji i wystąpień.

Przebieg szkolenia

Podczas szkolenia skoncentrowano się przede wszystkim na wzmocnieniu poczucia pewności siebie w sytuacjach prezentacyjnych. Znaczna część szkolenia przebiegała w oparciu o pracę z kamerą, a na jej podstawie analizę i modyfikację zachowań niewerbalnych oraz zarządzanie strukturą prezentacji.
Przepracowane zostały zarówno sytuacje prezentacji perswazyjnych, jak i zorientowanych na czysto informacyjny przekaz. Konieczna była również praca nad zachowaniem w przestrzeni wystąpienia, mową ciała oraz opanowaniem stresu w sytuacjach nieprzewidzianych.

Rezultaty szkolenia

Zrealizowane szkolenie to pierwsze tego typu warsztaty, w których wzięła udział uczestniczka. Ze względu na charakter prowadzonych działań biznesowych oraz obiektywnie wskazane potrzeby rozwojowe, rekomenduje się dalsze szkolenia w strategicznych obszarach:

  • budowanie poczucia własnej wartości,
  • komunikacja interpersonalna i asertywność,
  • radzenie sobie ze stresem.

Spotkanie w pełni spełniło oczekiwania uczestniczki, co odzwierciedlają oceny dokonane w ankiecie ewaluacyjnej.

 

 

Trenerzy firmy „Warto Szkolić”

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia Branża wędliniarska, choć korzystająca z tradycji sięgających wieków, nie unika wpływu nowoczesnego, cyfrowego świata. Zmieniające się trendy konsumenckie, rosnąca konkurencja i dynamiczne otoczenie biznesowe wymagają od producentów wędlin elastyczności i nowoczesnych rozwiązań. W takim kontekście marketing cyfrowy staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój wędliniarni w erze digitalizacji. Z naszych usług skorzystała firma,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania i konkurencyjności w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości, często zmierzyć się muszą z różnorodnymi projektami, takimi jak wdrażanie nowych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy też dostosowywanie się do zmieniających się regulacji i standardów. Sukces w tych przedsięwzięciach zależy w dużej mierze od umiejętności…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, aby odnieść sukces. Jednym z najważniejszych aspektów, którym należy poświęcić uwagę, jest skuteczność procesów sprzedażowych. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem transformacji biznesowej, pozwalając firmom osiągnąć wyższy poziom personalizacji.…
dowiedz się więcej