,

Stare z młodym pokoleniem współpracuje z powodzeniem!  Szkolenie z zarządzania międzypokoleniowego dla hotelu Słowianin

Stare z młodym pokoleniem współpracuje z powodzeniem!  Szkolenie z zarządzania międzypokoleniowego dla hotelu Słowianin

W dniach 13-14 stycznia przeprowadziliśmy szkolenie z zarządzania międzypokoleniowego dla pracowników restauracji i hotelu Słowianin w Gnieźnie. Właścicielka Słowianina wiedziała, że potrzebuje polepszyć jakość pracy swoich pracowników, gdzie głównym wyzwaniem są problemy z komunikacją: tak wewnątrz zespołu, jak i na linii pracownik-przełożony. Aby dokładniej poznać potrzeby zespołu Słowianina,  przed szkoleniem wykonaliśmy diagnozę potrzeb szkoleniowych. 

Cele szkolenia

Na podstawie diagnozy wspólnie z właścicielką ustaliliśmy, że kluczowe  będzie polepszenie komunikacji między starszymi i młodszymi pracownikami. I stąd właśnie za cel szkolenia wzięliśmy  efektywne budowanie zespołu zróżnicowanego wiekowo, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentantów generacji „Z”. 

Przebieg szkolenia

W ramach szkolenia ćwiczyliśmy metody skutecznej komunikacji, delegowania i motywowania współpracowników pracujących w zespole wielopokoleniowym. Dwa dni szkolenia wypełnione były praktyką – uczestnicy mieli okazję poznać różnorodne narzędzia z obszaru zarządzania, ale również i rozwinąć swoje kompetencje w zakresie preferowanego przez siebie stylu zarządzania czy wykorzystania predyspozycji ról zadaniowych swoich pracowników. Podczas szkolenia uczestnicy przy wsparciu trenera wypracowali również szereg rekomendacji do wdrożenia w ramach swoich codziennych działań związanych z zarządzaniem. Wśród zmian pojawiły się przede wszystkim kwestie:

  • zwiększenia koncentracji na indywidualnym podejściu do współpracowników, szczególnie w obszarze motywowania;
  • uwzględnienie predyspozycji zadaniowych w delegowaniu obowiązków;
  • delegowanie dopasowane do kompetencji i poziomu pracownika;
  • unikanie przejmowania odpowiedzialności za zadania należące do pracowników.

W trakcie naszego szkolenia pracownicy Słowianina pierwszy raz zetknęli się z tematem zarządzania międzypokoleniowego. Byli zaskoczeni koniecznością różnicowania stylu komunikacji czy delegowania zadań w zależności od wieku i stażu pracy współpracownika. Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie i aktywnie brali udział w ćwiczeniach szkoleniowych. 

Rezultaty szkolenia

W ocenie uczestników szkolenie z zarządzania międzypokoleniowego będzie bardzo przydatne w codziennych działaniach zespołu. Za szczególnie przydatne pracownicy Słowianina uznali zespołowo wypracowane w czasie szkolenia wnioski. Pracownikom hotelu i restauracji Słowianin w Gnieźnie serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu, a wszystkich Was zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń dofinansowanych (nawet do 100% wartości usługi) tutaj

 

Trenerzy „Warto Szkolić”

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *