Krajowy Fundusz Szkoleniowy - jak pozyskać środki?

Nowy rok oznacza w naszym szkoleniowym świecie nowy okres rozdzielania budżetu Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Sprecyzowany zostaje podział środków pomiędzy województwa, a także określone zostają priorytety ich wydatkowania. Zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dla kogo?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy, której celem jest wsparcie przedsiębiorców w poszerzaniu kompetencji i kształceniu ustawicznym personelu.

Z środków KFS skorzystać może każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, który chciałby starać się o przeprowadzenie kształcenia ustawicznego u siebie lub swojego personelu.

W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego pozyskać można 80% kosztów kształcenia ustawicznego (jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia pracownika w danym roku na jednego uczestnika), a w przypadku mikro przedsiębiorców nawet 100% kosztów kształcenia ustawicznego (także nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia pracownika w danym roku na jednego uczestnika).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – priorytety

W tym roku  z środków w kwocie 256 805 tys. zł 80%, czyli 205 444 tys. zł przeznaczone zostanie na realizację priorytetów kształcenia ustawicznego w poszczególnych województwach, a pozostałe 20% (52 362 tys. zł) stanowić będzie rezerwę KFS, rozdzielaną i wydatkowaną przy udziale Rady Rynku Pracy.

Podział środków (80% kwoty) podlegać będzie ustalonym priorytetom wydatkowania:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
  i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Podział środków rezerwowych (20% kwoty) podlega priorytetom wydatkowania Rady Rynku Pracy:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak pozyskać środki?

Przygotowanie wniosków oraz zebranie dokumentacji koniecznych do pozyskania środków bywa kłopotliwe i nierzadko napawa przedsiębiorców strachem. Zupełnie niepotrzebnie!

Chciałbyś dowiedzieć się, czy Twoja firma może starać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego? A może masz pytania o procedurę pozyskiwania środków?

Nasi doświadczeni pracownicy spokojnie i pewnie przeprowadzą Cię przez cały proces. Zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Beym
Kierownik Działu Obsługi Dofinansowań
Tel. Kom. +48 577 780 677
[email protected]

Adrian Błaszak
Specjalista ds. dofinansowań
Tel. Kom. +48 537 988 688
[email protected]

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dla kogo? Jak pozyskać środki?

Jesteś zainteresowany pozyskaniem środków na szkolenie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego? Dobrze trafiłeś, bo nasza firma nie tylko pomoże w napisaniu wniosku i rozliczeniu dofinansowania z KFS, ale również przeprowadzi szkolenie o najwyższym poziomie jakości. Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu zarówno tradycyjnych szkoleń (merchandising, sprzedażowe, menedżerskie, umiejętności osobiste, marketingowe), coachingu, jak i mentoringu. Profesjonalizm świadczonych przez nas usług potwierdza przyznanie certyfikatu SUS 2.0.

W planie Funduszu Pracy na rok 2019 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono kwotę:

Czym zajmuje się Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został wydzielony z Funduszu Pracy w celu dostosowywania kwalifikacji pracowników do zmieniających się realiów gospodarki, a w konsekwencji uniknięcia zwolnień i długotrwałego bezrobocia. Zadaniem KFS jest wspieranie szkolenia ustawicznego poprzez dofinansowanie usług szkoleniowych.

Szkolenia mogą być realizowane zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Nabory odbywają się w pierwszym i drugim kwartale danego roku. Program realizują Powiatowe Urzędy Pracy właściwe dla danego powiatu. Szkolenia co do zasady muszą prowadzić do nabycia kompetencji twardych.

Kto może starać się o środki z KFS?

Program skierowany jest do wszystkich przedsiębiorstw, a poziom dofinansowania jest bardzo wysoki: 80-100%. Na pełne pokrycie kosztów mogą liczyć mikroprzedsiębiorstwa, dla pozostałych maksymalna stawka to 80%. Trzeba jednak pamiętać, że kwota środków nie może przekroczyć trzykrotności rocznego przeciętnego wynagrodzenia pracownika.

Na co można przeznaczyć środki?

Środki można przeznaczyć po pierwsze na rozpoznanie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, a po drugie na ich realizację. Mogą to być kursy i studia podyplomowe, egzaminy potwierdzające odbyte szkolenia, badania lekarskie i psychologiczne konieczne do podjęcia pracy w nowej roli, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Co roku KFS ustala nowe priorytety, które wytyczają rodzaje szkoleń, na które mogą być przeznaczone środki. W roku 2019 będą to:

Procedura zdobycia dofinansowania

Sprawdź kiedy w Twoim Urzędzie Pracy będzie ogłoszony nabór na środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Sprawdź czy spełniasz wymagania określone w priorytetach. NASZA FIRMA POMOZE CI W TYM.

Zgłoś do nas swoje potrzeby szkoleniowe.

Otrzymaj od nas indywidualny program szkolenia.

Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go w Powatowym Urzędzie Pracy w Twoim regionie. NASZA FIRMA ZROBI TO ZA CIEBIE.

Podpisz umowę i otrzymaj pieniądze na realizację szkolenia.

Zrealizuj szkolenie.

Opłać fakturę.

Rozlicz projekt. NASZA FIRMA PRZYGOTUJE CAŁĄ POTRZEBNĄ DOKUMENTACJE.

Dodatkowo, ustalane są rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W każdym roku ustalane są priorytety również dla tej puli. W roku 2019 będą to:

Kiedy otrzymam środki z KFS?

Na rozpatrzenie wniosku oczekuje się powyżej miesiące i nie ma tu ustalonej górnej granicy czasowej. Jednak gdy już otrzymamy zgodę na szkolenie i podpiszemy umowę z PUP, możemy liczyć na przyznanie środków. Nie trzeba czekać na dofinansowanie do momentu realizacji szkolenia.

KFS, a może BUR?

Na koniec warto zaznaczyć, że pozyskanie środków z KFS jest zadaniem trudnym, a korzystną alternatywę stanowi Baza Usług Rozwojowych. Jest to jednak opcja dostępna tylko dla średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw. Tutaj, znajdziecie Państwo porównanie obu rozwiązań. Wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków z KFS lub BUR zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 784 762 567, lub adresem email: [email protected]

Podaj swój adres e-mail

Skontaktujemy się z Tobą

Nasza oferta

Szkolenia

Sprawdź naszą bogatą ofertę szkoleń sprzedażowych, menadżerskich, z umiejętności osobistych oraz merchandisingu. Kompleksowa oferta oraz obsługa dofinansowania.

Doradztwo

Oferujemy profesjonalne usługi doradcze obejmujące Mentoring, Coaching, Standard Obsługi Klienta. Elastyczną ofertę dopasowujemy do indywidualnych potrzeb.

Merchandising

Sprawdź ofertę na realizację szczegółowego audytu Twojego sklepu i podpowiedź, co możesz naprawić w prosty sposób i niskim kosztem. 

Filmy szkoleniowe

Filmy szkoleniowe m.in. do prezentacji produktu, jako instrukcja prawidłowej obsługi klienta, do prezentacji firmy, przeprowadzenia badania tajemniczego klienta.