Szkolenie z zakresu negocjacji dla firmy z branży informatycznej

Szkolenie z zakresu negocjacji dla firmy z branży informatycznej

Szkolenie z zakresu negocjacji dla firmy z branży informatycznej

W dniach 12-13 marca 2018 roku przeprowadziliśmy dla firmy z branży informatycznej dwudniowe szkolenie z zakresu negocjacji. Zgodnie z życzeniem, spotkanie odbyło się poza siedzibą firmy. W szkoleniu uczestniczyło pięciu pracowników: czwórka z nich to pracownicy działu handlowego, a piątym był jeden z dyrektorów.

W naszym spotkaniu udział wzięli pracownicy odpowiedzialni za relacje z klientami. Ich codziennością jest pokonywanie setek kilometrów w celu rozmowy i sprzedaży produktów firmy. Do ich obowiązków należy również utrzymywanie długofalowych relacji z klientami.

Cele szkolenia

W obu tych zadaniach kluczową rolę odgrywają umiejętności negocjacyjne. Właśnie dlatego firma postanowiła podnieść umiejętności swoich pracowników z zakresu negocjacji.

Przebieg szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zostali zapoznani z najbardziej popularnymi i skutecznymi strategiami negocjacyjnymi, a następnie ćwiczyli zdobytą wiedzę w licznych ćwiczeniach. Nacisk na praktyczny aspekt spotkań to wizytówka „Warto Szkolić”. Każde z naszych spotkań to ograniczony do koniecznego minimum wykład teorii/informacji teoretycznych, zaopatrzenie uczestników w materiały podsumowujące kluczowe zagadnienia i szybkie przejście do sedna sprawy: ćwiczeń praktycznych.

W drugiej części spotkania trenerzy wykorzystali różnorodne techniki szkoleniowe: gry symulacyjne, analizę video (na podstawie nagrania stworzonego podczas gry negocjacyjnej), kwestionariusze, testy oraz analizę case study.

Rezultaty szkolenia

Pracownicy firmy to znakomici handlowcy. Docenili fakt, że szkolenie było okazją do wymienienia się pomysłami i doświadczeniami nie tylko z trenerem, ale także między sobą. Warto kontynuować ich wspólne spotkania, aby dalej promować wymianę doświadczeń. Spotkania te mogą przyjąć formę szkoleń z zakresu negocjacji lub sprzedaży, ale także z innych tematów – np. defensywnej jazdy samochodem (niektórzy z obecnych podczas podróży zawodowych dokonują sto tysięcy kilometrów rocznie). 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej