Stres i wypalenie zawodowe – jak pomóc swoim pracownikom? Szkolenie dla Bama Logistic

Stres i wypalenie zawodowe – jak pomóc swoim pracownikom? Szkolenie dla Bama Logistic

Dziewiętnastego maja przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym dla firmy logistyczno-spedycyjnej Bama Logistic. W spotkaniu wzięło udział dwunastu pracowników.

BAMA Logistic to przedsiębiorstwo spedycyjne świadczące usługi transportowe w kraju i za granicą. Wyróżnikiem firmy jest dbałość o cały łańcuch dostaw: od załadunku i przewozu, poprzez rozładunek, udostępnianie magazynów. A także pomoc w dopełnieniu formalności koniecznych do transportu towaru w Polsce i za granicą.

Cele szkolenia

Firma zdecydowała się na skorzystanie z naszego szkolenia, aby wzmocnić wśród pracowników umiejętności radzenia sobie ze stresem. A także rozwinąć w nich odporność na wypalenie zawodowe. Głównym celem szkolenia było więc zapoznanie uczestników z narzędziami do zapobiegania i zmniejszania stresu w życiu osobistym i zawodowym. A także odkrycie z pomocą trenera metod radzenia sobie ze stresem najlepiej dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb, charakteru oraz stylu pracy.

Pracownicy przedsiębiorstw logistycznych narażeni są na wyjątkowo wysoki poziom stresu: konieczność podejmowania błyskawicznych decyzji, szybkiej komunikacji, prowadzenie negocjacji cenowych, czy przekazywanie klientom informacji o opóźnieniach w dostawach; to wszystko zadania niewątpliwie wymagające dużej odporności na stres. Sytuacji nie poprawia praca na zmiany, również w nocy. Dlatego w przedsiębiorstwach logistycznych i spedycyjnych ważnym elementem polityki pracowniczej są regularne szkolenia, pomagając zatrudnionym opanować stres. A w konsekwencji chroniąc firmę przed koniecznością częstego szukania nowych pracowników.

Przebieg szkolenia

Podczas szkolenia stosowano mini wykład oraz pracowano metodami aktywnymi, na które składały się: ćwiczenia zespołowe i indywidualne, dyskusje kierowane, wymiana doświadczeń, ankiety i kwestionariusze. Duży nacisk położono na trening praktycznych umiejętności relaksacyjnych, wspomagających odprężenie, regenerację i redukcję stresu, naukę wizualizacji i krótkich metod praktycznych obniżających napięcie, a więc m.in.:

  • naukę świadomego oddychania,
  • oddechu przeponowego,
  • relaksacji Jacobsona,
  • elementów asan jogi.
Głowne zagadnienia objęte zakresem szkolenia
- świadomość przyczyn stresu w życiu zawodowym i prywatnym
- umiejętność rozpoznawania sygnałów stresu, jego przejawów oraz czynników wywołujących
- umiejętność identyfikacji czynników stresujacych w otoczeniu zawodowym prywatnym oraz w sobie
- poznanie metod i technik redukujących stres i zapobiegających negatywnym skutkom stresu
- rozpoznanie i nabycie umiejętności wzmacniania i mobilizowania swoich zasobów
- zwiększenie własnej efektywności poprzez świadome wpływanie na swoje emocje i redukcję stresu
- wypracowanie własnych metod radzenia sobie ze stresem

Rezultaty szkolenia

Szkolenie dostarczyło uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz wypalenia zawodowego. Uczestnicy nabyli i rozwinęli:

  • praktyczne umiejętności redukowania stresu,
  • radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych,
  • uświadomili sobie znaczenie własnych emocji,
  • opanowali techniki ułatwiające kontrolowanie stresu, oraz metody pozwalające na długofalowe radzenie sobie ze stresem.

Dziękujemy pracownikom firmy Bama Logistic za czynny udział w szkoleniu. Życzymy pracownikom satysfakcji z wykonywanej pracy. Mamy nadzieję, że przekazane podczas szkolenia metody walki ze stresem przyniosą trwałe, pozytywne zmiany w jakości codziennej pracy.

 

Trenerzy „Warto Szkolić”

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *