Jak wykorzystać napływ migrantów dla rozwoju przedsiębiorstwa?

Jak wykorzystać zatrudnianie obcokrajowców dla rozwoju przedsiębiorstwa?

Każdy, kto zajmuje się rekrutacją, niezależnie od branży, w której działa, mierzy się dokładnie z tymi samymi problemami. Niekorzystne statystyki demograficzne oraz zwiększona migracja rodaków do innych państw powodują, że coraz trudniej jest znaleźć pracowników. Wyjściem z tej sytuacji może być zatrudnianie obcokrajowców. Mimo że w początkowym etapie jest to dla firmy spore wyzwanie, to z czasem przynosi to wiele korzyści. 

Przygotowanie organizacji do zatrudniania obcokrajowców

Osoby, które decydują się na opuszczenie swojego kraju, w większości podejmują ten krok ze względów ekonomicznych. Dochodzą do wniosku, że w swoim miejscu urodzenia nie mogą prowadzić życia na satysfakcjonującym poziomie. Dlatego też, gdy przybywają do innego państwa, są nastawieni na to, że będą intensywnie szukać pracy. 

Grupa ta nie jest jednorodna. Znajdują się w niej zarówno osoby, które planują podjąć pracę fizyczną, jak i wykwalifikowani specjaliści. Taki obraz powoduje, że działające w kraju firmy mogą rekrutować emigrantów na różne stanowiska.

Planujesz rozpocząć zatrudnianie obcokrajowców? Zacznij od ustalenia, jakie formalności będą niezbędne, aby podjąć współpracę z osobami z innym obywatelstwem niż polskie. Całą procedurę ułatwia zatwierdzona jakiś czas temu ustawa o promocji zatrudnienia.

Możesz zatrudnić obcokrajowca, jeśli:

  • prowadzisz działalność gospodarczą,;
  • jesteś przedsiębiorcą zarządzającym spółką; 
  • masz fundację lub stowarzyszenie.

Pracowników możesz szukać wśród obywateli Unii Europejskiej oraz państw, z którymi Polska podpisała umowę o współpracy. Aktualne informacje na ten temat znajdziesz na stronach rządowych. Jakie formalności są niezbędne, gdy rozpoczynasz nabór pracowników z zagranicy? 

Osoba, którą planujesz zatrudnić, powinna mieć przyznaną kartę pobytu. Jest ona równoznaczna z tym, że przebywa na terenie kraju legalnie. Potrzebne będzie jeszcze zezwolenie na pracę w pełnym wymiarze lub zezwolenie na pracę sezonową. Dokumenty te wydaje urząd wojewódzki. Niezbędne będzie również podpisanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Gdy te kwestie zostaną załatwione, nadchodzi czas na podpisanie umowy. Przepisy mówią o tym, że dokument powinien być sporządzony w języku zrozumiałym dla obcokrajowca. Ostatni krok to zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, jeśli wynika ono z zawartej formy zatrudnienia. 

Jak powinien wyglądać onboarding cudzoziemca?

Żeby zagraniczny pracownik bez większych trudność zaczął wykonywać swoje zadania, warto zagwarantować mu szkolenia wdrożeniowe. Czy różnią się one od tych, które dotyczą osób z rodzimy obywatelstwem?

Przede wszystkim dobrze, jeśli szkolenia kładą większy niż zazwyczaj nacisk na kwestie związane z priorytetami firmy oraz kulturą panującą w organizacji. Mimo że większość zatrudnianych w Polsce osób to obywatele Unii Europejskiej i państw współpracujących, może się okazać, że istnieją pewne różnice w podejściu do kwestii zawodowych, wynikające z rodzimych przyzwyczajeń.

Onboarding dla cudzoziemców powinien też przewidywać czas poświęcony na poznanie branżowego języka oraz zrozumienie pojęć niezbędnych do wykonywania codziennych zadań. Dobra komunikacja to podstawa tego, aby obcokrajowiec dobrze czuł się w nowym miejscu pracy, a firma była zadowolona z wykonywanych przez niego obowiązków.

Sposoby na zapobieganie dyskryminacji i tworzenie pozytywnej atmosfery pracy

Jeśli otwarcie się na zatrudnianie obcokrajowców to dla Ciebie zupełnie nowa sytuacja, warto porozmawiać z zespołem i poinformować go o planowanych zmianach. Wtedy pracownicy będą mieli czas, aby oswoić się z tą sytuacją i w razie potrzeby omówić z przełożonymi pojawiające się wątpliwości.

Najwięcej trudności powoduje z pewnością bariera komunikacyjna. Nawet osoby, dla których polski jest językiem ojczystym, mają czasem problem ze zrozumieniem poleceń lub jasnym przekazaniem, czego potrzebują.

Dlatego warto zorganizować w firmie lekcje nauki języka dla obcokrajowców. Powinny być one nastawione na praktyczną komunikację w miejscu pracy. 

W zapobieganiu dyskryminacji pomocne będą też jasne dla wszystkich zasady zatrudnienia. Proponowane przez firmę warunki nie mogą być mniej korzystne od tych, jakie gwarantują polskie przepisy prawa pracy. 

Ważne jest także to, aby stworzyć koleżeńską atmosferę i być otwartym na dialog. W proces ten powinni zostać zaangażowani zarówno przełożeni, jak i szeregowi pracownicy. Dobra praktyka, która sprawdza się w wielu firmach, to również formalne zapisy w wewnętrznych regulaminach chroniące interesy zagranicznych pracowników. Dobrze zatem byłoby stworzyć zapisy o przeciwdziałaniu dyskryminacji w ramach polityki antymobbingowej.

Korzyści z tworzenia międzynarodowego zespołu

Praca w międzynarodowym środowisku to nie tylko pokonanie problemów związanych z brakiem pracowników. To także szereg zalet, m.in. większa innowacyjność całej organizacji. Osoby z innych państw wnoszą do zespołów świeże podejście i pozwalają inaczej spojrzeń na bieżące wyzwania.

To również szansa na rozwój otwartości i empatii. Wielokulturowe zespoły cechuje elastyczne podejście, co przekłada się na większe zrozumienie różnych kwestii. Dla firmy oznacza to łatwiejsze wprowadzanie zmian czy też wsparcie ze strony wszystkich pracowników w przypadku pojawiających się wyzwań.

Jeśli planujesz zacząć zatrudniać obcokrajowców i potrzebujesz w tej kwestii wsparcia, skorzystaj z programu Akademia HR przygotowanego przez Warto Szkolić. Podczas jednego z modułów przygotowanego przez naszych trenerów poruszamy kwestie związane z przygotowaniem organizacji do współpracy z cudzoziemcami.

To dobry sposób na to, aby zapoznać się z wyzwaniami, na jakie powinna przygotować się firma planująca ten krok. Podpowiadamy gotowe rozwiązania, jak sobie z nimi poradzić.

Przeczytaj również:

Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia

Marketing cyfrowy w branży wędliniarskiej – relacja ze szkolenia Branża wędliniarska, choć korzystająca z tradycji sięgających wieków, nie unika wpływu nowoczesnego, cyfrowego świata. Zmieniające się trendy konsumenckie, rosnąca konkurencja i dynamiczne otoczenie biznesowe wymagają od producentów wędlin elastyczności i nowoczesnych rozwiązań. W takim kontekście marketing cyfrowy staje się nieodzownym narzędziem, pozwalającym na przetrwanie i rozwój wędliniarni w erze digitalizacji. Z naszych usług skorzystała firma,…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia

Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej – relacja ze szkolenia Zarządzanie projektami w firmie produkcyjnej stanowi kluczowy element skutecznego funkcjonowania i konkurencyjności w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Firmy produkcyjne, niezależnie od swojej wielkości, często zmierzyć się muszą z różnorodnymi projektami, takimi jak wdrażanie nowych produktów, optymalizacja procesów produkcyjnych czy też dostosowywanie się do zmieniających się regulacji i standardów. Sukces w tych przedsięwzięciach zależy w dużej mierze od umiejętności…
dowiedz się więcej
Ostatnie realizacje, Wiedza i rozwój

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia

AI w sprzedaży – relacja ze szkolenia W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, w którym konkurencja stale rośnie, przedsiębiorstwa muszą wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie, aby odnieść sukces. Jednym z najważniejszych aspektów, którym należy poświęcić uwagę, jest skuteczność procesów sprzedażowych. W tym kontekście sztuczna inteligencja (AI) staje się kluczowym elementem transformacji biznesowej, pozwalając firmom osiągnąć wyższy poziom personalizacji.…
dowiedz się więcej