Szkolenie ze skutecznej sprzedaży bezpośredniej dla firmy poligraficznej

Szkolenie ze skutecznej sprzedaży bezpośredniej dla firmy poligraficznej

Szkolenie ze skutecznej sprzedaży bezpośredniej dla firmy poligraficznej

W marcu mieliśmy przyjemność przeprowadzić klasyczne szkolenie sprzedażowe dla firmy Ekspert Południe. Przedsiębiorstwo działa w branży poligraficznej, a wyspecjalizowało się w produkcji towarów dla sektora handlowego. Od dwudziestu pięciu lat dostarcza sklepom produkty takie jak torby, rolki do kas i papier pakowy.

Nasze spotkanie objęło programem dwa pełne dni wspólnej pracy i będzie kontynuowane w maju. W szkoleniu wzięły udział osoby na pierwszej linii kontaktu z klientem, czyli sprzedawcy.

Cele szkolenia

Celem szkolenia była poprawa kontaktu sprzedawca-klient, a w konsekwencji polepszenie wyników sprzedażowych. 

Przebieg szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy poznali profile osobowościowe klientów i dowiedzieli się, w jaki sposób identyfikować poszczególne typy klientów i dostosowywać do nich argumentację i styl rozmowy. Skupiono się zarówno na rozmowie bezpośredniej, jak i telefonicznej. W trakcie szkolenia przeszliśmy również szczegółowo schemat prawidłowo poprowadzonej rozmowy handlowej oraz omówiliśmy elementy badania potrzeb, sposoby radzenia sobie z zastrzeżeniami i konkretne przykłady stosowania języka korzyści w sprzedaży.

Główną metodą szkolenia były ćwiczenia praktyczne – warsztaty. Uczestnicy przećwiczyli sytuacje sprzedażowe, które na co dzień pojawiają się w rozmowach z klientami, a następnie sami odgrywali scenki rozmów z klientem. Pracę każdego z uczestników trener nagrywał kamerą. Na tej podstawie trener wraz z uczestnikami przeanalizował zaobserwowane pozytywne i negatywne zachowania. Następnie wspólnie opracowano propozycję korekty zachowań, na podstawie której uczestnicy zaplanowali swoje najbliższe działania, w celu poprawy komunikacji z klientem.

Rezultaty szkolenia

Na pewno głównym rezultatem szkolenia jest dostrzeżenie przez uczestników, co robią na co dzień dobrego, jakie zachowania powinni kontynuować i wzmacniać, a z drugiej strony otrzymanie informacji zwrotnej co do tego, co należy zmienić.

Trener obserwując uczestników podczas wykonywanych scenek sprzedażowych, zauważył, że pracownicy zbyt szybko godzą się na obniżenie ceny, dając od razu wszystko to, czego oczekuje klient. Etap negocjacji był praktycznie pominięty. Uczestnicy przyznali, że podczas codziennej pracy rzeczywiście mają problem z targowaniem się. Z tego właśnie względu, kolejne, planowane na maj spotkanie szkoleniowe, skupi się na tematyce negocjacji: ćwiczeniu scenek sprzedażowych oraz zapoznaniu pracowników z kluczowymi metodami prowadzenia negocjacji.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej