Skuteczne zarządzanie zmianą - szkolenie dla firmy Plenerbud

W jaki sposób przebiegł cykl szkoleń dla pracowników firmy Plenerbud i jaką wiedzę przyswoili uczestnicy? Zapraszamy do relacji!

Diagnoza potrzeb rozwojowych, czyli pierwszy etap szkolenia

Właściwe szkolenie zostało poprzedzone dokładną diagnozą potrzeb rozwojowych małego przedsiębiorstwa, a także luk kompetencyjnych kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. Dokładna analiza pozwala zorientować się, gdzie są największe braki kompetencyjnej, jaki kierunek powinny mieć następujące po analizie szkolenia.

Skuteczność menadżerska — orientacja na cel

Pierwsze szkolenie dla firmy PlenerBud skierowane było stricte dla kadry zarządzającej zespołem. Szkolenie zostało przeprowadzone z pomocą metod interaktywnych, by jak najmocniej zaangażować osoby uczestniczące w spotkaniu. Co więcej, szkolenie z orientacji na cel miało charakter praktyczny, aby kursanci wynieśli ze szkolenia jak największą ilość wiedzy, którą będzie im łatwo stosować w praktyce.

Szkolenie rozpoczęło się od wykładu na temat zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa. Kolejny wykład poprzedzony był dyskusją, zaś jego tematem była integracja działań operacyjnych z potrzebami oraz strategią organizacji. Następnie uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładu na temat problemów i barier, wpływających na jakość osiąganych rezultatów i celów. Po wysłuchaniu wykładu uczestnicy szkolenia wzięli udział w ćwiczeniach grupowych, które pozwoliły wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Krótka przerwa poprzedziła kolejny wykład na temat oceny stopnia realizacji oraz egzekwowania wyznaczonych celów. Uczestnicy dowiedzieli się, jak istotne jest odpowiednie szacowanie stopnia realizacji celów, a także poznali skuteczne sposoby na egzekwowanie wyznaczonych zadań. Kolejnym zadaniem dla kursantów była ocena stopnia realizacji, a także zaprojektowanie rozwiązania na podstawie konkretnego problemu.

Kolejne ćwiczenia w parach poprzedzone były wykładem na temat działań wyprzedzających, które minimalizują ryzyko nieosiągnięcia założonych celów i rezultatów. Po kolejnej przerwie na uczestników szkolenia czekało zadanie polegające na zaplanowaniu konkretnych kroków, które są w stanie przeciwdziałać działaniom konkurencji. Jak wiadomo aspekt ten jest bardzo istotny, wyróżnianie się spośród konkurencji jest jednym z głównych czynników bezpośrednio przekładającym się na sukces przedsiębiorstwa. Ostatni wykład tego dnia szkolenia dotyczył inicjowania działań zmierzających do osiągania zamierzonych celów.

Zarządzanie zespołem – delegowanie zadań i uprawnień

Kolejne szkolenie dla kadry zarządzającej w firmie PlenerBud dotyczyło skutecznego zarządzania zespołem w myśl właściwego delegowania zadań i uprawnień. Szkolenie rozpoczęło się od wykładu na temat procedury delegacji uprawnień. Kolejny wykład dotyczył korzyści i problemów wynikających z delegowania zadań. Po wykładzie uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach dotyczących tematyki problemów i korzyści, które wynikają z delegowania zadań.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się kolejny wykład na temat tego, jak delegowanie uprawnień wpływa na procesy w firmie. Uczestnicy szkolenia rozpoczęli następnie wspólną burzę mózgów odnośnie do prawidłowej oceny czasu, złożoności oraz stopnia trudności wykonania określonego zadania. Następnie przeprowadzono case study na temat przekazywania uprawnień z uwzględnieniem kompetencji oraz predyspozycji indywidualnych pracownika. Następnie rozpoczął się wykład o tematyce prawidłowej komunikacji z pracownikami w trakcie realizacji zadań, zaś uczestnicy po zakończeniu wykładu uczestniczyli w tematycznej dyskusji.

Po ostatniej przerwie uczestnicy wzięli udział w scence symulacyjnej polegającej na przekazaniu pracownikowi informacji zwrotnej na temat sposobu realizacji zadań. Na koniec szkolenia wygłoszony został wykład o zachęcaniu pracowników do podejmowania inicjatyw.

Zarządzanie przedsiębiorstwem – zarządzanie zmianą

Ostatnim szkoleniem z serii szkoleń przeznaczonych dla firmy PlenerBud, było szkolenie poświęcone zarządzaniu zmianą. Pracownicy pracujący na kierowniczych stanowiskach poznali techniki i odpowiednie narzędzia zarządzania zmianą, aby jeszcze skuteczniej modernizować sposób działania firmy.

Po krótkim wprowadzeniu rozpoczął się wykład poświęcony zasadom i narzędziom zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie. Zaraz po nim został wygłoszony także wykład na temat znaczenia i roli zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie. Wykłady te zostały zakończone dyskusją uczestników.

Kolejnym etapem szkolenia była burza mózgów à propos głównych przyczyn niepowodzeń w zarządzaniu zmianą. Następnie uczestnicy szkolenia przerabiali wraz z prowadzącym case study oceny gotowości przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzenia zmiany. Krótka przerwa zakończyła się w momencie rozpoczęcia serii kolejnych wykładów, takich jak:

  • Jak bez oporów inicjować zmiany i zostać liderem ich wprowadzania?,
  • Kierunek i skutki planowanych zmian,
  • Jak efektywnie przeprowadzać proces zmian?,
  • Komunikowanie procesu zmian w przedsiębiorstwie: kanały, techniki treści komunikatów,
  • Źródła oporu wobec zmian.

Następnie uczestnicy szkolenia wzięli udział w burzy mózgów na temat działań służących przezwyciężaniu oporów wobec zmian. Po krótkiej przerwie rozpoczęły się grupowe ćwiczenia polegające na wdrożeniu i komunikowaniu zmian w przedsiębiorstwie, w tym przekazaniu informacji pracownikom. Kolejnym ćwiczeniem przed zakończeniem i podsumowaniem szkolenia było zaprojektowanie procesu zmian.

Podsumowanie

Podsumowując, pracownicy firmy PlenerBud piastujący kierownicze stanowiska, w ciągu trzech dni dowiedzieli się wielu przydatnych i praktycznych informacji, które w przyszłości powinny przełożyć się na lepsze wyniki całego przedsiębiorstwa. Prowadzącymi szkolenia byli nasi trenerzy, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach – Maciej Sasin oraz Szymon Nęcki. Nasi eksperci dołożyli wszelkich starań, aby każdy z uczestników rozwinął swoje kompetencje oraz potrafił zdobytą wiedzę stopniowo wprowadzać do swojego codziennego systemu pracy. Warto dodać, że realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania z programu Akademia Managera.

 

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Szkolenia

Organizacja czasu pracy w zakładzie zagospodarowania odpadami

Efektywne zarządzanie zakładem zagospodarowania odpadami wymaga od kierowników nie tylko znajomości aspektów technicznych, ale również umiejętności organizacji czasu pracy. W odpowiedzi na rosnące wymagania prawne i oczekiwania społeczne dotyczące ochrony środowiska, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz optymalizacja czasu pracy stają się kluczowe dla zwiększenia efektywności operacyjnej i redukcji kosztów. W tym kontekście, zostaliśmy poproszeni o zorganizowanie specjalistycznego szkolenia skierowanego do pracowników i menedżerów branży…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Optymalizacja pracy w dziale housekeepingu – relacja ze szkolenia

W dzisiejszych czasach, gdy branża hotelarska doświadcza dynamicznego wzrostu i konkurencji, kluczowe staje się nie tylko zapewnienie najwyższego standardu usług, ale również efektywne zarządzanie każdym segmentem działalności hotelowej. Szczególną rolę w tej kwestii odgrywa dział housekeepingu, którego efektywność bezpośrednio wpływa na zadowolenie i komfort gości. Aby sprostać tym wyzwaniom, coraz większą popularnością cieszą się szkolenia dedykowane dla personelu odpowiedzialnego…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Szkolenia

Niewłaściwe zachowania na terenie budowy – relacja ze szkolenia

Niewłaściwe zachowania na terenie budowy – relacja ze szkolenia Bezpieczeństwo na budowie stanowi fundament efektywnej i odpowiedzialnej pracy w sektorze budowlanym. Zapewnienie, że każdy pracownik jest świadomy zagrożeń oraz potrafi prawidłowo reagować na potencjalne niebezpieczeństwa, wymaga ciągłego szkolenia i edukacji. Właśnie dlatego, coraz większą popularność zyskują specjalistyczne szkolenia skupiające się na eliminowaniu niewłaściwych zachowań, które mogą prowadzić do wypadków lub innych negatywnych konsekwencji…
dowiedz się więcej

Cenimy prywatność użytkowników

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość przeglądania, wyświetlać reklamy lub treści dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz analizować ruch na stronie. Kliknięcie przycisku „Akceptuj wszystkie” oznacza zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie.