,

Komunikacja Interpersonalna

Komunikacja Interpersonalna

Komunikacja interpersonalna to „proces, podczas którego ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych (dźwięki, litery, słowa) informacji (komunikatów)”. W dzisiejszych czasach trudno jest wyobrazić sobie życie w społeczeństwie czy organizacji bez komunikowania się z innymi. Skuteczna komunikacja interpersonalna jest warunkiem sukcesu w wielu dziedzinach, a nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia, ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych. Warto więc zastanowić się i odpowiedzieć sobie na pytanie: czy potrafimy skutecznie się komunikować?

Nieporozumienia w relacjach interpersonalnych są wynikiem złej komunikacji. Niewłaściwe odczytanie intencji z jednej strony, czy ukryte oczekiwania z drugiej, to trudności, których doświadczamy na co dzień. O efektywnej komunikacji w takiej sytuacji można mówić dopiero, kiedy treść wypowiedzi jest zrozumiana zgodnie z intencjami nadawcy przekazu. Jest to niezwykle ważne, gdyż umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym, pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości oraz szacunku dla innych i dla siebie samego. Co więcej, poznanie podstawowych technik komunikowania się pozwala nam na obronę w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy. W celu pełniejszego poznania istoty komunikacji warto zastanowić się nad procesami, jak również mechanizmami, które leżą u podłoża każdej rozmowy. Proces komunikacji interpersonalnej odbywa się w formie komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej. Tą pierwszą stanowi każdy komunikat, w którym środkiem przekazu informacji jest mowa. Druga zaś, to komunikowanie postaw i emocji, wspomaganie komunikacji językowej, zastępowanie mowy (gdy np. mamy utrudniony kontakt werbalny). Żeby móc się sprawnie komunikować, należy przestrzegać zasad prawidłowej komunikacji.

Warto wiedzieć, że do podstaw dobrej komunikacji przyczyniają się m.in.: poznanie i akceptacja własnej osoby, zrozumienie komunikatu nadawanego przez nadawcę, liczenie się z uczuciami i okazywanie szacunku drugiej osobie, aktywne słuchanie i utrzymywanie kontaktu wzrokowego, umiejętne stawianie pytań, czy też podążanie za tokiem myślowym rozmówcy. Z kolei do błędów, które najczęściej są popełniane zalicza się: negatywne nastawienie na nadawcę, nakazywanie – w tym polecanie, moralizowanie, pouczanie, nadmierne wypytywanie lub uciekanie od tematu. Bardzo często tzw. pierwsze wrażenie decyduje o powodzeniu rozmowy, zdanym egzaminie, przyjęciu do pracy. Warto więc zastanowić się nad tym jak odbierają nas inni. Być może należy poćwiczyć komunikację, gdyż brak tych umiejętności może prowadzić do samotności, niezadowolenia z pracy i rozczarowań - zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Śledź nas i Udostępniaj w sieci społecznościowej

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *