Zarządzanie pracownikami sklepów spożywczych - szkolenie dla firmy KHN Sp. z. o. o.

Zarządzanie personelem sklepów spożywczych – szkolenie dla firmy KHN Sp. z. o. o.

Początek 2022 roku stanowił intensywny czas dla pracowników sklepów spożywczych wchodzących w skład spółki KHN. Z jednej strony codzienne obowiązki zawodowe, z drugiej – rozwój nowych postaw i umiejętności, mających usprawnić procesy zarządzania i komunikacji. Zarządzanie personelem – branża spożywcza – jak to robić? Przeczytaj co udało się uzyskać i jakie efekty przyniosły nasze szkolenia! 

Z pracownikami spółki KHN spotkaliśmy się trzykrotnie – 26 stycznia, 4 lutego i 16 lutego 2022 roku. Szkolenia odbywały się w trybie stacjonarnym w Porąbce. Realizowane były 3 tematy:

  1. Zarządzanie zespołem: delegowanie zadań i uprawnień
  2. Orientacja strategiczna: określanie celów i priorytetów
  3. Zarządzanie zespołem: komunikacja i wykorzystywanie informacji; efektywna komunikacja.

Jak przebiegały szkolenia dla firmy z branży spożywczej?

W przypadku pracowników sklepów spożywczych, zastosowaliśmy wysoko interaktywne, warsztatowe metody pracy. Część teoretyczna oraz informacja zwrotna trenerki, stanowiły jedynie 30 proc. czasu. Pozostałe 70 proc. czasu szkolenia to ćwiczenia w parach, praca zespołowa oraz dyskusje moderowane przez trenerkę. Bardzo duży nacisk położono na rozwijanie kompetencji menedżerskich, komunikacyjnych, motywacyjnych oraz perswazyjnych w ramach różnorodnych relacji zawodowych wewnątrz sklepu. Pary i grupy ćwiczeniowe regularnie się zmieniały, co pozwalało zachować dużą dynamikę i aktywność uczestniczek. Z biegiem czasu, uczestniczki wykazywały się coraz większym zaangażowaniem i otwartością. Dostrzeżono wręcz efekt synergii zespołowej, który zidentyfikowano jako czynnik sprzyjający dalszemu rozwojowi firmy KHN.

Zarządzanie w sklepie spożywczym, czyli po pierwsze – komunikacja!

Skuteczna komunikacja została określona jako kluczowy czynnik wpływający na sprawność zarządzania w firmie KHN. Podczas ćwiczeń praktykowano w tym zakresie m.in. asertywność w relacjach w zespole i pomiędzy współpracownikami, motywowanie pracowników (w tym również za pomocą pozafinansowych narzędzi motywowania) czy  umiejętne formułowanie celów i delegowanie zadań. W obszarze komunikacji zwrócono uwagę na bardzo ważny aspekt, który został również przećwiczony – umiejętność konstruktywnego i motywującego przekazywania informacji zwrotnej podczas codziennych zadań w sklepie. Nawet jeśli ta informacja nie do końca jest pozytywna. Pracownicy uczyli się asertywności w wyjaśnianiu codziennych sytuacji (np. realizacja obowiązków innej osoby, asertywna odmowa czy zwracanie uwagi na czyjeś błędy), gdyż jest to obszar, który sprawia na co dzień pewne problemy.

Czego nauczyli się uczestnicy szkolenia, czyli kilka słów o korzyściach

Dzięki szkoleniom, kadry zarządzające w sklepach spożywczych KHN nauczyły się nowych metod i technik skutecznego planowania, delegowania i egzekwowania zadań, jak również dobierania odpowiednich motywatorów. Rozwijano również warsztat w zakresie komunikacji wewnętrznej, współpracy i budowania relacji. Duży nacisk położony został na budowanie za zaangażowania i poczucia odpowiedzialności u pracowników, którzy nie pełnią funkcji kierowniczych. Warto rozwijać komunikację. w tym również rozmowy “trudne” – wyjaśniające, korygujące, dyscyplinujące. Słowem klucz dla tego typu komunikacji jest “asertywność”. To właśnie ona powinna stać u podstaw egzekwowania wyników pracy od podwładnych jak również rozmów między współpracownikami.

Delegowanie jako klucz do rozwoju

W obszarze dalszego rozwijania skutecznego przywództwa w firmie, zasugerowano by w czytelny sposób zidentyfikować kluczowe osoby w sklepie. Brak formalnego nazwania osób strategicznych dla rozwoju sklepu wpływa na mniejszą chęć do brania na siebie odpowiedzialności za zarządzanie innymi. Przykładowo – trudno zlecać komuś innemu zadania, jeśli nie jest się w mniej lub bardziej formalny sposób do tego uprawnionym. Zaleca się zatem by w pierwszej kolejności jasno i klarownie określić stanowiska, np. zastępca kierowniczki, a po pewnym czasie – ponownie zainwestować w szkolenie, kładąc nacisk na budowę autorytetu szefa i kluczowe kompetencje przywódcze u tych osób.

Poniżej przedstawiamy listę naszych filmów o tematyce zbliżonej do tematyki szkolenia dla firmy KHN Sp. z o.o.

Zarządzanie personelem:

Jak zatrzymać pracownika na dłużej? Dlaczego młodzi ludzie tak często zmieniają pracę?

MBTI – czym jest i jak wpływa na budowanie efektywnego zespołu?

Jak radzić sobie z konfliktami w zespole? 

Branża spożywcza:

Obsługa klienta w dziale owoce i warzywa

Przyjęcie towaru w dziale mięso i wędliny 

Przyjęcie towaru – dział owoce i warzywa

Układanie wędlin w ladzie klasycznej

Obsługa klienta w dziale mięso i wędliny

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia Branża wędliniarska, choć korzystająca z tradycji sięgających wieków, nie unika wpływu nowoczesnego, cyfrowego świata. Zmieniające się trendy konsumenckie, rosnąca konkurencja i dynamiczne otoczenie biznesowe wymagają od producentów wędlin elastyczności i nowoczesnych rozwiązań. W takim kontekście marketing cyfrowy staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój wędliniarni w erze digitalizacji. Z naszych usług skorzystała firma,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania i konkurencyjności w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości, często zmierzyć się muszą z różnorodnymi projektami, takimi jak wdrażanie nowych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy też dostosowywanie się do zmieniających się regulacji i standardów. Sukces w tych przedsięwzięciach zależy w dużej mierze od umiejętności…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, aby odnieść sukces. Jednym z najważniejszych aspektów, którym należy poświęcić uwagę, jest skuteczność procesów sprzedażowych. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem transformacji biznesowej, pozwalając firmom osiągnąć wyższy poziom personalizacji.…
dowiedz się więcej