,

Cykl Davida Kolba — opis i zastosowanie modelu Kolba

Cykl Davida Kolba — opis i zastosowanie modelu Kolba

David Kolb, czyli amerykański teoretyk oraz badacz procesów uczenia się jest twórcą modelu uczenia się przez doświadczenie. Jego koncepcje powstały jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jednak wciąż są aktualne i często wykorzystywane w trakcie szkoleń. Nic w tym dziwnego, gdyż metoda polega na aktywnym przyswajaniu wiedzy przez osoby, które uczestniczą w szkoleniu. Sprawdźcie czym jest cykl Davida Kolba.

Cykl Kolba — co to jest?

Cykl Kolba jest niesamowicie ciekawą, a także efektywną techniką edukacji. Zgodnie z założeniem amerykańskiego teoretyka, aby możliwe było osiągnięcie sukcesu w nauce, konieczne jest przejście czterech kluczowych etapów przyswajania wiedzy. Ich kolejność może być jednak dowolna. Wspomniana metoda pozwala aktywnie przyswajać wiedzę osobom, które uczestniczą w szkoleniach. Zgodnie z nią cykl uczenia się składa się z 4 podstawowych etapów.

  • doświadczenie,
  • refleksja,
  • teoria,
  • praktyka.

Doświadczenie jest sposobem, który wiąże się z aktywnością, a także działaniem. Refleksja pozwala z kolei przeanalizować konkretne doświadczenie. Trener wraz z uczestnikami może przyjrzeć się mu z różnych stron. Można również zastanowić się, co dokładnie się wydarzyło i dlaczego. Na etapie teorii w cyklu kolba wyciągane są wnioski. Jest to także doskonały moment na metodyczne porządkowanie informacji, a także tworzenie uogólnień. Ostatnim etapem jest etap praktyczny, czyli wykorzystanie zdobytej wcześniej wiedzy, a także powiązanie sformułowanej teorii z konkretnym działaniem.

Przykłady zastosowania modelu Kolba

Cykl Kolba bardzo często realizowany jest w trakcie różnego rodzaju szkoleń przez osoby, które je prowadzą. Można zastosować go także w trakcie szkoleń na stanowiska pracy, podczas coachingu pracownika, a także w ramach własnego rozwoju zawodowego. Gdy dobrze się przyjrzymy, wykorzystanie mechanizmu cyklu Kolba zauważymy nie tylko podczas szkoleń, ale również w rozwoju dziecka, działalności firmy, a także relacji pomiędzy poszczególnymi państwami. Zdaniem teoretyków, aby doszło do przyswojenia nowej wiedzy, a także umiejętności i postaw, osoby uczące się muszą przejść przez wszystkie 4 etapy.

Cykl Davida Kolba w szkoleniach

W trakcie prowadzonych szkoleń zadaniem trenera jest pomoc wszystkim uczestnikom w przejściu przez etapy opisywanego cyklu. Celem szkolenia może być na przykład podniesienie jakości obsługi klienta. W takiej sytuacji trener sam angażuje się w doświadczenie. Konieczne jest również zaangażowanie i motywacja uczestników. Na etapie obserwacji trener pyta ich między innymi o to, jakie odnieśli wrażenia. Dalszy etap szkolenia to wnioskowanie, czyli łączenie w całość. W tym momencie konieczne jest mocne nawiązanie do doświadczeń uczestników. Wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków bez bazowania na konkretnych doświadczeniach uczących się osób nie pozwala na przejście do dalszego etapu, czyli praktyki bądź też eksperymentowania. Na ostatnim etapie trener zadaje bowiem pytanie, jak można wykorzystać w praktyce wyciągnięte wnioski? Podsumowując, aby można było mówić o cyklu Kolba, konieczne jest przejście zarówno uczestników szkolenia, jak i trenera przez wszystkie 4 etapy.

Przydatnym narzędziem może być dla Was również matryca Eisenhowera, która pozwala radzić sobie z bardzo dużą ilością zadań. Na ten temat na naszym kanale pojawił się film, więc zapraszamy do jego obejrzenia.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *