Szkolenie z zakresu negocjacji dla firmy outsourcingowej ESTE

Szkolenie z zakresu negocjacji dla firmy outsourcingowej ESTE

Szkolenie z zakresu negocjacji dla firmy outsourcingowej ESTE

Szkolenie odbyło się w Rudzie Śląskiej, w siedzibie firmy ESTE, w dniach 14-15.03.2018. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy szczebla kierowniczego, odpowiedzialni za sprzedaż i utrzymywanie relacji z klientami.
 

Cele szkolenia

Celem szkolenia było wzmocnienie umiejętności negocjacyjnych pracowników firmy. Działalność firmy ESTE skupia się na odciążaniu przedsiębiorstw z zadań niezwiązanych bezpośrednio z ich podstawową działalnością. Firmę można wynająć do prowadzenia księgowości, działu kadr i płac oraz IT.

Przebieg szkolenia

W ramach szkolenia uczestnicy zaznajomili się z dwudziestoma najczęściej stosowanymi strategiami i taktykami negocjacyjnymi. Wspólnie z prowadzącym zastanawiali się, w jaki sposób negocjować, tak aby obie strony uzyskiwały, jak największe korzyści. 

Podczas szkolenia zastosowano następujące metody szkoleniowe:

  • gry symulacyjne,
  • analizę video (na podstawie nagrania stworzonego podczas gry),
  • kwestionariusze i testy,
  • analizę case study,

Prowadzący wspólnie z uczestnikami poświęcili dużo czasu na analizę przypadków negocjacyjnych z praktyki uczestników – wspólnie szukali najlepszych rozwiązań. Zastosowano także analizę negocjacji telefonicznych prowadzonych na żywo podczas szkolenia. 

Rezultaty szkolenia

Pracownicy firmy ESTE przede wszystkim nauczyli się stosować techniki negocjacyjne oparte na szukaniu wspólnych korzyści. Szczególny nacisk został położony na rozwiązania dążące do zaspokojenia potrzeb negocjacyjnych obu stron – właśnie takie rozwiązania umożliwiają zachowanie długotrwałych stosunków handlowych. 

Drugim ważnym rezultatem szkolenie było poznanie metod obrony przed wywieraniem wpływu. Dzięki tej wiedzy, uczestnicy spotkania wyczulili swoją czujność na strategie i taktyki stosowane przez partnerów w negocjacjach.

Dziękujemy kadrze kierowniczej firmy ESTE za zaangażowanie i dobrą współpracę podczas spotkania.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej