, , ,

Akademia Menadżera MMŚP — kompetencje w zakresie cyfryzacji - nowe dofinansowanie dla pracowników Twojej firmy!

Akademia Menadżera MMŚP — kompetencje w zakresie cyfryzacji - nowe dofinansowanie dla pracowników Twojej firmy!

W 2022 roku rusza nabór do najnowszego programu Akademia Menadżera MMŚP- kompetencje w zakresie cyfryzacji! Sprawdź, czy Twoja firma kwalifikuje się do udziału w programie i rozwiń technologię cyfrową w firmie!

Dla kogo dedykowany jest program Akademia Menadżera MMŚP — kompetencje w zakresie cyfryzacji?

Program dedykowany jest dla kadry kierowniczej/menadżerskiej, właścicieli firm oraz osób, które są brane pod uwagę do awansu na stanowisko kierownicze/menadżerskie. Firmy, dla których dedykowany jest program Akademia Menadżera — kompetencje w zakresie cyfryzacji to mikro, małe i średnie firmy z branży usługowej, handlowej oraz produkcyjnej. Warto dodać, że aby wziąć udział w projekcie, trzeba spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej.

Jaki jest cel programu?

Celem programu AM MMŚP — kompetencje w zakresie cyfryzacji, jest podniesienie kompetencji kadry menadżerskiej i zarządzającej, która w firmie odpowiada za kwestie związane z cyfryzacją. Osoby biorące udział w programie otrzymają wachlarz kompetencji umożliwiających im efektywne i skuteczne zarządzanie transformacją cyfrową w firmie.

O jaką kwotę możemy się ubiegać w ramach projektu?

Kwota do rozdysponowania wynosi 54 miliony złotych.

Średni koszt wsparcia na jednego pracownika nie może przekroczyć 22,5 tys. zł, a wkład własny wynosi minimum 20% wartości projektu.

Efekty programu Akademia Menadżera MMŚP — kompetencje w zakresie cyfryzacji

Oto kilka przewidywanych efektów uczestnictwa w projekcie wg. PARP:

 • Rozumie zasady prowadzenia biznesu i sposoby budowania przewagi konkurencyjnej
  w gospodarce cyfrowej.
 • Potrafi wskazać kompetencje i obszary organizacji, w których zasadne jest
  wprowadzanie holistycznych zmian wykorzystujących technologie cyfrowe w celu
  zwiększania konkurencyjności firmy i budowania przewagi konkurencyjnej.
 • Potrafi zaprojektować strategię transformacji cyfrowej oraz plan operacjonalizacji
  celów strategicznych.
 • Potrafi zarządzać procesem transformacji cyfrowej w firmie.
 • Potrafi ocenić ryzyko związane z wdrożeniami nowych rozwiązań cyfrowych jak
  również wskazać ryzyka braku ich wprowadzania.
 • Poznał kluczowe technologie kształtujące transformację cyfrową (m.in. Big Data, sztuczna inteligencja (AI, ML, DL), Cloud Computing, 5G, technologie mobilne, IoT, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, druk 3D, inteligentna robotyzacja i automatyzacja procesów i inne) oraz potrafi wskazać korzyści wynikające z ich wdrożenia w firmie.
 • Potrafi zbudować i zarządzać zespołami realizującymi założenia transformacji
  cyfrowej w tym zespołami wirtualnymi lub hybrydowymi czy rozproszonymi.

(źródło: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/grants/documents/96/Zacznik-nr-12_Opis-kompetencji-menederskich-23072021.pdf)

Kompetencje menadżerskie w zakresie cyfryzacji, ujęte w programie Akademia Menadżera MMŚP:

 • Zarządzanie:

- transformacją cyfrową,

- zmianą,

- produktem,

- cyfryzacją w inteligentnej fabryce,

- procesami w transformacji cyfrowej,

- zintegrowanymi danymi.

 • Bezpieczeństwo cyfrowe
 • Przedsiębiorczość technologiczna
 • Sprzedaż w gospodarce cyfrowej
 • Marketing w gospodarce cyfrowej
 • Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
 • Opracowanie modelu biznesowego

(źródło: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/component/content/article/74021:54-mln-zlotych-na-rozwoj-kompetencji-cyfrowych-dla-obecnych-i-przyszlych-menadzerow)

 

Nasza firma „Warto Szkolić” oferuje pełne wsparcie w zakresie realizacji projektu w ramach programu Akademia Menadżera MMŚP — kompetencje w zakresie cyfryzacji. Możesz na nas liczyć od momentu złożenia Formularza Rejestracyjnego u Operatora, po wykonanie niezbędnej w tym projekcie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa, aż do zakończenia usług szkoleniowych!

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszym Kierownikiem Działu Dofinansowań — Agnieszką Beym, telefonicznie pod numerem +48 577 780 677 lub mailowo pod adresem [email protected]

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *