Wiemy jak efektywnie szkolić specjalistów ds. rachunkowości

Wiemy jak efektywnie szkolić specjalistów ds. rachunkowości

Wiemy jak efektywnie szkolić specjalistów ds. rachunkowości

W dniach 19 – 20 luty 2018 przeprowadziliśmy 16 godzin szkolenia z zakresu rachunkowości dla firmy NEW PATTERN. 

Szkolenie w swoim zakresie obejmowało zagadnienia związane z:

  • Podatkami lokalnymi, majątkowymi,
  • Podatkiem od czynności cywilno-prawnych,
  • Zmianami  w ulgach na Działalność Badawczo-Rozwojową,
  • Wiedzą nt. rozliczenia samochodów w firmie pod kątem podatkowym i VAT,
  • Rozliczaniem podróży służbowych,
  • Transakcjami międzynarodowymi na gruncie VAT,

Szkolenie było prowadzone metodą warsztatową, a więc uczestnicy mieli okazję na bieżąco weryfikować stan swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w Quizach wiedzowych, rozwiązywaniu zagadnień związanych z przedmiotową tematyką czy też tworzeniu map myśli. 

Dzięki zastosowaniu powyższych metod uczestnicy bardzo chętnie zaangażowali się w szkolenie.

Mimo trudnej tematyki szkolenia uczestnicy mieli poczucie swobodnej atmosfery sprzyjającej nauce, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem. 

Serdecznie dziękujemy pracownikom firmy NEW PATTERN za gościnę, chęć dzielenia się własnym doświadczeniem oraz aktywny udział w naszym szkoleniu.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej