Skuteczne zarządzanie zmianą - szkolenie dla firmy Plenerbud

W jaki sposób przebiegł cykl szkoleń dla pracowników firmy Plenerbud i jaką wiedzę przyswoili uczestnicy? Zapraszamy do relacji!

Diagnoza potrzeb rozwojowych, czyli pierwszy etap szkolenia

Właściwe szkolenie zostało poprzedzone dokładną diagnozą potrzeb rozwojowych małego przedsiębiorstwa, a także luk kompetencyjnych kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego. Dokładna analiza pozwala zorientować się, gdzie są największe braki kompetencyjnej, jaki kierunek powinny mieć następujące po analizie szkolenia.

Skuteczność menadżerska — orientacja na cel

Pierwsze szkolenie dla firmy PlenerBud skierowane było stricte dla kadry zarządzającej zespołem. Szkolenie zostało przeprowadzone z pomocą metod interaktywnych, by jak najmocniej zaangażować osoby uczestniczące w spotkaniu. Co więcej, szkolenie z orientacji na cel miało charakter praktyczny, aby kursanci wynieśli ze szkolenia jak największą ilość wiedzy, którą będzie im łatwo stosować w praktyce.

Szkolenie rozpoczęło się od wykładu na temat zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa. Kolejny wykład poprzedzony był dyskusją, zaś jego tematem była integracja działań operacyjnych z potrzebami oraz strategią organizacji. Następnie uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładu na temat problemów i barier, wpływających na jakość osiąganych rezultatów i celów. Po wysłuchaniu wykładu uczestnicy szkolenia wzięli udział w ćwiczeniach grupowych, które pozwoliły wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Krótka przerwa poprzedziła kolejny wykład na temat oceny stopnia realizacji oraz egzekwowania wyznaczonych celów. Uczestnicy dowiedzieli się, jak istotne jest odpowiednie szacowanie stopnia realizacji celów, a także poznali skuteczne sposoby na egzekwowanie wyznaczonych zadań. Kolejnym zadaniem dla kursantów była ocena stopnia realizacji, a także zaprojektowanie rozwiązania na podstawie konkretnego problemu.

Kolejne ćwiczenia w parach poprzedzone były wykładem na temat działań wyprzedzających, które minimalizują ryzyko nieosiągnięcia założonych celów i rezultatów. Po kolejnej przerwie na uczestników szkolenia czekało zadanie polegające na zaplanowaniu konkretnych kroków, które są w stanie przeciwdziałać działaniom konkurencji. Jak wiadomo aspekt ten jest bardzo istotny, wyróżnianie się spośród konkurencji jest jednym z głównych czynników bezpośrednio przekładającym się na sukces przedsiębiorstwa. Ostatni wykład tego dnia szkolenia dotyczył inicjowania działań zmierzających do osiągania zamierzonych celów.

Zarządzanie zespołem – delegowanie zadań i uprawnień

Kolejne szkolenie dla kadry zarządzającej w firmie PlenerBud dotyczyło skutecznego zarządzania zespołem w myśl właściwego delegowania zadań i uprawnień. Szkolenie rozpoczęło się od wykładu na temat procedury delegacji uprawnień. Kolejny wykład dotyczył korzyści i problemów wynikających z delegowania zadań. Po wykładzie uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach dotyczących tematyki problemów i korzyści, które wynikają z delegowania zadań.

Po krótkiej przerwie rozpoczął się kolejny wykład na temat tego, jak delegowanie uprawnień wpływa na procesy w firmie. Uczestnicy szkolenia rozpoczęli następnie wspólną burzę mózgów odnośnie do prawidłowej oceny czasu, złożoności oraz stopnia trudności wykonania określonego zadania. Następnie przeprowadzono case study na temat przekazywania uprawnień z uwzględnieniem kompetencji oraz predyspozycji indywidualnych pracownika. Następnie rozpoczął się wykład o tematyce prawidłowej komunikacji z pracownikami w trakcie realizacji zadań, zaś uczestnicy po zakończeniu wykładu uczestniczyli w tematycznej dyskusji.

Po ostatniej przerwie uczestnicy wzięli udział w scence symulacyjnej polegającej na przekazaniu pracownikowi informacji zwrotnej na temat sposobu realizacji zadań. Na koniec szkolenia wygłoszony został wykład o zachęcaniu pracowników do podejmowania inicjatyw.

Zarządzanie przedsiębiorstwem – zarządzanie zmianą

Ostatnim szkoleniem z serii szkoleń przeznaczonych dla firmy PlenerBud, było szkolenie poświęcone zarządzaniu zmianą. Pracownicy pracujący na kierowniczych stanowiskach poznali techniki i odpowiednie narzędzia zarządzania zmianą, aby jeszcze skuteczniej modernizować sposób działania firmy.

Po krótkim wprowadzeniu rozpoczął się wykład poświęcony zasadom i narzędziom zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie. Zaraz po nim został wygłoszony także wykład na temat znaczenia i roli zarządzania zmianą w przedsiębiorstwie. Wykłady te zostały zakończone dyskusją uczestników.

Kolejnym etapem szkolenia była burza mózgów à propos głównych przyczyn niepowodzeń w zarządzaniu zmianą. Następnie uczestnicy szkolenia przerabiali wraz z prowadzącym case study oceny gotowości przedsiębiorstwa i pracowników do przeprowadzenia zmiany. Krótka przerwa zakończyła się w momencie rozpoczęcia serii kolejnych wykładów, takich jak:

  • Jak bez oporów inicjować zmiany i zostać liderem ich wprowadzania?,
  • Kierunek i skutki planowanych zmian,
  • Jak efektywnie przeprowadzać proces zmian?,
  • Komunikowanie procesu zmian w przedsiębiorstwie: kanały, techniki treści komunikatów,
  • Źródła oporu wobec zmian.

Następnie uczestnicy szkolenia wzięli udział w burzy mózgów na temat działań służących przezwyciężaniu oporów wobec zmian. Po krótkiej przerwie rozpoczęły się grupowe ćwiczenia polegające na wdrożeniu i komunikowaniu zmian w przedsiębiorstwie, w tym przekazaniu informacji pracownikom. Kolejnym ćwiczeniem przed zakończeniem i podsumowaniem szkolenia było zaprojektowanie procesu zmian.

Podsumowanie

Podsumowując, pracownicy firmy PlenerBud piastujący kierownicze stanowiska, w ciągu trzech dni dowiedzieli się wielu przydatnych i praktycznych informacji, które w przyszłości powinny przełożyć się na lepsze wyniki całego przedsiębiorstwa. Prowadzącymi szkolenia byli nasi trenerzy, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach – Maciej Sasin oraz Szymon Nęcki. Nasi eksperci dołożyli wszelkich starań, aby każdy z uczestników rozwinął swoje kompetencje oraz potrafił zdobytą wiedzę stopniowo wprowadzać do swojego codziennego systemu pracy. Warto dodać, że realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania z programu Akademia Managera.

 

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia Branża wędliniarska, choć korzystająca z tradycji sięgających wieków, nie unika wpływu nowoczesnego, cyfrowego świata. Zmieniające się trendy konsumenckie, rosnąca konkurencja i dynamiczne otoczenie biznesowe wymagają od producentów wędlin elastyczności i nowoczesnych rozwiązań. W takim kontekście marketing cyfrowy staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój wędliniarni w erze digitalizacji. Z naszych usług skorzystała firma,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania i konkurencyjności w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości, często zmierzyć się muszą z różnorodnymi projektami, takimi jak wdrażanie nowych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy też dostosowywanie się do zmieniających się regulacji i standardów. Sukces w tych przedsięwzięciach zależy w dużej mierze od umiejętności…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, aby odnieść sukces. Jednym z najważniejszych aspektów, którym należy poświęcić uwagę, jest skuteczność procesów sprzedażowych. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem transformacji biznesowej, pozwalając firmom osiągnąć wyższy poziom personalizacji.…
dowiedz się więcej