W jaki sposób zatrzymać pracowników na dłużej?

W jaki sposób zatrzymać pracowników na dłużej?

Problem migracji pracowników dotyka dziś zdecydowanej większości firm, niezależnie od ich wielkości. Jest to zatem dylemat na bardzo dużą skalę, który dość mocno przyczynia się do mniejszej efektywności zespołu. Młodzi ludzie bardzo często zmieniają dziś pracę i trend ten zaczął powoli kształtować charakter rynku pracy. Co zatem zrobić, aby zatrzymać pracowników na dłużej?

Pracownik odchodzący z firmy nawet po kilku dniach – co poszło nie tak?

Migracja pracowników staje się dziś problemem, który w zdecydowanym stopniu zagraża płynności pracy w zespole i zmniejsza efektywność każdej firmy. Ciągły „przemiał” nowych pracowników, którzy odchodzą z pracy po bardzo krótkim czasie, demotywuje także stały zespół. Wyeliminowanie lub chociaż znaczne ograniczenie tego procesu, pozwala na lepsze efekty pracy całego zespołu. Warto podkreślić także, iż proces szybkiej migracji pracowników w dużym stopniu przyczynił się do ukształtowania charakteru dzisiejszego rynku pracy. Poszukiwani są zazwyczaj doświadczeni pracownicy z wieloletnim stażem na danym stanowisku, co ma zminimalizować szansę na to, że odejdą z nowej pracy po krótkim czasie. Z tego powodu duża ilość osób kończących studia, ale nie posiadających  doświadczenia, ma problem ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie.

Niemniej jednak trzeba jasno podkreślić, że problem migracji pracowników istnieje i faktycznie jest tak, że nowo zatrudnione osoby są w stanie zwalniać się nawet po kilku dniach pracy.

Dlaczego zatem tak się dzieje? W zdecydowanej większości przypadków powody należy poszukiwać przede wszystkim w procesie rekrutacji:

  • czy przyszły pracownik został dokładnie poinformowany o zakresie obowiązków?
  • czy nowy pracownik wie, jaka jest jego rola w zespole i czego będzie się od niego/niej oczekiwać?
  • został odpowiednio  zapoznany z kulturą firmy?
  • czy jego kompetencje i kwalifikacje pokrywają się z tym, czego oczekiwać będzie od niego zespół?

Jak widać, już sam proces rekrutacji może dość mocno wpływać na problem migracji pracowników. Dlatego też zmiany powinny być wprowadzane już na poziomie procesu rekrutacyjnego. Dzięki temu pracodawca będzie miał pewność, iż rotacja nie jest spowodowana sposobem przyjmowania nowych pracowników.

Etap wdrożenia, czyli skuteczne wprowadzenie w obowiązki zawodowe

Kolejnym niezwykle ważnym etapem, który dość mocno wpływa na skalę migracji pracowników jest etap wdrożenia. To właśnie skuteczne wdrożenie, pozwala nowemu pracownikowi odnaleźć się w nowym miejscu pracy, a także poznać szereg obowiązków i rzeczy, które będą od niego wymagane. Źle lub pobieżnie wykonany etap wdrożenia wytwarza w nowym pracowniku błędne i nieprawdziwe przeświadczenie o obowiązkach i kulturze pracy w danej firmie.

Właściwy model zakłada, że pierwszą osobą, która przedstawia firmę i kulturę pracy nowemu pracownikowi, jest menager, ponieważ jest to moment na jego/jej swoiste expose. Następnie bardziej szczegółowym wprowadzeniem powinien zająć się wykwalifikowany do tego pracownik. Ważne, aby osoba odpowiedzialna za wdrażanie nowych pracowników charakteryzowała się cierpliwością, podejściem pedagogicznym oraz sporą wiedzą na temat firmy. Dobre wprowadzenie w zakres obowiązków nowego pracownika od pierwszych dni pracy skutkuję lepszą świadomością jego roli w firmie. Dzięki czemu codzienne sytuacje go nie zrażają i nie powodują w nim niechęci do dalszego wykonywania pracy.

4 etapy rozwoju pracownika, czyli model Blancharda sposobem za zatrzymanie pracowników na dłużej

Model Blancharda to sposób na scharakteryzowanie schematu rozwoju pracownika w każdej firmie i każdej profesji. Warto podkreślić, że model ten jest podstawą przywództwa sytuacyjnego, czyli jednego z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych rodzajów przywództwa.

Model Blancharda zakłada, że pierwszym i początkowym etapem każdego pracownika jest etap R1. Etap ten charakteryzuje się wysokim zaangażowaniem pracownika, przy jednocześnie niskich kompetencjach. Taki pracownik ma maksymalny zapał do pracy, ponieważ chce się wykazać, pomimo braków w kompetencjach. Etap ten cechuje się wysokim poziomem entuzjazmu i chęci do pracy. Następnym etapem jest etap R2, w którym to kompetencje rosną, jednakże zaangażowanie zaczyna spadać. Pracownik na etapie R2 dobrze obył się już z wykonywanymi zadaniami, przez co jego kompetencje zaczynają rosnąć.

Kolejnym etapem jest R3. Kompetencje pracownika stale rosną, jednakże jego zaangażowanie jest bardzo chwiejne, co przejawia się tym, że naprzemiennie są okresy dużego entuzjazmu, aby następnie zapał do pracy spadł do minimum.

Ostatni etap w modelu Blancharda to R4. Pracownik jest już w pełni ukształtowany. Przejawia się to w maksymalnej produktywności, czyli połączeniu wysokich kompetencji oraz stale rosnącego zaangażowania.

Oczywiście pod kątem pracodawcy, najbardziej pożądanym rodzajem pracownika jest pracownik na etapie R4. Warto jednakże podkreślić, iż tego rodzaju pracownicy muszą naturalnie przejść wszystkie pozostałe 3 etapy. Dlatego też proces rekrutacji, wdrażania i później kształtowania takiego pracownika jest po prostu długotrwały. Niemniej jednak, dobry manager pozwoli wyszkolić pracowników znacznie szybciej, co przełoży się także na zmniejszenie prawdopodobieństwa migracji takiej osoby. Skuteczne i efektywne szkolenie pozwala sprawnie przejść do najważniejszych zadań, dzięki czemu pracownik nie odczuwa znużenia wykonywanymi zadaniami, a także widzi celowość swojej pracy.

Który moment jest kluczowy w podjęciu decyzji o rezygnacji z danej pracy?

Wracając do modelu Blancharda, kluczowym momentem, który często wpływa na decyzję o rezygnacji z pracy jest etap R2 oraz R3. Wtedy zaangażowanie pracownika jest malejące i następnie chwiejne. To właśnie podczas tych dwóch etapów pracownicy najczęściej podejmują decyzję o tym, aby złożyć wypowiedzenie. Dlatego też szef, managerowie oraz team leaderzy, powinni zwrócić szczególną uwagę na pracowników w tych etapach rozwoju zawodowego. Im lepszy kontakt z pracownikami, tym lepsze efekty ich pracy, co bezpośrednio przekłada się na zyski samego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, problem migracji pracowników jest czymś co było, jest i będzie, jednakże dzięki pewnym metodom, można proces ten zminimalizować. Dokładna rekrutacja, rzetelny etap wdrożenia, a także obserwacja rozwoju pracownika po prostu pozwala zatrzymać go na stałe. Warto na koniec także dodać, iż duży wpływ na migrację pracowników ma atmosfera panująca w firmie i zespole, dlatego też managerowie powinni dbać o to, aby pracownicy byli nie tylko zmotywowani do pracy, ale także dobrze ze sobą zintegrowani.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia Branża wędliniarska, choć korzystająca z tradycji sięgających wieków, nie unika wpływu nowoczesnego, cyfrowego świata. Zmieniające się trendy konsumenckie, rosnąca konkurencja i dynamiczne otoczenie biznesowe wymagają od producentów wędlin elastyczności i nowoczesnych rozwiązań. W takim kontekście marketing cyfrowy staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój wędliniarni w erze digitalizacji. Z naszych usług skorzystała firma,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania i konkurencyjności w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości, często zmierzyć się muszą z różnorodnymi projektami, takimi jak wdrażanie nowych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy też dostosowywanie się do zmieniających się regulacji i standardów. Sukces w tych przedsięwzięciach zależy w dużej mierze od umiejętności…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, aby odnieść sukces. Jednym z najważniejszych aspektów, którym należy poświęcić uwagę, jest skuteczność procesów sprzedażowych. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem transformacji biznesowej, pozwalając firmom osiągnąć wyższy poziom personalizacji.…
dowiedz się więcej