Szkolenie dla firmy Maldrobud

Szkolenie dla firmy Maldrobud

Ostatnie miesiące to czas zwiększonego zainteresowania firm zatrudniających zawodowych kierowców (firmy transportowe, budowlane) naszymi szkoleniami. Jaka jest tego przyczyna? Istotne zmiany w ustawodawstwie, które weszły w życie we wrześniu bieżącego roku. Kary za niektóre naruszenia zwiększyły się wyraźnie, warto więc skorzystać ze szkolenia i uniknąć nieprzyjemnej niespodzianki.

Firma Maldrobud, jedna z czołowych firm budowlanych, postanowiła skorzystać z usług naszych ekspertów. Było to pięciogodzinne, jednodniowe spotkanie, w którym udział wzięli pracownicy nadzorujący pracę kierowców.

Cel szkolenia

Celem szkolenia było przede wszystkim zapoznanie z obowiązującymi przepisami regulującymi pracę kierowców zawodowych, w tym najnowszych, które weszły w życie 3 września 2018 roku.

Przebieg szkolenia

Szkolenie podzielone było na dwie, główne części. W pierwszej uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawowymi definicjami związanymi z czasem pracy kierowców, normami czasu pracy kierowców oaz obowiązkami kierowców w zakresie prawidłowej obsługi tachografów. W drugiej części przedstawiono zasady prawidłowego prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców i wynagradzania pracowników.

Podczas szkolenia duży nacisk położono na analizę i interpretację przepisów prawa regulujących pracę kierowców, w tym najnowszych:

  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców,
  • Kodeks Pracy,
  • Rozporządzenie unijne 3821/85,
  • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o tachografach (obowiązującej od września 2018),
  • Umowa AETR,
  • Rozporządzenie unijne 561/2006.

Szkolenie bogate było również w praktyczne ćwiczenia, oparte o przykład samej firmy Maldrobud, m.in.:

  • Zasady rozliczania czasu pracy i ewidencji kierowców przy różnych formach zatrudnienia,
  • Analiza czynności i omówienie problemów na podstawie danych odczytanych z kart kierowców uczestników szkolenia.

Omówiono również jak przygotować się do Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz zapoznano uczestników z najczęściej stosowanymi przez kierowców manipulacjami.

Rezultaty szkolenia

Dzięki szkoleniu uczestnicy nadzorujący pracę kierowców mogą planować ich zadania w zgodzie z przepisami oraz właściwie reagować w przypadku nieprawidłowości. Osoby rozliczające czas pracy kierowców, mogą wprowadzić korzystne dla firmy warunki zatrudnienia kierowców, nie powodując naruszeń przepisów.

Dziękujemy za udział w szkoleniu.

 

Trenerzy „Warto Szkolić”

 

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *