Zarządzanie pracownikami sklepów spożywczych - szkolenie dla firmy KHN Sp. z. o. o.

Zarządzanie personelem sklepów spożywczych – szkolenie dla firmy KHN Sp. z. o. o.

Początek 2022 roku stanowił intensywny czas dla pracowników sklepów spożywczych wchodzących w skład spółki KHN. Z jednej strony codzienne obowiązki zawodowe, z drugiej – rozwój nowych postaw i umiejętności, mających usprawnić procesy zarządzania i komunikacji. Zarządzanie personelem – branża spożywcza – jak to robić? Przeczytaj co udało się uzyskać i jakie efekty przyniosły nasze szkolenia! 

Z pracownikami spółki KHN spotkaliśmy się trzykrotnie – 26 stycznia, 4 lutego i 16 lutego 2022 roku. Szkolenia odbywały się w trybie stacjonarnym w Porąbce. Realizowane były 3 tematy:

  1. Zarządzanie zespołem: delegowanie zadań i uprawnień
  2. Orientacja strategiczna: określanie celów i priorytetów
  3. Zarządzanie zespołem: komunikacja i wykorzystywanie informacji; efektywna komunikacja.

Jak przebiegały szkolenia dla firmy z branży spożywczej?

W przypadku pracowników sklepów spożywczych, zastosowaliśmy wysoko interaktywne, warsztatowe metody pracy. Część teoretyczna oraz informacja zwrotna trenerki, stanowiły jedynie 30 proc. czasu. Pozostałe 70 proc. czasu szkolenia to ćwiczenia w parach, praca zespołowa oraz dyskusje moderowane przez trenerkę. Bardzo duży nacisk położono na rozwijanie kompetencji menedżerskich, komunikacyjnych, motywacyjnych oraz perswazyjnych w ramach różnorodnych relacji zawodowych wewnątrz sklepu. Pary i grupy ćwiczeniowe regularnie się zmieniały, co pozwalało zachować dużą dynamikę i aktywność uczestniczek. Z biegiem czasu, uczestniczki wykazywały się coraz większym zaangażowaniem i otwartością. Dostrzeżono wręcz efekt synergii zespołowej, który zidentyfikowano jako czynnik sprzyjający dalszemu rozwojowi firmy KHN.

Zarządzanie w sklepie spożywczym, czyli po pierwsze – komunikacja!

Skuteczna komunikacja została określona jako kluczowy czynnik wpływający na sprawność zarządzania w firmie KHN. Podczas ćwiczeń praktykowano w tym zakresie m.in. asertywność w relacjach w zespole i pomiędzy współpracownikami, motywowanie pracowników (w tym również za pomocą pozafinansowych narzędzi motywowania) czy  umiejętne formułowanie celów i delegowanie zadań. W obszarze komunikacji zwrócono uwagę na bardzo ważny aspekt, który został również przećwiczony – umiejętność konstruktywnego i motywującego przekazywania informacji zwrotnej podczas codziennych zadań w sklepie. Nawet jeśli ta informacja nie do końca jest pozytywna. Pracownicy uczyli się asertywności w wyjaśnianiu codziennych sytuacji (np. realizacja obowiązków innej osoby, asertywna odmowa czy zwracanie uwagi na czyjeś błędy), gdyż jest to obszar, który sprawia na co dzień pewne problemy.

Czego nauczyli się uczestnicy szkolenia, czyli kilka słów o korzyściach

Dzięki szkoleniom, kadry zarządzające w sklepach spożywczych KHN nauczyły się nowych metod i technik skutecznego planowania, delegowania i egzekwowania zadań, jak również dobierania odpowiednich motywatorów. Rozwijano również warsztat w zakresie komunikacji wewnętrznej, współpracy i budowania relacji. Duży nacisk położony został na budowanie za zaangażowania i poczucia odpowiedzialności u pracowników, którzy nie pełnią funkcji kierowniczych. Warto rozwijać komunikację. w tym również rozmowy “trudne” – wyjaśniające, korygujące, dyscyplinujące. Słowem klucz dla tego typu komunikacji jest “asertywność”. To właśnie ona powinna stać u podstaw egzekwowania wyników pracy od podwładnych jak również rozmów między współpracownikami.

Delegowanie jako klucz do rozwoju

W obszarze dalszego rozwijania skutecznego przywództwa w firmie, zasugerowano by w czytelny sposób zidentyfikować kluczowe osoby w sklepie. Brak formalnego nazwania osób strategicznych dla rozwoju sklepu wpływa na mniejszą chęć do brania na siebie odpowiedzialności za zarządzanie innymi. Przykładowo – trudno zlecać komuś innemu zadania, jeśli nie jest się w mniej lub bardziej formalny sposób do tego uprawnionym. Zaleca się zatem by w pierwszej kolejności jasno i klarownie określić stanowiska, np. zastępca kierowniczki, a po pewnym czasie – ponownie zainwestować w szkolenie, kładąc nacisk na budowę autorytetu szefa i kluczowe kompetencje przywódcze u tych osób.

Poniżej przedstawiamy listę naszych filmów o tematyce zbliżonej do tematyki szkolenia dla firmy KHN Sp. z o.o.

Zarządzanie personelem:

Jak zatrzymać pracownika na dłużej? Dlaczego młodzi ludzie tak często zmieniają pracę?

MBTI – czym jest i jak wpływa na budowanie efektywnego zespołu?

Jak radzić sobie z konfliktami w zespole? 

Branża spożywcza:

Obsługa klienta w dziale owoce i warzywa

Przyjęcie towaru w dziale mięso i wędliny 

Przyjęcie towaru – dział owoce i warzywa

Układanie wędlin w ladzie klasycznej

Obsługa klienta w dziale mięso i wędliny

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Czym jest zarządzanie zmianą? Zarządzanie zmianą w firmie produkcyjnej to proces, który polega na planowaniu, monitorowaniu i ocenie zmian w przedsiębiorstwie.  Zarządzanie zmianą jest kluczowe dla prowadzenia firmy. Przedsiębiorstwo, które chce być konkurencyjne, musi dostosowywać się do zmieniających się standardów, potrzeb klientów, czy technologii. Zmiany są szczególnie ważne w firmach produkcyjnych. To właśnie w tej branży najczęściej dochodzi…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie pracownikami w firmie produkcyjnej jest procesem, który opiera się na czterech podstawach: planowania, kontrolowania, motywowania i organizowania działań, które są związane z pracownikami firmy. Jego celem jest zapewnienie efektywnego wykorzystywania potencjału pracowników firmy. Zarządzanie obejmuje wiele złożonych zadań do których należą przede wszystkim: rekrutacja i selekcja pracowników szkolenie i rozwój motywowanie…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing i sprzedaż internetowa w branży sportowej - relacja ze szkolenia

Marketing i sprzedaż internetowa w branży sportowej – relacja ze szkolenia Marketing i sprzedaż internetowa w branży sportowej, odgrywają kluczową rolę w osiąganiu sukcesu biznesowego. W dzisiejszych czasach klienci poszukują usług i produktów w internecie. Wymusza to więc na przedsiębiorstwach, obowiązek obecności w sieci. Nie wystarczy tylko podstawowa wiedza o Internecie, by móc w nim sprzedawać swoje produkty. Konkurencja w sieci jest bardzo duża, dlatego wyjście z jej…
dowiedz się więcej