Efektywna polityka cenowa i skuteczni sprzedawcy. Szkolenie dla hurtowni Elektro Omega

Efektywna polityka cenowa i skuteczni sprzedawcy. Szkolenie dla hurtowni Elektro Omega

Efektywna polityka cenowa i skuteczni sprzedawcy. Szkolenie dla hurtowni Elektro Omega

 
27 marca b.r. przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu zarządzania asortymentem i efektywnej sprzedaży dla firmy Elektro Omega. Uczestnik spotkania to duża sieć hurtowni elektrycznych, zrzeszająca czterdziestu trzech członków, z placówkami zlokalizowanymi w całym kraju.
 

Cele szkolenia

Celem szkolenia było zwiększenie sprzedaży i marży poprzez nabycie odpowiednich umiejętności przez pracowników: planistów zarządzających asortymentem oraz samych sprzedawców.

Przebieg szkolenia

Uczestnicy nauczyli się/pogłębili wiedzę z zakresu:

  • stosowania metod planowania i analizy sprzedaży,
  • kontrolowania sprzedaży i dobierania marży do poszczególnych grup asortymentowych,
  • wprowadzenia i umiejętnego powiązania systemów motywacyjnych z celami sprzedażowymi,
  • umiejętnego komunikowania wyników wprowadzanych działań przełożonym.

Dzięki szkoleniu uczestnicy odkryli, jak wyżej wymienione mechanizmy wpływają na rentowność hurtowni oraz w jaki sposób przekazywać tę wiedzę dla dyrektorów i właścicieli hurtowni.

Podczas szkolenia zastosowano zarówno metody pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Ćwiczenia oraz wyniki tych prac były omawiane na forum, pogłębiając i porządkując przekazaną wiedzę.

Rezultaty szkolenia

W efekcie szkolenia pogłębiono zrozumienie i zwiększono świadomość uczestników co do koniecznych działań dla skutecznego zarządzania hurtownią.   Szkolenie przełoży się na realizację celów biznesowych Elektro Omega, tj. zwiększenie sprzedaży w grupach asortymentowych.

Mocną stroną szkolenia było zaangażowanie i aktywność uczestników podczas dyskusji. Chętnie dzielili się swoim doświadczeniem. Na szkoleniu panowała przyjazna, otwarta atmosfera. 

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej