,

Szkolenia dla pracowników z branży automatyki przemysłowej!

Szkolenia dla pracowników z branży automatyki przemysłowej!

W pierwszej połowie roku 2021 nasza firma „Warto szkolić” nawiązała współpracę z przedsiębiorstwem RAION AUTOMATYKA. Nasza trenerka z kilkunastoletnim doświadczeniem, Patrycja Maślankiewicz, przygotowała diagnozę potrzeb firmy, a następnie na jej podstawie przeprowadziła dwa szkolenia dedykowane dla pracowników z branży automatyki przemysłowej, które miały na celu rozwój ich kompetencji miękkich.

Dlaczego szkolenia z zakresu kompetencji miękkich są istotne w każdej branży?

Praca naszych klientów oprócz konkretnych umiejętności twardych z zakresu robotyki i informatyki wymaga również kompetencji miękkich pozwalających na pracę nad różnymi projektami jednocześnie, odpowiednie delegowanie zadań czy poszukiwanie jeszcze bardziej kreatywnych rozwiązań. Nowoczesne rozwiązania informatyczne, by zachwycać swoją innowacyjnością, muszą być stworzone przez ludzi ze świeżym spojrzeniem, świadomych swojej roli w zespole.

Dlatego tak istotne było przeprowadzenie szkoleń, które pokazały uczestnikom jak inspirować siebie i współpracowników do działania, jak budować zaangażowanie i zarządzać zespołem, by odnosić jeszcze lepsze niż dotychczas wyniki.

Przebieg szkolenia pracowników z branży automatyki przemysłowej w firmie RAION AUTOMATYKA

Szkolenia miały formę wykładowo-warsztatową. Ich uczestnicy poznawali konkretne studia przypadku, przedstawiające firmy, które miały przed sobą podobne wyzwania do realizacji i sposoby osiągania swoich celów. Podczas pierwszego ze szkoleń właśnie dzięki case study, osoby na szkoleniu poznały efektywne metody takiego delegowania zadań pracownikom, by te były zgodne z indywidualnymi zdolnościami i predyspozycjami konkretnego podwładnego. Drugie spotkanie rozwijało tę kwestię głębiej, ponieważ prowadząca wskazała na narzędzia i sposoby oceny potencjału pracownika, co w dalszej perspektywie może przełożyć się na bardziej wydajną pracę całego przedsiębiorstwa.

Kolejne spotkanie dało odpowiedź na pytania: Jak inspirować pracownika konkretnym komunikatem werbalnym do podjęcia przez niego aktywności? Jak oceniać potencjał pracowników? Jak być skutecznym managerem? Szkolenie było także okazją do tego, by pomóc określić czynniki wpływające na zaangażowanie oraz konsekwentne działanie pracowników.

Uczestnicy – na każdym ze szkoleń – mieli możliwość prowadzenia dyskusji, np. związanych z tym, jak zarządzać czasem pracowników, a więc jak w prawidłowy sposób oceniać czas na wykonanie określonego zadania. Tu istotnymi elementami było m.in. zwrócenie uwagi na złożoność i poziom trudności, jak również realizowanie innych dodatkowych projektów jednocześnie przez pracownika.

Szkolenia były także szansą przećwiczenia w warunkach szkoleniowych scenek symulacyjnych, podczas których mogli przetestować sposób komunikowania się z pracownikiem. Interesującym zadaniem była np. symulacja rozmowy z podwładnym, któremu przekazywano informację zwrotną dotyczącą efektów jego pracy.

Spotkania były przeprowadzone przez trenerkę z kilkunastoletnim doświadczeniem, która od lat wspiera Rady Nadzorcze, Prezesów, Dyrektorów, Managerów i Właścicieli Firm w realizacji swoich celów biznesowych, które mają przynosić korzyści finansowe i inspirować do dalszych działań.

Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa – na czym polega?

Aby móc określić potrzeby klienta niezbędne było uprzednie przeprowadzenie diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa jest narzędziem służącym do analizy obecnej sytuacji przedsiębiorstwa, oceny możliwości jego rozwoju oraz wskazania metod i sposobów na realizowanie celów firmy w perspektywie 24 miesięcy. Jak pokazuje doświadczenie, prawidłowo przeprowadzona analiza tego rodzaju oraz wdrożenie odpowiednich strategii działania może sprawić, że pierwsze większe efekty działań można zaobserwować już po kilku miesiącach wprowadzenia określonych narzędzi. Nasi eksperci przygotowują diagnozę potrzeb w formie przejrzystego raportu. Taka forma jest zresztą wymagana w procesie pozyskiwania funduszów z programu „Akademia Managera MŚP 2”, z którego wsparcia skorzystał także nasz klient, RAION AUTOMATYKA. Projekt obejmujący diagnozę potrzeb przedsiębiorstwa oraz dwa szkolenia został zrealizowany dzięki środkom z „Akademii Managera”.

„Warto szkolić” wykonało wiele tego typu analiz na rzecz MŚP, wspierając podmioty, które powierzyły jej swoje interesy w nieustannym rozwoju. Diagnoza potrzeb przedsiębiorstwa jest przeprowadzana na podstawie informacji zdobytych podczas konsultacji z firmą, a także dzięki zastosowaniu określonych narzędzi i technik audytorsko-badawczych.

Na zlecenie przedsiębiorstw nasi eksperci nieustannie podejmują się kolejnych takich badań. W trakcie prac korzystają ze swojego doświadczenia w tym obszarze, zdobytego m.in. przy realizacji takich projektów jak ten dla RAION AUTOMATYKA.

Szkolenia przeprowadzone dla RAION AUTOMATYKA mają na celu przekazanie managerom i liderom narzędzi, które zachęcą pracowników do podejmowania ponadprzeciętnej aktywności dzięki zaangażowaniu i inspiracji, a także będą wskazówką jak delegować zadania, by przyspieszyć procesy zachodzące w firmie.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *